Utvalda budskap 1 kapitel 71. Från sida 396ren sida tillbaka

Den värdefulla pärlan

(396) Ur "The Review and Herald". 8 aug. 1899.
"Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh. 3:16). Han är densamme i dag, i går och i evighet. Kristi rättfärdighet är som en ren, vit pärla. Den är felfri, har inga fläckar och ingen skuld. Denna rättfärdighet kan vi bli delaktiga av. Frälsningen som är köpt med blod och har ett ofattbart högt värde, är den vita pärlan. Man kan söka efter den och finna den. Men alla som verkligen finner den, kommer att sälja allt som de äger för att kunna köpa den. De ger bevis för att de är ett med Kristus, precis som han är ett med Fadern. I liknelsen berättas det att köpmannen sålde allt han ägde för att kunna köpa denna enda dyrbara pärla. Detta är en vacker bild av dem som sätter sanningen så högt att de ger avkall på allt annat för att kunna äga den. I tro tar de emot den frälsning som har ställts i ordning för dem genom Guds enfödde Sons försoningsoffer. rätt

(396) Det finns somliga som hela tiden letar efter den värdefulla pärlan. Men de överger inte helt sina dåliga vanor. De dör inte från sin onda natur, så att Kristus kan bo i dem. Därför finner de inte den dyrbara pärlan. De har inte vunnit seger över ohelig äregirighet och sin kärlek till det som den här världen kan erbjuda. De tar inte sitt kors och följer Kristus på självförnekelsens väg. De har aldrig vetat vad det innebär att ha frid och harmoni i sitt inre, ty utan en helhjärtad överlåtelse finner man ingen frid och glädje. Nästan kristna, men inte fullständigt! De förefaller att vara nära himmelriket, men går inte in. Nästan frälst, men inte helt, innebär att vara helt förlorad. rätt

(397) Att dagligen överlämna sig till Gud ger frid och vila. Köpmannen sålde allt han ägde för att kunna köpa pärlan. När de som söker frälsning, vägrar att ge upp eller bli modlösa, kommer de att finna frid och vila i Herren. Kristus kommer att klä dem i sin rättfärdighet. Han kommer att ge dem ett rent hjärta och ett nytt sinnelag. Dessa välsignelser kostade Guds Son livet, och det erbjuds gratis till dem som försoningsoffret bars fram för. Men hur ställer sig många till den gåva som erbjuds? De vänder sig bort och väljer hellre de glädjeämnen aom det här livet ger. Kristus säger om dem: "Men ni vill inte komma till mig för att få liv" (Joh. 5:40). rätt

(397) Syndarna lever i ett fruktansvärt bedrägeri. De föraktar och förkastar Frälsaren. De förstår inte hur värdefull den pärla är som de erbjudits att ta emot, utan avvisar den, och därigenom förnärmar de återlösaren och bespottar honom. Många kvinnor pryder sig med ringar och andra smycken för att väcka beundran, samtidigt som de förkastar den värdefulla pärla som skulle tillförsäkra dem heIgelse, ära och evig rikedom. Så förblindade är många. De är mer upptagna av världsliga saker som glittrar och lyser, än av det eviga livets odödliga krona, som är Guds lön för lojalitet. "Inte glömmer en jungfru sina smycken, eller en brud sin utstyrsel? Men mitt folk har i alla tider glömt mig." (Jer. 2:32). - "The Review and Herald", 8 aug. 1899. rätt

nästa kapitel