Samlevnad kapitel 15. Från sida 116ren sida tillbaka

Hångel och Sex före Äktenskapet

(116)Känslosvall inte kärlek. Du har tillbringat timmar kväll efter kväll i hennes sällskap, eftersom Ni båda har varit blint förälskade. Hon säger sig älska Dig, men hon känner inte till den äkta kärleken hos ett svekfritt hjärta. Satan har snärjt Din själ. Jag blev visad, att Du är fängslad, bedragen, och Satan jublar över, att en person, som inte äger tillstymmelsen till karaktärsfasthet, för att lyckliggöra en man och barn, skulle skilja Dig från Din mor, som älskar honom med osviklig kärlek. I Herrens namn, upphör med Din uppvaktning av Mattie F, eller gift Dig med henne - utsätt inte Guds sak för skandal.... rätt

(116)Ditt intima umgänge med Mattie har inte fört Dig närmare Herren, eller helgat Dig genom sanningen.... rätt

(116)Mattie förväntar sig, att Ni skall ingå äktenskap, och Du har genom Din uppvaktning uppmuntrat henne härtill. Men tänker Du verkligen välja denna flyktiga kvinna till hustru, och ämnar Du klippa av banden till Din mor och Guds folk? ... rätt

(116)Bättre att gifta sig, än att fortsätta med opassande uppvaktning. I fall Du fortsätter på den inslagna vägen, vore det mycket klokare av Dig, att gifta Dig med henne, ty Ditt handlande är raka motsatsen till Guds vilja i saken. Satan får Er dit han vill ändå. Om stämningen kring henne verkligen gör Dig lycklig, om hon motsvarar Dina krav på en hustru i spetsen för Din familj; om hon, när Du tänker efter och låter Dig ledas av Guds råd, skulle vara ett sant föredöme, kan (117) Du lika gärna gifta Dig med henne, som att uppehålla Dig i hennes sällskap och bära Dig åt med henne, såsom endast man och hustru bör uppföra sig mot varandra. Du har i vilket fall som helst strängt taget bundit ris åt egen rygg. Om Du nu bara måste vara i Matties sällskap och låta Dig tjusas därav, varför inte löpa linan ut och göra Dig till hennes äkta man, så att Du får obegränsad tillgång till henne och kan njuta av hennes närhet i timtal kväll efter kväll? rätt

(117)Era handlingar och samtal stöter bort Gud. Guds änglar antecknar Era ord och gärningar. Ni har getts ljuset, men har inte brytt Er om det. Ert vägval har skämt ut Guds sak. Ert uppförande är olämpligt och okristligt. Då Ni borde ha sovit, har Ni umgåtts och hållit armarna om varandra hela kvällen.... Därmed ges våra fiender orsak, att betrakta vårt folk som moraliskt undermåliga. - Brev 3, 1879. rätt

(117)Överträdelse av det sjunde budet. Jag fick se Dig tillbringa timmar på kvällarna i hennes [Matties] sällskap; Du vet bäst själv, vad Ni hade för Er. Du bad mig om, att jag skulle förklara, huruvida Ni hade överträtt Guds bud. Min fråga till Dig är: Har Ni inte överträtt dem? Vad sysslade Ni med under dessa sena timmar? Var Er hållning, Er inställning, Era känslor sådana, att Ni gärna såge dem införda i Himmelens register? Jag såg, jag hörde, sådant, som skulle få änglar att rodna.... Ingen ung man skall uppträda så, som Du har gjort mot Mattie, såvida inte han är gift med henne; och det överraskade mig storligen, att Du inte begrep detta.... rätt

(118)(118) Tänker Du nu ändra Dig helt, och klippa banden till Mattie? Tänker hon själv göra det? Om ingendera parten gör det, äkta henne då genast och upphör med, att skandalisera Guds sak. - Brev 61, 1880. rätt

nästa kapitel