Samlevnad kapitel 10. Från sida 77ren sida tillbaka

Orsaker till Skilsmässa

(77)Äktenskapsbrott den enda orsaken till skilsmässa. En kvinna kan vara lagligt skild från sin man enligt sitt lands lagar, (78) men de är ändå inte skilda från varandra i Guds ögon efter den högre lagen. Det finns bara en enda synd som kan sätta man och hustru i ett sådant förhållande till varandra, att de i Guds ögon är lösta från sitt äktenskapslöfte. Det är otrohet. Även om landets lagar tillåter skilsmässa, är de ändå man och hustru enligt Bibeln och enligt Guds lag. rätt

(78)Jag såg, att syster X ännu inte har någon rätt att gifta sig med en annan man. Men om hon, eller andra, skulle få skilsmässa på laglig väg därför att mannen är otrogen, är hon på nytt fri till att gifta sig med vem hon vill. — Det adventistiska Hemmet, sid. 267-268 rätt

(78)De orsaker en judisk man behövde anföra för att få skilsmässa kunde vara mycket triviala. Kvinnan hade därefter rätt att gifta om sig. Men denna äktenskapspraxis ledde till grymhet och elände. I Bergspredikan förklarade Jesus tydligt att äktenskapet inte alls kan upplösas. Det enda undantaget skulle vara otukt. "Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap" (Matt 5:31). rätt

(78)När fariséerna senare frågade Jesus om det var tillåtet med skilsmässor, påpekade han att äktenskapet instiftades redan vid skapelsen. Och han fortsatte: "Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så" (Matt 19:8). Jesus hänvisade till Paradisets välsignade dagar när Gud hade skapat allt och funnit det "mycket gott". Ända från den tiden härstammade både äktenskapet och sabbatsfirandet, två gudomliga förordningar till Guds ära och mänsklighetens bästa. När Skaparen förde samman det ofördärvade brudparet i det första äktenskapet och sade: rätt

(79)(79) "Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött" (1 Mos 2:24), så formulerade han en äktenskapslag för alla Adams efterkommande fram till tidens slut. Det som vår evige Fader själv funnit mycket gott är en lag avsedd att säkerställa människans största lycka och främja hennes positiva utveckling. - Men Jag säger…, sid. 69-70 rätt

(79)Ändra sinnesinställning, inte civilståndet. Jag har fått ett brev från din man. Jag måste framhäva att det bara finns en enda giltig anledning till att en man kan skilja sig från sin hustru eller en hustru från sin man. Det är otrohet. rätt

(79)Om ni inte passar tillsammans, kommer det då inte att vara till Guds ära om ni förändrar er hållning? rätt

(79)Man och hustru bör älska fram respekt och tillgivenhet för varandra. De måste vara försiktiga med vad de säger och gör, så att de inte på något sätt irriterar och plågar varandra. Båda måste ha omsorg om varandra och göra allt som står i deras makt för att bygga upp en ömsesidig tillgivenhet. rätt

(79)Ni bör söka Gud i bön och göra er plikt mot varandra i kärlek och vänlighet. Mannen bör vara flitig och arbetsam och göra allt som står i hans makt för att försörja familjen. Då kommer hustrun att respektera honom. - Det adventistiska Hemmet, sid. 268-269 rätt

nästa kapitel