Utvalda budskap 1 kapitel 10. Från sida 74ren sida tillbaka

Den kristnes liv

(74)Inledning
Omkring femton år efter Ellen Whites död gjordes en ny förteckning över artiklar och brev som hon hade skrivit, men inte offentliggjort. De bevarades den gången i Elmshaven i Kalifornien. Ett urval av material från hennes brev och manuskript utgavs i traktatform under huvudtiteln "The EImshaven Leaflets", senare upptryckta på nytt som "Notebook Leaflets". De innehåller ämnen av speciellt intresse för missionsarbetare, som "Den kristnes liv", "Arbetsmetoder", "Utbildning", "Församlingen" osv. Serien rymmer 42 olika ämnen. rätt

(74)Under åren efter "Notebook Leaflets" kom det flera böcker av Ellen White, som "Medical Ministry", "Evangelism", "Child Guidance", "Welfare Ministry" och "The Adventist Home". Materialet till dessa böcker är till stor del samlat från samma manuskriptkällor som traktaterna. "Notebook Leaflets" blev därför mindre aktuell. rätt

(74) I de böcker som har samlats och getts ut efter hennes död, har ämnen som "den kristnes liv" och liknande inte tagits med. Men mycket av materialet finns i detta avsnitt och annars spritt på olika ställen i samlingen. rätt

nästa kapitel