Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 35. Från sida 197ren sida tillbaka

Lärdomar från liknelserna

(197)Det visades mig att liknelsen om punden inte blivit helt förstådd. Denna viktiga lärdom gavs till lärjungarna för att bli till nytta i det kristna livet under den sista tiden. Dessa pund representerar inte bara förmågan att predika och undervisa ur Guds ord. Liknelsen kan tillämpas på materiella tillgångar som Gud har anförtrott sitt folk. De som fick de fem punden och de två punden bedrev handel med dem och fördubblade det som anförtrotts åt dem. Gud begär att de som har ägodelar här ska låna ut sina pengar till honom så att de ger ränta - att de ska investera dem i Guds verk för att sprida sanningen. Om sanningen lever i mottagarens hjärta, kommer han också att hjälpa till med sina ägodelar för att sprida den till andra. Genom hans ansträngningar, inflytande (198) och pengar, kommer andra människor att ta emot sanningen och också börja arbeta för Gud. Jag såg att en del av Guds bekännande folk liknar mannen som gick och gömde sitt pund i jorden. De undanhåller sina ägodelar från att göra gott i Guds verk. De hävdar att de är deras egna, och att de har rätt att göra vad de vill med det som är deras eget. Så människor blir inte frälsta genom deras omdömesgilla ansträngningar med deras Herres pengar. Änglar för troget bok över varje människas arbete, och när dom avkunnas över Guds hus, nedtecknas vars och ens dom bredvid hans namn. Ängeln får befallning om att inte skona de otrogna tjänarna, utan att hugga ned dem när dödandets tid kommer. Det som anförtroddes åt dem tas ifrån dem. Då sopas deras jordiska skatter bort, och de har förlorat allt. De kronor de kunde ha fått bära om de varit trogna, sätts i stället på deras huvuden som har blivit frälsta genom de trogna tjänarna, vars medel ständigt användes för Gud. Alla som de varit med om att rädda, ger fler stjärnor i deras härlighetskrona och ökar deras eviga lön. rätt

(198)Jag fick också se att liknelsen om den orättfärdige förvaltaren skulle ge oss en lärdom. ”Skaffa er vänner genom den orättfärdige mammon, för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när ni slutar.” Om vi använder våra medel till Guds ära här, samlar vi en skatt i himlen, och när alla jordiska ägodelar är borta har den trogna förvaltaren Jesus och änglarna som sina vänner, som tar emot honom i de eviga boningarna. rätt

(198)”Den som är trogen i det minsta, är också trogen i stort.” Den som är trogen när det gäller jordiska tillgångar, som är det minsta, och använder det Gud har anförtrott honom här på ett förståndigt sätt, kommer att vara trogen sin bekännelse. ”Den som är ohederlig i det minsta, är också ohederlig i stort.” Den som undanhåller Gud det som han fått låna av honom, kommer att vara otrogen i allt som (199) angår Herren. ”Har ni nu inte varit trogna med den orättfärdige mammon, vem vill då anförtro er med det sanna?” Om vi visar oss otrogna när det gäller att hantera det som Gud har lånat oss här, kommer han aldrig att ge oss det eviga arvet ”Om ni inte har varit trogna i det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som är ert?” Jesus har köpt återlösning åt oss. Den är vår, men vi är här för att prövas, för att se om vi kommer att visa oss värdiga det eviga livet. Gud prövar oss genom att anförtro oss jordiska ägodelar. Om vi är trogna med att frikostigt dela med oss av vad han har lånat åt oss, för att främja hans sak, då kan Gud anförtro oss det eviga arvet. ”Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.” ”Om någon älskar världen, så finns inte Faderns kärlek i honom.” rätt

(199)Gud ogillar det slöa och slappa sätt som många av hans barn sköter sina världsliga affärer på. De verkar ha förlorat all känsla för att de ägodelar de använder tillhör Gud, och att de måste redovisa sitt förvaltarskap för honom. En del lämnar sina världsliga affärer i fullständig oordning. Satan håller sina ögon på alltihop, och han slår till vid ett lämpligt tillfälle, och genom hans inverkan försvinner mycket pengar från sabbatshållarnas led. Dessa pengar går in i hans led. En del som är gamla är ovilliga att ordna upp sina världsliga affärer, och helt oförmodat blir de sjuka och dör. Deras barn som inte har något intresse av sanningen, tar ägodelarna. Satan har hanterat det så som det passade honom. ”Har ni nu inte varit trogna med den orättfärdige mammon, vem vill då anförtro er med det sanna? Och om ni inte har varit trogna i det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som är ert?” rätt

(199)Jag blev visad det förskräckligt faktum att Satan och hans änglar har haft mer att göra med att förvalta Guds bekännande barns egendomar än Herren haft. Dessa sista dagars förvaltare är okloka. De låter Satan kontrollera deras affärer och ta in i sina led det som (200) tillhör, och borde vara i Guds verk. Gud lägger märke till er, otrogna förvaltare. Han kommer att kräva redovisning från er. Jag såg att Guds förvaltare genom trogen, omdömesgill förvaltning kan sköta sina affärer i denna värld på ett ordnat, exakt och ärligt sätt. Och det är särskilt de äldres och svagas förmån och plikt, och de som inte har några barn, att placera sina tillgångar där de kan användas i Guds verk, ifall de plötsligt skulle gå bort. Men jag såg att Satan och hans änglar triumferar över sina framgångar när det gäller detta. Och de som borde vara kloka arvtagare till frälsningen låter nästan frivilligt sin Herres pengar glida dem ur händerna, in i fiendens led. På detta sätt stärker de Satans rike och verkar ta väldigt lätt på det!

-----------
rätt

nästa kapitel