Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 49. Från sida 240ren sida tillbaka

Fullständig överlåtelse

(240) (240) Kära broder och syster K, i min senaste syn blev jag visad några saker har med er familj att göra. Herren har barmhärtiga planer för er och överger er inte om inte ni överger honom. L och M är ljumma. De måste vakna och anstränga sig för att bli frälsta, annars kommer de att gå miste om det eviga livet. De måste känna ett personligt ansvar och ha en egen erfarenhet. De behöver få ett arbete utfört av Guds helige Ande i sina hjärtan, som leder dem att älska och välja Guds folks gemenskap framför alla andra, och att skilja sig från dem som inte älskar andliga ting. Jesus kräver ett helhjärtat offer, en fullständig överlåtelse. L och M, ni har inte insett att Gud kräver er odelade kärlek. Ni har avlagt en helig bekännelse, men ändå har ni sjunkit ned till vanliga bekännares döda nivå. Ni älskar att vara tillsammans med ungdomar som inte bryr sig om de heliga sanningar ni bekänner. Ni har sett ut som dem ni umgås med, och har varit nöjda med den mängd religion som skulle få alla att tycka att ni var trevliga, utan att ni skulle dra på er anmärkningar från någon. rätt

(240) Kristus fordrar allt. Om han begärde mindre skulle hans offer vara för dyrbart och för stort för att lyfta oss till en sådan nivå. Vår heliga tro utropar: Skilj er från dem! Vi borde inte anpassa oss efter världen eller efter döda och oengagerade bekännare. "Låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse." Detta är en självförnekande väg. När ni tycker att vägen är för svår och att det är alltför mycket självförnekelse på denna smala stig, när ni säger: Så svårt det är att lämna allt, ställ er då frågan: Vad försakade Kristus för mig? Denna fråga ställer allt som vi kan kalla självförnekelse i skuggan. (241) Betrakta honom i örtagården medan han svettas stora blodsdroppar. En ensam ängel sändes från himmelen för att styrka Guds Son. Följ honom på hans väg till rättegångssalen där han blir förlöjligad, hånad och förolämpad av den rasande människohopen. Se honom klädd i den gamla kungliga purpurfärgade manteln. Hör de grova skämten och det grymma hånet. Se dem sätta törnekronan på hans ädla panna och sedan slå honom med en käpp så att taggarna tränger in i hans tinningar och blodet flyter ned från hans heliga panna. Hör den där mordlystna hopen ivrigt ropa efter Guds Sons blod. Han överlämnas i deras händer och de leder bort den ädle, lidande mannen, blek, svag nära att svimma, för att korsfästas. Han sträcks ut på träkorset och spikarna drivs genom hans känsliga händer och fötter. Se honom hänga på korset under dessa fruktansvärda och ångestfyllda timmar tills änglarna gömmer sina ansikten från den avskyvärda scenen och solen döljer sitt ljus och vägrar att se på. Tänk på detta och ställ sedan frågan: Är vägen för svår? Nej, nej! rätt

(241) I ett splittrat, halvhjärtat liv kommer ni att finna tvivel och mörker. Ni kan varken få tröst från religionen eller den frid som världen ger. Slå er inte ned i Satans overksamhets vilstol, utan res er och sikta på den höga standard som det är din förmån att uppnå. Det är en välsignad förmån att få ge upp allt för Kristi skull. Se inte på andra människors liv och ta inte efter dem, utan att nå högre än de. Ni har bara en verklig förebild som aldrig gör fel. Det är bara tryggt att följa Jesus. Besluta er för att om andra är andliga slöfockar, kommer ni att lämna dem och gå framåt för att nå den kristna karaktärens höjd. Forma en karaktär för himmelen. Sov inte på din post. Var trofast och sann mot dig själv. rätt

(241) Ni underhåller något ont som hotar att fördärva er andlighet. Det kommer att förmörka all skönhet och intresse för den heliga skriften. Det är kärlek till romaner, uppdiktade historier och annan läsning som inte har något gott inflytande på den som på något sätt ska tjäna Gud. De ger en falsk, osund spänning, hetsar fantasin och gör sinnet oanvändbart och olämpligt för (242) alla andliga aktiviteter. Det vänjer själen av med bön och kärlek till andliga ting. Att läsa sådant som kastar ljus över bibeln och som väcker längtan och uthållighet att studera den, är inte farligt utan nyttigt. Ni framställdes för mig med blickarna bortvända från den heliga boken, men intensivt fästa vid spännande böcker, som innebär döden för tron. Ju oftare och noggrannare ni studerar skriften, desto skönare kommer den att framstå och desto mindre kommer ni att längta efter ytlig läsning. Det dagliga studiet av bibeln kommer att ha ett helgande inflytande på tankarna. Ni kommer att inandas en himmelsk atmosfär. Knyt denna dyrbara bok till era hjärtan. Den kommer att visa sig vara en vän och en vägvisare när du känner dig förvirrad. rätt

(242) Ni har haft mål som ni strävat efter i era liv, och så målmedvetet och uthålligt ni har arbetat för att nå dessa mål! Ni har kalkylerat och planerat tills ni förverkligat era förväntningar. Det finns ett mål framför er nu som är värt uthållig, outtröttlig och livslång ansträngning. Det gäller era själars frälsning - evigt liv. Det krävs självförnekelse, uppoffring och noggrant studium. Ni måste renas och förädlas. Ni saknar Guds Andes frälsande inflytande. Ni umgås med era bekanta och glömmer att ni har tagit Jesu namn. Ni beter er och klär er som de. rätt

(242) Syster K, jag såg att du har ett arbete att utföra. Du måste dö ifrån stoltheten och låta hela ditt intresse riktas mot sanningen. Dina eviga intressen är beroende av den väg du väljer nu. Om du ska vinna evigt liv måste du leva för det och förneka jaget. Kom ut ifrån världen och skilj dig från den. Ditt liv måste utmärkas av nykterhet, vaksamhet och bön. Änglar ger akt på karaktärsutvecklingen och bedömer moraliskt värde. Alla våra ord och handlingar passerar i revy inför Gud. Det är en skrämmande och allvarlig tid. Hoppet om evigt liv ska inte vila på en ytlig grund. Det måste avgöras mellan Gud och dig själv. En del vill lita på andras omdöme och erfarenhet, hellre än att göra sig besvär sig med att (243) noggrant granska sina egna hjärtan. De kommer att fortsätta i månader och år utan något vittnesbörd från Guds Ande, eller bevis på att de blivit accepterade. De bedrar sig själva. De har ett inbillat hopp men saknar en kristens nödvändiga egenskaper. Först måste ett grundligt arbete utföras i hjärtat, sedan kommer deras sätt att få den upphöjda och förfinade karaktär som utmärker en sann Kristi efterföljare. Det krävs ansträngning och moraliskt mod för att leva ut vår tro. rätt

(243) Guds folk är speciellt. Deras anda kan inte blandas med världens anda och dess inflytande. Du vill inte bära det kristna namnet och ändå vara ovärdig det. Du vill inte möta Jesus med bara en bekännelse. Du vill inte bli bedragen i en så viktig fråga. Undersök noga grunden för ditt hopp. Var uppriktig mot dig själv. Ett inbillat hopp kommer aldrig att frälsa dig. Har du beräknat kostnaderna? Jag befarar att du inte har det. Besluta dig nu för om du vill följa Kristus, oavsett vad det kostar. Du kan inte göra det och ändå njuta av umgänget med dem som inte bryr sig alls om andliga ting. Era sinnelag kan inte blandas, lika litet som olja och vatten kan göra det. rätt

(243) Det är något stort att vara ett Guds barn och medarvinge med Kristus. Om detta är din förmån kommer du att få dela Kristi i lidanden. Gud ser till hjärtat. Jag såg att du måste söka honom på allvar, och höja ditt mått av renhet, annars kommer du helt visst att gå miste om det eviga livet. Du kanske frågar: Såg syster White detta? Ja, och jag har försökt att lägga fram det för dig, och ge dig samma intryck som jag fick. Må Herren hjälpa dig att lyda varningen. rätt

(243) Kära broder och syster, vaka svartsjukt över era barn. Världens anda och inflytande förstör all deras längtan efter att vara sanna kristna. Låt ert inflytande dra dem från sådana ungdomars gemenskap som inte har något intresse för andliga ting. De måste göra uppoffringar om de till sist ska vinna himmelen.

-----------
rätt

nästa kapitel