Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 53. Från sida 253ren sida tillbaka

Nordstaterna och sydstaterna

(253)(253) Den fjärde januari 1862 blev jag visad några saker som gäller vår nation. Min uppmärksamhet riktades mot sydstaternas uppror. Sydstaterna hade förberett sig för en våldsam konflikt, medan nordstaterna var ovetande om deras verkliga känslor. Innan president Lincolns administration började, utnyttjade sydstaterna situationen i hög grad. Den tidigare administrationen planerade och styrde så att sydstaternas kunde lägga beslag på nordstaternas krigsmaterial. De hade två avsikter med detta: 1. De planerade ett beslutsamt uppror och måste förbereda sig för det. 2. När de skulle göra uppror skulle nordstaterna vara helt oförberedda. På detta sätt skulle de vinna tid, och genom sina våldsamma hotelser och sitt skoningslösa agerande trodde de att de skulle kunna skrämma nordstaterna, så att de skulle tvingas kapitulera för dem och låta dem få allt så som de ville. rätt

(253) Nordstaterna förstod inte sydstaternas bittra och fruktansvärda hat mot dem och var oförberedda på deras långtgående planer. Nordstaterna hade skrutit över sin styrka och hånat idén att sydstaternas skulle lämna unionen. De betraktade det som hoten från ett egensinnigt och envist barn, och trodde att sydstaterna snart skulle ta sitt förnuft till fånga, och när de tröttnat på att lämna unionen skulle de med ödmjuka (254) ursäkter bli lojala igen. Nordstaterna har inte haft någon riktig uppfattning om styrkan i slaveriets förbannelse. Det är detta och enbart detta, som är orsaken till kriget. Sydstaterna har blivit alltmer krävande. De betraktar det som fullständigt rätt att ägna sig åt människohandel, att handla med slavar och människors själar. De blir irriterade och oerhört uppretade om de inte kan göra anspråk på alla områden de önskar. De skulle vilja riva gränserna och föra sina slavar till vilken plats de vill och förbanna jorden med slavarbete. Sydstaterna språk har varit maktlystet och nordstaterna har inte vidtagit lämpliga åtgärder för att tysta dem. rätt

(254) Upproret hanterades så sakta och försiktigt, att många som först kände skräck och avsky inför tanken på uppror, blev påverkade av rebellerna till att betrakta det som rätt och riktigt. Tusentals förenade sig med Sydstatskonfederationen, som inte skulle ha gjort det om snabba och kraftfulla åtgärder hade vidtagits av vår regering under ett tidigt skede av upproret, trots att den då var så illa förberedd för krig. Nordstaterna har förberett sig för krig sedan dess, men upproret har stadigt ökat och utsikterna för att det ska kuvas är inte bättre nu än de var för flera månader sedan. Tusentals människor har mist livet och många har återvänt hem lemlästade och invalidiserade för livet. Deras hälsa är förstörd, deras jordiska framtidsutsikter är för alltid fördärvade och ändå har så litet vunnits! Man har fått tusentals att ta värvning i tron att syftet med detta krig var att utrota slaveriet. Men nu när de är fast upptäcker de att de har blivit lurade och att syftet med detta krig inte är att avskaffa slaveriet, utan att bevara det som det är. rätt

(254) De som vågat sig på att lämna sina hem och riskerat sina liv för att utrota slaveriet, är missnöjda. De ser inget gott resultat av kriget, bara att unionen har bevarats, och för detta har tusentals liv måst offras och hem lämnats öde. Många människor har tynat bort (255) och dött på sjukhus. Andra har tagits till fånga av rebellerna, ett öde som man fruktat mer än döden. Mot bakgrund av allt detta, frågar de sig: Om vi lyckas kuva detta uppror, vad har vi vunnit? De kan bara missmodigt svara: Ingenting. Orsaken till upproret har inte avlägsnats. Slaveriets system, som har ödelagt vår nation, har fått överleva och ge upphov till ett nytt uppror. Tusentals av våra soldater är bittra. De uthärdar de största umbäranden, och det skulle de villigt ha stått ut med, men de upptäcker att de har blivit bedragna och de har tappat modet. Våra ledande män är förvirrade. Modet sviker dem. De är rädda för att proklamera frihet för rebellernas slavar, för genom att göra det kommer de att reta upp den del av sydstaterna som inte har anslutit sig till upproret, men som är starka anhängare till slaveriet. Å andra sidan har de fruktat inflytandet från de starka män som var motståndare till slaveriet och som förde befälet och innehade viktiga poster. De har varit rädda för konsekvenserna av en tuff och beslutsam attityd, eftersom den fick tusentals människors önskan att flamma upp, att utradera orsaken till detta fruktansvärda uppror genom att frige de förtryckta och bryta sönder varje ok. rätt

(255) Många höga befäl som innehar ansvarsfyllda poster, har inte mycket samvete eller ädelmod. De kan utöva sin makt, till och med skicka sina underlydande till sin undergång, utan att man bryr sig om det. Dessa befäl kunde missbruka sin makt och försätta sina underlydande i farliga positioner där de skulle utsättas för fruktansvärda sammanstötningar med rebellerna, utan det minsta hopp om att besegra dem. På det sättet kunde de göra sig av med dristiga och samvetsgranna män, på samma sätt som David gjorde sig av med Uria. 2 Samuelsboken 11:14, 15. rätt

(255) Värdefulla män har på det sättet offrats för att göra sig av med deras starka inflytande mot slaveriet. Några av just de män som nordstaterna allra mest behöver i denna kritiska tid, vars tjänster skulle varit av största värde, finns inte längre. De har blivit offrade på ett hänsynslöst sätt. Framtidsutsikterna för vår nation är (256) nedslående, för det finns de som innehar ansvarsfyllda poster som är rebeller innerst inne. Det finns militärbefäl, som sympatiserar med rebellerna. Samtidigt som de önskar bevara unionen föraktar de dem som är emot slaveriet. En del av arméerna består huvudsakligen av sådana människor. De är så emot varandra, att det inte finns någon enighet i många regementen. rätt

(256)När detta krig visades för mig såg det ut som det mest besynnerliga och osäkra som någonsin inträffat. En stor del av de frivilliga lät sig värvas, helt övertygade om att kriget skulle resultera i att slaveriet avskaffades. Andra tog värvning med syftet att bevara slaveriet precis som det är, men att slå ner upproret och bevara unionen. Och för att göra saken ännu mer komplicerad och osäker är somliga av befälen starka anhängare till slaveriet. Det är män som sympatiserar helt och hållet med sydstaterna, men som är emot ett delat styre. Det verkar omöjligt att föra krig med framgång, eftersom många i våra egna led hela tiden arbetar för att gynna sydstaterna och våra arméer har drivits tillbaka och obarmhärtigt slaktats på grund av dessa mäns agerande, som vill bevara slaveriet. Somliga av våra ledande män i kongressen arbetar också hela tiden för att ge sydstaterna fördelar. Under dessa förhållanden har upprop sänts ut om nationella fastor med bön om att Gud ska föra detta krig till ett snabbt och gynnsamt slut. Jag häNvisades till Jesaja 58:5 -7: ”Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till HERRENS välbehag? Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne, (257) var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.” rätt

(257) Jag såg att dessa nationella fastor var en förolämpning mot Jehova. Han accepterar inte sådana fastor. Änglar som för anteckningar skrev om dem: ”Ni håller er fasta med gräl och bråk, ni slåss med onda nävar.” Jag blev visad hur våra ledande män har behandlat de stackars slavar som har kommit till dem för att få beskydd. Änglar har skrivit ned det. I stället för att bryta deras ok och låta de förtryckta gå fria, har dessa män gjort oket ännu tyngre för dem, än när de var i sina tyranniska herrars tjänst. Frihetslängtan får de stackars slavarna att lämna sina herrar och riskera sina liv för att få frihet. De skulle aldrig våga lämna sina herrar och utsätta sig själva för de svårigheter och fasor som det innebär att tillfångatas på nytt, om de inte hade en lika stark kärlek till frihet som någon av oss. De slavar som flytt har uthärdat otroliga umbäranden och faror för att få sin frihet, och som sitt sista hopp vädjade de till vår regering om beskydd, eftersom kärleken till frihet brann i deras hjärtan. Men deras tillit har bemötts med yttersta förakt. Många av dem har blivit grymt behandlade för att de begick ett så stort brott som att våga försöka göra sig fria. Stora män, som påstått sig vara medmänskliga, har sett slavarna halvnakna och svältande och har behandlat dem illa och sänt dem tillbaka till sina grymma herrar och sin hopplösa fångenskap, för att uthärda omänsklig grymhet för att de vågade söka sin frihet. En del av dessa olyckliga människor kastade de i hälsofarliga fängelsehålor för att överleva eller dö, utan att bekymra sig om vilket. De har berövat dem friheten och den fria luft som himlen aldrig nekat dem, och sedan lämnade de dem utan mat och kläder. Mot denna bakgrund utlystes en nationell fasta! Oh, vilken förolämpning mot Jehova! Herren sa genom Jesajas mun: ”Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut.” rätt

(258) (258) De slavar som har flytt har fått höra av sina herrar att nordstatarna ville få dem i sin ägo så att de skulle kunna behandla dem grymt, och att motståndarna till slaveriet skulle behandla dem ännu värre än de hade blivit behandlade medan de var slavar. Alla möjliga förskräckliga historier har upprepats för dem, för att få dem att avsky nordstaterna. Trots det hade de en vag föreställning om att några människor i nordstaterna brydde sig om deras bedrövelse och ville försöka hjälpa dem. Detta har varit den enda ledstjärna som spritt sitt skimrande ljus över deras förtvivlade och dystra träldom. Det sätt som de stackars slavarna har behandlats på har fått dem att tycka att deras herrar har sagt sanningen när det gällde detta. Trots detta blir en nationell fastedag utlyst! Herren sa: ”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok.” När vår nation håller den fasta som Gud har valt, då kommer han att ta emot deras böner när det gäller kriget, men nu når de inte hans öron. Han vänder sig bort från dem. De är avskyvärda för honom. Det är så ordnat att de som skulle ha lyft av de tunga bördorna och brutit sönder varje ok utsätts för stark kritik eller har avlägsnats från ansvarsfulla positioner, eller så planerar de som håller ”fasta med kiv och trätor” och som ”slåss med onda nävar” att ta deras liv. rätt

(258) Jag har blivit visad att om avsikten med detta krig hade varit att avskaffa slaveriet, skulle England ha hjälpt nordstaterna, om de ville det. Men England är helt på det klara med de känslor som finns i regeringen och att kriget inte förs för att avskaffa slaveriet, utan bara för att bevara unionen. Och det är inte i deras intresse att bevara den. Vår regering har varit mycket stolt och oberoende. Denna nations folk har upphöjt sig själv till himlen och har sett ned på monarkistiska regeringar och triumferat över sin frihet som de skryter med, medan slaveriet, som är tusen gånger värre än det tyranni som utövades av de monarkistiska (259) regeringarna, tilläts existera och värnades. I detta ljusets land har man värnat om ett system som låter en del av den mänskliga familjen förslava en annan del, vilket degradera miljoner människor till djurens nivå. Denna synds like finns inte i hedniska länder. rätt

(259) Ängeln sa: ”Hör, o himlar, de förtrycktas rop och löna förtryckarna dubbelt i förhållande till deras illgärningar.” Denna nation kommer att förödmjukas ned i stoftet. England undersöker om det är bäst att dra fördel av vår nations nuvarande svaga tillstånd, och dra ut i krig mot den. De överväger saken och försöker bedöma andra nationer. De är rädda att om de skulle inleda ett krig borta skulle de bli svaga hemma, och att andra nationer skulle utnyttja dess svaghet. Andra nationer förbereder sig tyst men aktivt för krig, och hoppas att England ska föra krig mot vårt land. Då skulle de utnyttja tillfället att hämnas för de fördelar England tidigare skaffade sig på deras bekostnad och för orättvisor de utsatts för. En del av drottningens undersåtar väntar på ett lämpligt tillfälle att bryta sönder sitt ok, men om England tror att det kommer att löna sig kommer hon inte att tveka ett ögonblick att utnyttja tillfället att utöva sin makt och förödmjuka vår nation. När England förklarar krig, kommer alla nationer att ha egna intressen att bevaka och det kommer att bli allmänt krig och total förvirring. England känner till de olika känslorna hos dem som försöker kuva upproret. De känner väl till förvirringen inom vår regering. De har med förvåning sett hur man bedrivit detta krig - det långsamma ineffektiva agerandet, våra arméers overksamhet och vår nations ruinerande utgifter. Vår regerings svaghet är helt uppenbar för andra nationer och nu drar de den slutsatsen att det beror på att vi inte är en monarki. De beundrar sin egen regering och ser ned, somliga med medlidande andra (260) med förakt, på vår nation som de har betraktat som den mäktigaste på jordklotet. Hade vår nation förblivit enad skulle den ha haft styrka, men splittrad måste den falla.

-----------
rätt

nästa kapitel