För att de skall ha liv kapitel 31. Från sida 44ren sida tillbaka

ATT ÄTA MELLAN MÅLTIDER

(44) "Sedan magen är klar med sitt arbete vid en måltid, lägg då inte mer arbete på magen innan den fått en möjlighet att vila och innan tillräckligt med magsaft har tillkommit på ett naturligt sätt så att mer mat kan tas omhand. Det bör gå minst 5 timmar mellan varje måltid." (CD, s 173). rätt

(44) "Jag är förvånad över att många av er äter mellan måltider, med tanke på allt det ljus som har getts i detta avseende. Ni bör aldrig låta ens en smula passera era läppar mellan era fasta måltider. Ät vad ni bör äta, men ät det vid en måltid och vänta sedan till nästa måltid." (CD, s 180). rätt

nästa kapitel