Utvalda budskap 1 kapitel 9. Från sida 71ren sida tillbaka

Om tiden före Kristi återkomst

(71)Kära syster:
Du skriver, att "somliga påstår du har visat oärlighet genom att ifrågasätta det du först skrev". De som kommer med sådana påståenden, borde lägga fram några bevis. Jag är uppmärksam på att detta ofta har sagts, men det har aldrig lagts fram några bevis för det. "De säger att de själva har sett den ursprungliga utgåvan av Vittnesbörden I, och att du där klart och tydligt säger, att du fick se dagen och stunden för Kristi återkomst. Deras påståenden går då ut på att detta inte stämmer med Bibelns lära, för Kristus sade själv att ingen vet dagen eller stunden, inte ens Guds änglar."… rätt

(71) I min första bok kommer du att finna det enda uttalande om dagen och timmen för Kristi återkomst som jag någonsin har kommit med sedan besvikelsen år 1844. Den står i "Early Writings", s. 11:27, 145 (15:34, 285). Allt detta gäller kungörandet strax före återkomsten. rätt

(71) På s. 145 (285) i början av kapitlet kommer du att få se att uttalandet gäller nödens tid. Då kommer Guds röst att befria de heliga. Läs själv uttalandet. Det är en noggrann återgivning av det jag skrev första gången. "Himlen öppnades och stängdes, och allt befann sig i rörelse. Fjällen svajade som säv i vinden, och klippstycken slängdes runt överallt. Sjön kokade som i en gryta och kastade stenar upp på land. Och då Gud förkunnade dagen och stunden för Jesu återkomst och kungjorde det eviga förbundet för sitt folk, gjorde han en paus mellan varje mening, och orden rullade som tordön över jorden." rätt

(72) Detta är en del av avsnittet. Uttalandena på de andra sidorna gäller samma händelse. Detta är allt jag någonsin har fått se om tiden för Jesu återkomst. Jag vet absolut ingenting om det som Gud förkunnade med sin egen röst. Jag hörde att tiden förkunnades, men kom inte ihåg något om vid vilken tidpunkt synen var över. Ord kan inte beskriva det jag fick se. Allt var så levande verkligt, för strax efteråt blev den stora, vita skyn synlig, och på den satt Människosonen. - Brev 38, 1888. rätt

(72)En tidig syn
I min ungdom öppnade Herren i sin nåd himlens härlighet för mig. I en syn togs jag med till himlen, och en ängel sade till mig: "Se!". Jag tittade ned mot världen, men det vilade ett tjockt mörker över den. Då jag såg detta mörker, greps jag av en obeskrivlig ångest. rätt

(72)Då kom ordet tillbaka: "Se!" Och än en gång såg jag uppmärksamt ned mot jorden. Då fick jag se några strålande ljus, spridda som stjärnor genom mörkret. Sedan såg jag alltfler ljus, och att antalet av dessa stjärnliknande ljus bara ökade. Ängeln sade: "Detta är de som tror på Herren Jesus Kristus och lyder hans bud. De är världens ljus. Var det inte för dessa ljus, skulle Guds straffdomar redan nu drabba överträdarna av Guds lag." Ljusen lyste allt klarare. De strålade ut från öst och från väst, från nord och från syd, och de lyste upp hela världen. rätt

(72)Vissa tider avtog ett ljus i styrka, och det hände att något slocknade helt. Då var det sorg i himlen. Men en del av ljusen började lysa allt klarare, och strålarna från dem nådde långt ut, och många fler tändes. Då var det glädje i himlen. Jag såg att det var från Jesus de strålar kom som tände alla dessa dyrbara ljus i världen. - "Gospel Workers", s. 378, 379 (1892 års utg.). rätt

nästa kapitel