Samlevnad kapitel 8. Från sida 73ren sida tillbaka

Walters andra Äktenskap havererade också

(73)[Beträffande Walter C:s andra äktenskap, uttalar W. C. White: ”Han greps av fruktan för, att hans nya hustru skulle vilja ha en del av hans pengar, att bistå sin släkt med, varför han ansträngde sig i flera år, för att hålla henne borta så mycket som möjligt därifrån. Efter att ha tagit med sig henne till California, gjorde han inga ansatser, för att tillhandahålla ett hem, utan lät henne gå sjuksköterskekursen på hälsohemmet i St. Helena. Då hon hade nått tillräckligt långt i studierna, för att tjäna en peng, lät han henne arbeta, för att betala kursavgiften, med föga ekonomisk stöttning från honom.... I åratal har han överfört pengar till mor, att bruka enligt hennes gottfinnande för sakens framåtskridande. Det hände, att hon tyckte att en del av pengarna borde ges till fru C, men då C fick veta, att något av pengarna han hade anförtrott åt mor hade skänkts åt hans fru, förklarade han, att detta stred mot hans önskan, och att om det upprepades, skulle han inte fortsätta med sina överföringar till mor.” - White Estate Document File 1002-A.] rätt

(73)Till den andra fru C. Den 16. april, 1907. Kära syster C! Jag har fått Ditt brev, och som svar på det vill jag säga, att jag ej kan råda Dig till, att återvända till Walter C, med mindre Du upptäcker avgjorda förändringar hos honom. Herren ogillar hans idéer han har haft om sin skyldighet mot sin fru. Vid ett tillfälle talade jag entydigt med Walter om hans skyldigheter mot sin hustru. Det är kristallklart för mig, att Du skulle begå ett misstag, genom att åter förena Dig med honom, medan Din kärlek till honom besvaras på detta sätt. Han kommer inte att göra Dig lycklig, såvida ej han ändrar sig. rätt

(74)(74) Skyldighet mot föräldrar. Du har en plikt gentemot Din mor. Du skall inte försätta Dig i ett läge, där Du skulle känna Dig nedslagen och olycklig; och om broder C håller fast vid sina hittillsvarande åsikter, skulle Din framtid inte bli bättre, än Ditt svunna har varit. Han begriper inte, hur han bör behandla en fru. Den här historien gör mig så illa till mods. Jag är så ledsen för Walters skull, likväl törs jag inte råda Dig till, att ansluta Dig till honom mot bättre vetande. Jag formulerar mig lika öppenhjärtigt till Dig, som jag gjorde till honom; det skulle vara farligt för Dig, att på nytt ställa Dig under hans diktat. Jag hade hoppats, att han skulle ändra sig. rätt

(74)Broder C kan flytta sin far till ett av våra hälsohem, där kommer han att erhålla god omvårdnad. Din tidigare gjorda erfarenhet skall inte upprepas. När Du har vårdat klart Din mor, kan Du tjänstgöra vid ett av hälsohemmen. rätt

(74)Herren förstår allt, vad Du har gått igenom, syster C. Var vid gott mod i Herren; Han kommer varken att lämna eller överge Dig. Mitt hjärta känner det största medlidande med Dig. Häng Din maktlösa själ på Kristus. rätt

(74)Hjälp behövs på hälsohemmet. Du vet om, att inte ett ord uttalats mellan Dig och mig beträffande Din flytt till Battle Creek, ej heller har Du tidigare nämnt för mig Ditt liv med broder C. Du har inte andats ett klagomål för mig. Att flytta till Battle Creek gjorde Du på eget ansvar, eftersom Du ansåg detta vara det enda rätta; och jag klandrar Dig inte för det. rätt

(74)Du, min kära syster, har skaffat Dig kunskap om, att behandla de sjuka, och Din hjälp behövs i hälsohemmets verksamhet. När Du skriver igen, var snäll och berätta om Din mors hälsa. rätt

(74)Vad gör Du för tillfället? Vi behöver trogna arbetare på våra hälsohem, som kan ge behandlingar. - Brev 148, 1907. rätt

nästa kapitel