Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 21. Från sida 123ren sida tillbaka

Bered dig att möta Herren

(123)Jag såg att vi inte ska skjuta fram Herrens ankomst. Ängeln sa: ”Förbered er, förbered er för vad som ska komma över jorden. Låt era handlingar stämma överens med er tro.” Jag såg att tankarna måste fixeras vid Gud och att vårt inflytande borde vittna om Gud och hans sanning. Vi kan inte ära Herren när vi är nonchalanta och ointresserade. Vi kan inte förhärliga honom när vi är modlösa. Vi måste vara enträgna för att försäkra oss om vår egen själs frälsning, och för att rädda andra. All vikt borde läggas vid detta, och allt annat borde komma i andra hand. rätt

(123)Jag såg himlens skönhet. Jag hörde änglarna sjunga sina hänryckta sånger, och ge Jesus lovprisning, ära och härlighet. Då kunde jag förstå något av Guds Sons förunderliga kärlek. Han lämnade all den härlighet och all den ära som han hade i himlen, och var så intresserad av vår frälsning att han tålmodigt och ödmjukt stod ut med alla förolämpningar och förödmjukelser som människor kunde ösa över honom. Han var sårad, slagen och genomborrad. Han sträcktes ut på Golgatas kors och led den mest plågsamma död för att rädda oss från döden, för att vi skulle kunna bli rentvättade i hans blod och uppstå för att leva med honom i de boningar som han förbereder för oss, för att glädjas åt himlens ljus och härlighet, för att höra änglarna sjunga och för att sjunga tillsammans med dem. rätt

(124)Jag såg att hela himlen är intresserad av vår frälsning. Ska vi då vara ointresserade? Ska vi vara nonchalanta, som om det vore en småsak om vi blir frälsta eller går förlorade? Ska vi förakta det offer som har gjorts för vår skull? Somliga har gjort det. De har förringat den nåd som erbjudits dem, och Guds missnöje vilar över dem. Guds Ande kommer inte att låta sig såras för alltid. Den kommer att försvinna om den blir sårad ytterligare en liten tid. När allt har gjorts som Gud kunde göra för att rädda människor, om de visar genom sina liv att de förringar den nåd som Jesus erbjudit, kommer döden att bli deras lott, och det kommer att stå dem dyrt. Det kommer att bli en fruktansvärd död, för de kommer att tvingas känna den ångest som Kristus upplevde på korset för att köpa den frälsning som de förkastat, åt dem. Och då kommer de att inse vad de har förlorat – evigt liv och det odödliga arvet. Det stora offer som har gjorts för att rädda själar visar oss deras värde. När den dyrbara själen en gång gått förlorad är den förlorad för alltid. rätt

(124)Jag har sett en ängel stå med en våg i sina händer och väga Guds folks tankar och intressen, särskilt de ungas. I ena vågskålen låg de tankar och intressen som var vända mot himlen. I den andra låg de tankar och intressen som var vända mot jorden. Och i den vågskålen hade all läsning av romaner, tankar på klädsel och att visa upp sig, fåfänga, stolthet m.m. kastats. Oh, vilket allvarligt ögonblick när Guds änglar står med en våg och väger hans bekännande barns tankar – de som påstår sig vara döda för världen och leva för Gud. Den vågskål som fyllts med tankar på jorden, fåfänga och stolthet, sjönk snabbt ned, trots att vikt efter vikt lyftes från vågen. Vågskålen med tankar och intressen som var vända mot himlen steg snabbt upp när den andra sjönk ner, och så lätt den var! Jag kan beskriva detta så som jag såg det, men jag kan aldrig återge det allvarliga och levande intryck som gjordes på mitt sinne när jag såg ängeln med vågen som vägde Guds folks tankar och intressen. Ängeln sa: ”Kan sådana komma in i himlen? Nej, nej, aldrig. Berätta för dem att det hopp de nu hyser är fåfängt, och om de inte snabbt ångrar sig och tar emot frälsning, måste de gå under.” rätt

(125)En form av gudsfruktan kommer inte att rädda någon. Alla måste ha en djup och levande erfarenhet. Bara det kommer att rädda dem under nödens tid. Då kommer det att prövas vilken sorts gärningar de har, och om de är guld, silver och ädelstenar kommer de att gömmas, som i det fördolda i Herrens hus. Men om deras gärningar är trä, hö och agnar, då kan inget skydda dem från i Jehovas häftiga vrede. rätt

(125)Det kommer att krävas av de unga, liksom av dem som är äldre, att de anger ett skäl för sitt hopp. Men det sinne som skapats av Gud för bättre saker, som formats för att tjäna honom fullständigt, har ägnat sig åt dumheter istället för det som är av evigt intresse. Det sinne som tillåts irra omkring hit och dit kan lika gärna förstå sanningen, bevisen från Guds ord för sabbatsfirande, och den sanna grunden för den kristna människans hopp, som att studera utseende, stil, klädsel och så vidare. Och de som låter tankarna avledas med löjliga historier och meningslösa berättelser, matar fantasin, men Guds ords skönhet döljs för dem. Sinnet leds raka vägen bort från Gud. Intresset för hans dyrbara ord blir förstört. rätt

(125)Vi har fått en bok som ska leda våra fötter genom denna mörka världs faror till himlen. Den berättar för oss hur vi kan undgå Guds vrede. Den berättar också om Kristi lidanden för vår skull, det stora offer som har gjorts för att vi ska kunna bli frälsta och glädjas åt Guds närvaro för alltid. Och om någon kommer till korta till slut, fast de hört sanningen som de gjort i detta ljusets land, kommer det att vara deras eget fel. De kommer att vara utan ursäkt. Guds ord berättar för oss hur vi kan bli fullkomliga kristna och undgå de sju sista plågorna. Men de visade inget intresse för att ta reda på det. Andra saker avledde tankarna, de omhuldade avgudar, och Guds heliga ord nonchalerades och förringades. Bekännande kristna har lekt med Gud, och när hans heliga ord ska döma dem på den yttersta dagen, kommer de att konstateras vara för lätta. Det ord som de har försummat för idiotiska romaner, prövar deras liv. Det är måttstocken. Deras motiv, ord, handlingar och det sätt som de använt sin tid på, allt jämförs med Guds skrivna ord. Och om de kommer till korta då är deras fall avgjorda för evigt. rätt

(126)Jag såg att många bedömer sig själva i förhållande till varandra, och jämför sina liv med andras liv. Så borde det inte vara. Vi har inte fått någon annan än Kristus som förebild. Han är vårt sanna Mönster, och var och en borde sträva efter att glänsa när det gäller att likna honom. Vi är Kristi medarbetare eller fiendens medarbetare. Antingen samlar vi med Kristus eller förskingrar. Antingen är vi avgjorda, helhjärtade kristna, eller inga alls. Kristus säger: ”Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun.” rätt

(126)Jag såg att somliga fortfarande knappt vet vad självförnekelse och uppoffring är, eller vad det innebär att lida för sanningens skull. Men ingen kommer att komma in i himlen utan att ha gjort ett offer. En anda av självförnekelse och uppoffring borde omhuldas. Somliga har inte offrat sig själva, sina egna kroppar, på Guds altare. De har ett otåligt, oberäkneligt temperament, de tillfredsställer sin egen aptit och ser till sina egna intressen utan att bry sig om Guds verk. De som är villiga att göra vilket offer som helst för det eviga livet, kommer att få det. Och det kommer att vara värt att lida för, värt att korsfästa jaget för och att offra varenda avgud för. Härlighetens värde, som är mycket större och som varar för evigt, överglänser allt och skymmer varje jordisk glädje. ”

-----------
" rätt

nästa kapitel