För att de skall ha liv kapitel 41. Från sida 57ren sida tillbaka

KÖNSROLLERNA OCH KLÄDSELN

(57) "En kvinna skall inte bära vad som hör till en man, inte heller skall en man sätta på sig kvinnokläder. Ty var och en som gör så är en styggelse för Herren, din Gud" (5 Mos 22:5). rätt

(57) "Jag blev hänvisad till 5 Mos 22:5 (citat). Det finns en växande tendens att kvinnor ligger så nära det andra könet som möjligt när det gäller klädsel och utseende och att forma klädseln så att den är mycket likt männens klädsel. Men Gud förklarar att detta är en styggelse." (1 T, s 457). rätt

(57) Kommentar: Den alarmerande ökningen av homosexualitet under senare år har säkerligen delvis berott på att uppträdande, klädsel och utseende, t ex frisyr, i allt större utsträckning suddat ut skillnaderna mellan de två könen. Därmed har det blivit lättare att ta nästa steg och praktisera homosexualitet. rätt

nästa kapitel