Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 36. Från sida 200ren sida tillbaka

Att gå i borgen för icke troende

(200)Jag såg att Gud var missnöjd med att hans barn går i borgen för icke troende. Jag hänvisades till följande texter: Ords 22:26 ”Var inte en av dem som ger handslag eller som går i borgen för en skuld.” Ords 11:15 ”Den som går i borgen för en främling råkar illa ut, men den som hatar handslag är trygg.” Otrogna förvaltare! De lovar bort det som tillhör en annan - deras himmelske Fader – och Satan står redo att hjälpa sina barn att vrida det ur deras händer. Sabbatshållare borde inte vara i partnerskap med icke troende människor. Guds folk litar för mycket på främlingars ord, och ber dem om råd och rekommendationer när de inte borde göra det. Fienden gör dem till sina redskap och arbetar genom dem för att göra Guds folk förvirrade och ta saker ifrån dem. rätt

(200)En del har inte förmåga att på ett förståndigt sätt hantera världsliga saker. De saknar de nödvändiga kvalifikationerna, och Satan utnyttjar dem. När det är på det viset borde dessa människor inte förbli okunniga om sin uppgift. De borde vara tillräckligt ödmjuka för att rådfråga sina bröder, vars omdöme de kan lita på, innan de genomför sina planer. Jag hänvisades (201) till denna text: ” Bär varandras bördor.” En del är inte tillräckligt ödmjuka för att låta den som har gott omdöme göra beräkningar åt dem, förrän de satt sina egna planer i verket och redan försatt sig själva i svårigheter. Då inser de att det var nödvändigt att få råd och omdöme från deras bröder. Men så mycket tyngre bördan blivit då, jämfört med hur den var från början. Bröder borde inte dra någon sak inför domstol, om det på något vis kan undvikas, för på det sättet ger de fienden stor möjlighet att snärja dem och göra dem förvirrade. Det vore bättre att förlikas med en viss förlust.

-----------
" rätt

nästa kapitel