Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 42. Från sida 223ren sida tillbaka

Vårt samfundsnamn

(223) (223) Följande visades mig angående Guds folks val av samfundsnamn. Två grupper framställdes för mig. Den ena bestod av de stora samfunden av bekännande kristna. De trampade på Guds lag och böjde sig för en påvlig institution. De helighöll den första dagen i veckan som Herrens sabbat. Den andra gruppen, som var liten till antalet, böjde sig för den store Laggivaren. Den höll det fjärde budet. De särskiljande och framträdande dragen i deras tro var att de helighöll den sjunde dagen och väntade på att Herren skulle återkomma från himmelen. rätt

(223) Striden står mellan Guds krav och vilddjurets krav. Den första dagen, en påvlig institution som står i direkt motsats till det fjärde budet, kommer i framtiden att göras till ett prov av det tvåhornade vilddjuret. Och då beskriver Guds fruktansvärda varning straffet för att böja sig i vördnad för vilddjuret och dess avbild. De kommer att få dricka av Guds vredesvin, som hälls outspätt i hans vredesbägare. rätt

(223)Inget namn som vi kan ta kommer att passa, annat än det som stämmer överens med vår bekännelse och som uttrycker vår tro och pekar ut oss som ett speciellt folk. Namnet sjundedagsadventist är en ständig tillrättavisning för den protestantiska världen. Här går skiljelinjen mellan dem som tillber Gud och dem som tillber vilddjuret och tar emot dess märke. Den stora striden står mellan Guds bud och vilddjurets krav. Det är därför att de heliga håller alla de tio budorden som draken för krig mot dem. Om de vill sänka standarden och överge det som är speciellt i deras tro, kommer draken att vara till freds. Men de väcker hans vrede eftersom de har vågat höja standarden och veckla ut sitt banér i opposition mot den protestantiska världen, som tillber den påvliga institutionen. rätt

(223 ) (224) Namnet sjundedagsadventist för fram vår tros verkliga drag i förgrunden, och kommer att övertyga den människa som undrar. Som en pil från Herrens koger kommer det att såra dem som överträder Guds lag och leda till ånger inför Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus. rätt

(223 )Jag blev visad att nästan varje fanatiker som har uppstått, som önskar dölja sin övertygelse för att han ska kunna vilseleda andra, påstår att han tillhör Guds församling. Ett sådant namn skulle genast väcka misstänksamhet, för det används för att dölja de mest absurda irrläror. Det namnet är alltför otydligt för återstoden av Guds församling. Det skulle få folk att anta att vi har en tro som vi vill dölja.

-----------
rätt

nästa kapitel