Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 44. Från sida 225ren sida tillbaka

Spekulationer

(225)Jag såg att somliga har ursäktat sig själva från att stödja Guds verk, eftersom de var skuldsatta. Om de noga hade rannsakat sina egna hjärtan skulle de ha upptäckt att det var själviskhet som var den verkliga orsaken till att de inte bar fram några frivilliga offer till Gud. Somliga kommer alltid att förbli skuldsatta. På grund av deras girighet kommer Guds hjälpande hand inte att vara med dem för att välsigna vad de gör. De älskar den här världen mer än de älskar sanningen. De håller inte på att göras passande och redo för Guds rike. rätt

(225) Om ett nytt patent presenteras i landet, finner människor som bekänner sig tro på sanningen ett sätt att få fram pengar att investera i företaget. Gud är känner varje hjärta. Varje själviskt motiv är känt av honom och han tillåter omständigheter att uppstå för att pröva sitt bekännande folks hjärtan, för att testa (226) dem och utveckla deras karaktär. I vissa fall kommer Herren att tillåta människor att fortsätta, och att misslyckas fullständigt. Hans hand är emot dem för att krossa deras förhoppningar och skingra vad de äger. De som verkligen har intresse för Guds verk och är villiga att riskera något för dess framgång, kommer att finna att det är en säker och trygg investering. Somliga kommer att få hundrafalt tillbaka i detta livet och evigt liv i den kommande världen. Men alla kommer inte att få hundrafalt igen i det här livet, för de kan inte hantera det. Om de blev anförtrodda mycket skulle de bli okloka förvaltare. Herren håller det tillbaka för deras bästa, men deras skatt i himlen kommer att vara säker. Så mycket bättre en sådan investering som denna är! rätt

(226) Den längtan som några av våra bröder har att tjäna snabba pengar, får dem att engagera sig i ett nytt företag och att investera pengar. Men ofta infrias inte deras förväntningar att tjäna pengar. De förlorar det som de kunde ha använt i Guds verk. Människor blir som förhäxade av dessa nya företag. Trots att detta har upprepats så många gånger och att de har exempel på andra som har gjort investeringar som lett till fullständigt misslyckande, är många sena att lära sig något av det. Satan förleder dem och gör dem berusade av förväntade vinster. När deras hopp har slagits i spillror blir de mycket missmodiga på grund av sitt oförståndiga risktagande. Om pengar går förlorade betraktar personen det som en olycka för honom själv - som sin förlust. Men han måste komma ihåg att det är någon annans pengar som han hanterar, att han bara är en förvaltare och att Gud är missnöjd med det oförståndiga handhavandet av de medel som kunde ha använts till att främja sanningen för vår tid. På räkenskapens dag måste den otrogne förvaltaren avlägga räkenskap för sin förvaltning.

-----------
rätt

nästa kapitel