Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 112. Från sida 643ren sida tillbaka

Sammanfattade erfarenheter

(643)Från den 21oktober 1867 till den 22 december 1867
Vårt arbete med församlingen i Battle Creek hade just avslutats och trots att vi var mycket trötta, kände vi oss så uppfriskade när vi såg det goda resultatet, att vi glatt följde med broder J. N. Andrews på den långa resan till Maine. På väg dit höll vi ett möte i Roosevelt, New York. Testimony nr 13 gjorde verkan och de bröder (644) som varit delaktiga i det allmänna missnöjet, började se saker och ting i sitt rätta ljus. Detta möte krävde hårt arbete och skarpa vittnesbörd gavs. Bekännelser gjordes, och därefter skedde en allmän omvändelse till Herren bland avfallna människors och syndare. rätt

(644)Vårt arbete i Maine började med konferensen i Norridgewock den första november. Det var ett stort möte. Som vanligt framlade min man och jag ett klart och direkt vittnesbörd till förmån för sanning och riktig skolning, och emot de olika formerna av villfarelse, förvirring, fanatism och oordning som har sin naturliga orsak i en brist på en sådan skolning. Detta vittnesbörd var särskilt relevant när det gällde förhållandena i Maine. Orosandar som bekände sig hålla sabbaten, var i uppror och arbetade för att sprida missnöjet under konferensen. Satan hjälpte dem och de lyckades i viss utsträckning. Detaljerna är alltför smärtsamma och har alltför liten allmän betydelse för att återges här. rätt

(644)Nu kan det räcka att säga att till följd av denna upprorsanda, denna kritik och hos somliga en slags barnslig avundsjuka, klagande och gnällande, krävde vårt arbete i Maine, som kunde ha utförts på två veckor, istället sju veckor av mycket påfrestande, slitsamt och otrevligt jobb. Fem veckor gick förlorade, ja värre än förlorade, för verket i Maine. Och vårt folk i de andra delar av New England, New York och Ohio gick miste om fem allmänna möten, till följd av att vi hölls kvar i Maine. Men när vi lämnade den staten tröstades vi av det faktum att alla hade bekänt sitt uppror och att några hade letts att söka Herren och ta emot sanningen. Följande, som gäller pastorer, ordning och organisation, har särskild tillämpning på det tillstånd som rådde i Maine.

-----------
rätt

nästa kapitel