Utvalda budskap 1 kapitel 58. Från sida 327ren sida tillbaka

Kom, sök och finn

(327)Från "The Signs of the Times". 19 dec. 1892.
Det är omöjligt för människan att frälsa sig själv. Hon kan bedra sig själv i det här avseendet, men hon kan inte frälsa sig själv. Kristi rättfärdighet är det enda som ge henne frälsning, och detta är en gåva från Gud. Detta är den bröllopsklänning som du kan vara klädd i som en välkommen gäst vid Lammets bröllopsmåltid. Låt tron ta fasta på Kristus utan dröjsmål, och du kommer att bli en ny skapelse i Honom, ett ljus för världen. rätt

(327)Kristus blir kallad ”Herren vår rättfärdighet”, och genom tro borde var och en av oss säga: ”Herren är min rättfärdighet”. När vi i tro tar emot denna Guds gåva, kommer vi att prisa Gud och vi skall kunna säga till varandra: ”Se, Guds lamm, som tar bort världens synd.” (Joh. 1:29) Då skall vi kunna berätta för de vilsegångna om frälsningsplanen. Vi skall kunna berätta för dem, att medan hela världen låg under syndens förbannelse, lade Gud fram nådens villkor för den fallne syndaren utan hopp. Gud uppenbarade värdet av och meningen med Sin nåd. Nåd är den godhet och hjälp, som du inte förtjänar. Änglarna, som inte vet något om synd, förstår inte vad det innebär att få ta emot nåd. Vår syndiga natur däremot ropar på den nåd en barmhärtig Gud kan visa. Det var nåd som sände vår Frälsare till att söka upp oss på vår vandring och föra oss tillbaka till fållan. rätt

(327)Känner du att du saknar något? Hungrar och törstar du efter rättfärdighet? I så fall är detta beviset på att Kristus har verkat i dig och skapat denna känsla av nöd, för att du skall söka Honom, som genom Sin Ande kan göra det för dig, som du inte själv kan göra. Herren ställer inga andra villkor än att du hungrar och törstar efter Hans nåd, ber om Hans vägledning och längtar efter Hans kärlek. Be! Din bön visar, att du inser ditt behov och om du ber i tro, kommer du att få. Herren har lovat detta och Han sviker inte. Att du känner och vet, att du är en syndare, är tillräckligt skäl för att be Honom om nåd och barmhärtighet. Villkoren för att få komma till Gud är inte att du är helig, utan att du skall be Gud rena dig från all synd och orenhet. Varför skulle du då vänta längre? Varför inte ta Gud på Hans ord och säga: rätt

(328)”Här, Gud, lämnar jag mig till Dig. Är detta det enda jag kan göra?” rätt

(328)Om Satan vill fresta dig att misstro Gud och tvivla på Hans nåd, så säg: ”Jag kan inte tillåta min svaghet att komma mellan mig och min Gud. Han är nämligen min styrka. Mina synder, som är många, har jag lagt på Jesus, min gudomlige ställföreträdare och mitt försoningsoffer. rätt

(328) ”Inget kan jag giva dig,
Till ditt kors jag sluter mig.” rätt

(328)Ingen människa kan finna något gott i sin karaktär som kan lägga ett gott ord för henne hos Gud eller försäkra henne om att hon blir mottagen av Honom. Endast genom Jesus, som Fadern gav för att världen skulle ha liv, kan syndaren få tillgång till Gud. Endast Jesus är vår Frälsare, vår förespråkare och medlare. Endast i Honom har vi hopp om förlåtelse, frid och rättfärdighet. Det är i kraft av Kristi blod som den av synd drabbade människan kan bli återställd. Kristus är den väldoft, den heliga rökelse som gör din bön acceptabel inför Fadern. Då kan du säga: rätt

(329) ”Just som jag är,
ej med ett strå av egen grund att bygga på,
blott därför att du dog för mig,
jag kommer, o Guds lamm, till dig.” rätt

(330) "Att komma till Kristus kräver ingen svår andlig ansträngning eller kamp. Det innebär helt enkelt att godta de villkor för frälsning som Herren har förklarat i Sitt ord. Välsignelsen är gratis för alla. Inbjudan lyder: ”Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det, som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat” (Jes. 55:1 - 2). rätt

(330)I Kristus finns rättfärdighet
Kom, sök och finn! Kraftkällan finns tillgänglig, den är full och den är gratis. Kom med ett ödmjukt hjärta och tro inte att du måste göra någon god gärning för att förtjäna Guds ynnest eller att du måste göra dig själv bättre innan du kan komma till Kristus. Du saknar kraft att göra något gott och kan inte förbättra ditt tillstånd. Utan Kristus har vi inget värde och ingen rättfärdighet. Vår syndfullhet, vår svaghet och vår mänskliga ofullkomlighet gör det omöjligt för oss att komma till Gud utan att vara klädda i Kristi fläckfria rättfärdighet. Vi måste bli funna i Honom och inte vara klädda i vår egen rättfärdighet utan i den rättfärdighet vi får genom Jesus Kristus. Åberopa då det namn som är över alla namn, det enda namn som har blivit givet bland människor, genom vilket människor kan bli frälsta. Åberopa Guds löfte och säg: ”Herre, förlåt mig min synd. Jag lägger min hand i din för att få hjälp. Jag behöver den, ty annars går jag under. Nu tror jag.” Frälsaren säger till den botfärdige syndaren: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig. ” (Joh. 14:6) ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.” (Joh. 6:37) ”Jag är din frälsning.” (Ps. 35:3) När du låter dig dras till Kristus och ansluter dig till Honom, ger du uttryck åt en frälsande tro. Att tala om religiösa ting på ett nonchalant sätt och att be om andliga välsignelser utan verklig längtan i hjärtat och en levande tro är till liten nytta. Den nyfikna folkmassa som trängdes runt Jesus, fick inte del av någon livgivande kraft genom kontakten med Honom. Men när den stackars lidande kvinnan, som hade varit oren i tolv år, kom fram och rörde vid Hans kläder, kände hon den helande kraften. Det var från henne som beröringen i tro kom och Jesus lade märke till denna beröring. Han märkte att det hade gått ut kraft från Honom och Han vände sig om i folkmängden sade: ”Vem var det som rörde vid mig?” (Luk. 8:45). Lärjungarna blev förvånade över en sådan fråga och svarade: ”Mästare, folkmassan trycker och tränger sig inpå dig.” (Luk. 8:46) Men Jesus sade: ”Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig”. När kvinnan upptäckte, att hon inte kunde gömma sig, kom hon skälvande fram. Hon kastade sig ned för Honom och förklarade för Honom inför allt folket, varför hon hade rört vid Honom och hur hon genast hade blivit frisk igen. Då sade Jesus till henne: ”Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid.” (Luk 8:45, 48) Den tro som resulterar i en levande förbindelse med Kristus, är från vår sida ett uttryck för att vi ger Honom högsta företräde, hyser fullkomlig tillit till Honom och helt och hållet helgar oss åt Honom. Denna tro är verksam genom kärlek och renar själen. Den åstadkommer i Kristi efterföljares liv en sann lydnad mot Guds bud, ty kärlek till Gud och till människor kommer att vara resultatet av en levande förbindelse med Kristus. ”Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.” (Rom. 8:9). rätt

(330)Jesus säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh. 15:5) Kan vi tänka oss en mer intim förbindelse än detta? Fibrerna i grenen är identiska med dem som finns i trädet. Överförandet av liv, kraft och näring från trädet till grenarna sker obehindrat och utan avbrott. Roten sänder sin näring genom grenarna. Sådant är också den troendes förhållande till Kristus om han förblir i Kristus och får sin näring från Honom. Men denna andliga förbindelse mellan Kristus och människan kan endast ske genom utövandet av en personlig tro. ”Utan tro är det omöjligt att behaga honom. (Hebr. 11:6) Det är tron som sätter oss i förbindelse med himlens kraft och ger oss styrka i kampen mot mörkrets makter. ”Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” (1 Joh. 5:4) Tron gör Guds existens och närvaro verklig för oss. Då vi försöker att göra allt till Hans ära, upptäcker vi mer och mer av skönheten i Hans karaktär och det förunderliga med Hans nåd. Vi får andlig styrka, ty vi inandas himmelens atmosfär och inser att Gud är på vår högra sida, så att vi inte skall ändra uppfattning. Vi blir lyfta upp över världen och ser Honom som är den härligaste bland tio tusentals, den ende helt och hållet älsklige. Genom att betrakta Honom kommer vi att förvandlas till Hans avbild. - "The Signs och the Times", 19. des. 1892. rätt

nästa kapitel