Samlevnad kapitel 9. Från sida 75ren sida tillbaka

Separation

(75)En av demoner styrd hustru. Käre broder D! Jag hoppades, att den förändring, som tycktes inträffa i Din fru under mötet i Chicago, skulle bli bestående, och jag blev så tacksam mot vår himmelske Fader, då jag hörde hennes bekännelse, ty då trodde jag, att därmed skulle en tung börda lyftas från mina axlar; men denna börda vilar fortfarande på mig. Jag vet, att hon inte har förändrats till det bättre. Farorna och svårigheterna, som hon kommer att åstadkomma, om hennes nyckfullhet blir tillfredsställd, går nästan inte att greppa för dem, som inte förstår, vad det är för slags ande, som driver henne.... rätt

(75)Hur än uppriktigt och allvarligt hennes man må försöka, att helhjärtat tjäna Gud, kommer hon att vara hans onde ängel, som gör sitt sämsta, för att förleda honom till orättfärdighet. I sina egna ögon är hon den avgud han måste dyrka; i själva verket är hon Satans verktyg, som hela tiden ställer sig i vägen för Gud. Hon har lytt sitt ohelgade hjärtas impulser, tills Satan nästan har tagit fullständig kontroll över henne.... rätt

(75)Med mindre det verkligen inträffar en förändring, kommer det snart en stund, när hustruns lägre natur - styrd av en vilja stark som stål - sänker makens starka vilja till hennes egen låga nivå.... I det fallet får broder D en desperat, satanisk ande på halsen, i stället för sin fru. Herren har ett verk åt broder D att uträtta; men om han låter sig (76) styras av sin hustrus utbrott, går han förlorad, och inga offer kan frälsa henne. rätt

(76)Separation bättre, än avfall. Hans klokaste åtgärd med sin i barndomen kvarblivna hustru är, att ta henne - jämte hennes dominerande, obotfärdiga och okontrollerbara sinne - till hennes hem och lämna henne åt hennes mor, som har gjort henne till det hon är. Ehuru det måste vara smärtsamt, är detta det enda han kan göra, för att själv inte gå andligt under, offrad åt demonen över hysteriska utbrott och sataniska inbillningar. Satan tar helt kontrollen över hennes temperament och vilja, och använder dem likt en förödande hagelskur, för att slå ned varje hinder. Maken kan inget göra för henne, men skadar sig själv något oerhört, och berövar Gud de gåvor och det inflytande Han har försett honom med. rätt

(76)Gud har satt in mannen som familjens överhuvud, och tills syster D har lärt sig sin plats och sina skyldigheter som hustru, är det säkrast för honom, att inte ha något med henne att göra. Hustrun skall respektera och lyda, men om hon i allt förkastar sitt äktenskapslöfte, kommer Satan att linda henne kring lillfingret; och om hennes make finner sig i, att ha henne vid sin sida och få livet förstört, kommer han att tappa lusten och upphöra att fungera som Herrens tjänare. Han har ingen skyldighet, att vid sin sida behålla någon, som endast kommer att plåga hans själ. Det har visats mig, att han redan håller på att tappa sin manliga ställning och kraft, och har blivit påverkad och formad av hustrun. De gick i Satans fälla, då de gifte sig med varandra. rätt

(76)Guds krav skall gå först. Syster D är fast besluten, att härska eller söndra. Jag fick se, att hon har så ytterligt överlämnat sig i Satans händer, att maken fruktar för, att hon skall förlora förståndet. Dock kommer han att begå ett av sitt livs värsta misstag, om han låter sig dompteras av Satan genom hustruns dårskaper. Jag säger, som det är: Hon kontrolleras av demoner, och om de onda andarna får, som de vill, kommer Du, broder D, att förlora Din frihet och manlighet; Du kommer att bli en slav åt hennes (77) nycker.... Hon är i lika hög grad besatt av en demon, som mannen, vilken misshandlade sig själv, då Jesus drev ut djävlarna.... Broder D får allt låta Satan rasa, utan att tilllåta sig, att berövas sina kristna förmåner bara för, att frun kräver det. rätt

(77)I fall hon flyr hemmet, låt henne sticka. Om hon så skulle hota med självmord, fall inte till föga för hennes ondskefulla fordringar. Ja, i fall hon skulle utföra sitt hot, skulle det vara bättre, att betrakta hennes fridfulla lik, än att låta henne mörda inte bara den egna själen, utan även makens, och orsaka många andras undergång. rätt

(77)Äktenskapslöftenas beständiga natur. Broder D, Din hustrus våldsamhet har skrämt Dig, men det Du bör göra, är att följa sanningens, rättfärdighetens och vishetens raka stig, med gudsvördnaden ständigt i sikte. Satan skrävlar redan om sin framgång. rätt

(77)Syster D, jag skulle inte beskriva det här ärendet på detta vis, om inte ett annat liv vore så nära förbundet med Ditt, liksom livet åt en, som Gud har valt ut till Sin tjänare. Det här äktenskapet borde aldrig ha ingåtts, och Din mans uppgift, att vinna seger över synden, är nu tio gånger svårare, än den skulle ha varit, om han inte hade träffat Dig. Vill Du allvarligt betänka denna fråga: Måste hans användbarhet förstöras och hans liv bli ett misslyckande på grund av Ditt handlande? ... Din man bör inte låta sitt jag gå upp i Ditt. Äktenskapslöftet, som binder maken vid makan, måste förbli obrutet. Likväl har han också avlagt löften till sin Herre, att älska Honom helhjärtat, utan att snegla på andra. - Brev 34, 1890. rätt

nästa kapitel