Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 45. Från sida 227ren sida tillbaka

En oärlig förvaltare

(227)(227) Jag blev visad att Guds Ande har haft allt mindre inflytande över F, tills han inte har någon kraft från Gud för att vinna seger. Jaget och egna intressen har varit framträdande hos honom under en tid. Ett stolt hjärta, en bestämd vilja som inte kuvats och en ovilja att bekänna och överge sina fel, har fört honom till den fruktansvärda situation han befinner sig i. Guds verk har under en längre tid skadats av hans omdömeslösa agerande. rätt

(227) Han har varit krävande, vilket har uppmuntrat en kritisk anda i församlingen. Han har varit sträng när det inte varit motiverat och har tyranniserat dem som han har vågat vara auktoritär emot. Hans böner och förmaningar har fått bröderna att tro att han var en hängiven kristen, och det har gjort dem beredda att påverkas av hans felaktiga handlingssätt. Han har följt sina egna infall och hans egenheter har haft ett dåligt inflytande på mångas tankar. Somliga har varit svaga nog att ta efter hans exempel. Jag såg att han hade gjort mycket mer skada än gott för saken. rätt

(227) Om han hade tagit emot instruktionerna som Gud gett och rättat sig efter dem, skulle han ha vunnit seger över dessa fasta vanor och anfäktelser. Men jag såg att han låtit dessa vanor styra honom så länge att den starka fienden har honom bunden. Hans handlande har inte varit korrekt. Oärlighet har övervunnit honom och han har tagit pengar från församlingskassan som han inte hade någon rätt till, och använt dem för egna behov. Han har ansett sig själv ha ett bättre omdöme än sina bröder när det gäller att spendera pengar. När pengar gavs åt honom för att han skulle använda dem och givaren namngav de personer som skulle få dem har han agerat efter sina egna infall och tagit sig friheten att använda dem så som det passade honom själv, i stället för att uppfylla givarens önskan. Han har använt så mycket av pengarna som han tyckte var lämpligt för egen räkning. Gud har inte sett på detta med blida ögon. Han har blivit alltmer oärlig. Han (228) har betraktat sig själv som Herrens förvaltare och att han kunde använda pengarna, även andras, så som han själv tyckte passade. Var och en ska vara sin egen förvaltare. rätt

(228) Han har förkastat sina bröders rekommendationer och råd, gått vidare i sin egen kraft, följt sin egen vilja och avvisat varje medel genom vilket han kunde ha korrigerats. När han blivit tillrättavisad har tillvägagångssättet eller personen inte passat honom, och möjligheten till reformation har stängts. Herren har inte accepterat hans arbete den senaste tiden. Han har arbetat mycket mer i eget intresse än för Guds verks bästa. rätt

(228) När han först beger sig till en plats, ger hans böner och förmaningar resultat, och bröderna får uppfattningen att han är en fullkomlig kristen. Han favoriseras eftersom han betraktas som pastor. Men när de blir bekanta med honom blir de mycket besvikna när de ser hans själviskhet, retlighet, kärvhet och egenheter. Nästan varje dag ser man något märkligt infall. Han är nästan ständigt upptagen med att fixa något till sin egen fördel. Sen gör han sig av med det till någon, i utbyte mot fördelar för honom själv, och fixar något nytt. Hans fixande och planerande har haft ett nedbrytande och fördärvligt inflytande på Guds verk. Hans agerande är avsett att slita isär, och det har gjort skada nästan överallt. Vilket föredöme för hjorden! Han har varit mycket självisk i sina affärstransaktioner och har utnyttjat dem som han har haft att göra med. Gud är missnöjd med honom. Ett gott träd känns igen på dess frukter.

-----------
rätt

nästa kapitel