Utvalda budskap 1 kapitel 13. Från sida 82ren sida tillbaka

Offer och vilja att göra en insats

(82) "Notebook Leaflets, Kristen erfarenhet nr. 3.
Den som älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv, kommer alltid att minnas att han är ett skådespel för världen, för änglar och för människor. Han vill låta Gud leda sig i allt, och han kommer i sitt liv att uppenbara Kristi kraft och nåd till frälsning. I alla livets förhållanden tar han Jesus som sitt exempel. rätt

(82) Var och en som helhjärtat tjänar Gud, kommer att vara villig att offra allt för sina medmänniskor. Jesus sade: "Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv" (Joh. 12:25). Genom en allvarlig och förståndig insats där hjälp behövs, visar en sann kristen sin kärlek till Gud och till sin nästa. Han kan komma att sätta livet till i tjänsten, men han kommer att få det tillbaka när Jesus kommer för att hämta sina trofasta. rätt

(82) Kära vänner, använd inte för mycket tid och pengar på er själva, för att se bra ut. De som gör det, kommer ofta till korta när det gäller att tjäna dem som behöver hjälp och uppmuntran i livskampen. Vi måste alla lära oss hur vi bäst kan använda de tillfällen vi har till att sprida ljus och hopp i andras liv. Men hur kan vi lära oss det om vi bara är upptagna av oss själva? Då kommer vi att gå miste om otaliga möjligheter till en insats som skulle betyda lika mycket för oss själva som för dem vi försöker att hjälpa. I alla livets förhållanden måste ett Guds barn ställa sig själv frågan: "Vad kan jag göra för att hjälpa mina medmänniskor?" Och den som gör sitt bästa, kan tryggt överlåta resten till Gud. rätt

(83) Jag önskar leva så att jag i det kommande livet kan känna att jag gjorde det jag kunde. Gud har sörjt för att alla, både rika och fattiga, kan ha en gemensam glädje, glädjen av ett rent och osjälviskt liv, genom att kunna säga några goda, uppmuntrande ord och genom att göra något gott för andra. Genom sådana människor sprider Jesus ljus i många liv som annars är tunga och mörka. rätt

(83) Gud blir vanärad när vi inte är öppna och ärliga mot varandra. Vi skall i stället umgås i kärlek med varandra. När vi måste tillrättavisa varandra, skall det ske med vänlighet och sympati. rätt

(83) Vi lever i en svår tid, och de som nu bara tänker på sig själva, vanärar Herren. Han kan inte använda dem, eftersom de som inte känner evangeliets sanningar, då skulle få en falsk bild av Gud. Var försiktig så att du inte genom en oförståndig användning av medel hindrar den uppgift som Herren har gett oss. Varningsbudskapet måste förkunnas för en värld som befinner sig i ondska. Var försiktig med ditt sätt att använda pengar, och skär ned din personliga konsumtion så mycket som möjligt. Herrens sak kallar på din hjälp. Det kan vara så att Gud ser att du är stolt och fåfäng. Han kan finna det nödvändigt att befria dig från medel som du bara skulle ha utnyttjat till din egen fördel. rätt

(83)Hjälp i nödens stund
Verksamheten på en ny plats kan bjuda på svårigheter. De som tar itu med den kommer ofta att sakna det mest nödvändiga, och sådana brister kan göra att det ser hopplöst ut. De får bara inte tappa modet, utan lägga fram hela problemet inför Herren i bön. Vi sträcker oss ofta längre än medlen egentligen räcker till när vi börjar på en ny plats. Det kan tidvis se ut som om vi sitter fast. Men vi har hållit ut i bön och försakelse, och vår himmelske Far har hört våra böner och sänt oss medel till att fortsätta verksamheten. rätt

(83) Lägg av alla bekymmer vid Frälsarens fötter. "Bed och ni skall få" (Joh. 16:24). Arbeta och be och tro av hela ditt hjärta. Vänta inte med att ta itu med verksamheten tills du står med medlen i handen. Ta tillitsfullt itu med den. Gud har sagt att det sanna evangeliets baner skall planteras på många platser. Lär er att tro genom att be Gud om hjälp. Praktisera självförsakelse, för Jesu liv i den här världen bestod av ständig självförsakelse. Han kom för att visa oss hurdana vi måste vara och vad vi måste göra för att uppnå evigt liv. rätt

(84) Gör ditt bästa och vänta tåligt, men med hopp och glädje, ty Herrens löften slår aldrig fel. Det kan då och då bli svårt att komma vidare, därför att somliga som skulle kunna använda sina medel till att främja Herrens sak, saknar tro. Ju längre de undanhåller sina medel, desto mer kommer de att sakna tro. De skulle vara murbyggare, men blir i stället ett hinder för Herrens verk. rätt

(84) Kära medarbetare, var trofasta och modiga, fulla av hopp. Gör allt i tro. När du gör ditt bästa, kommer Herren att belöna din trohet. Från den livgivande källan skall ni hämta ny kraft till kropp, själ och ande. Vi har Herrens löfte på att vi skall bli rättfärdiga män och kvinnor, helgade, renade och förädlade. Vi behöver den tro som skall sätta oss i stånd till att hålla ut som om vi såg den osynlige. Om du fäster dina ögon på honom, kommer du att uppfyllas med en djup kärlek till dem som han gav sitt liv för. Du kommer att få kraft till en ny insats. rätt

(84) Kristus är vårt enda hopp. Kom till Gud i hans namn som gav sitt liv för världen. Tro på hans offer. Visa att hans kärlek och glädje fyller ditt hjärta. Ge inte längre uttryck för otro. I Gud är din styrka. Be mycket. Bön är själens liv. Trons bön är ett effektivt vapen när fienden angriper oss. - Manuskript 24, 1904. rätt

nästa kapitel