Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 68. Från sida 353ren sida tillbaka

Framtiden

(353) På förklaringsberget blev Jesus förhärligad av sin Fader. Vi hör honom säga: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom." På så sätt blev han styrkt innan han blev förrådd och korsfäst, inför sitt sista ohyggliga lidande. När lemmarna som tillhör Kristi kropp närmar sig tiden för sin sista strid, "en tid av nöd för Jakob", kommer de att växa upp till Kristus och få del av hans Ande i rikt mått. När den tredje ängelns budskap växer till ett högt rop, och när stor kraft och härlighet åtföljer det avslutande arbetet, kommer Guds trogna folk att bli delaktiga av den härligheten. Det är det sena regnet som upplivar och styrker dem för att de ska kunna gå igenom nödens tid. Deras ansikten kommer att stråla av härligheten från det ljus som åtföljer den tredje ängeln. rätt

(353) Jag såg att Gud på ett underbart sätt kommer att bevara sitt folk genom nödens tid. På samma sätt som Jesus utgöt sin själ i ångest i örtagården, kommer de att allvarligt ropa och kämpa både dag och natt för att bli befriade. Påbudet kommer att gå ut, (354) som innebär att de måste åsidosätta det fjärde budets sabbat och helga den första dagen, eller förlora sina liv. Men de kommer inte att ge efter och trampa Herrens sabbat under sina fötter och ära en påvlig institution. Satans härskara och ogudaktiga människor kommer att omringa dem och triumfera över dem, för det kommer att se ut som om det inte finns någon utväg för dem. Men mitt under deras glädjefest och deras triumf, hörs den ena åskknallen efter den andra. Himlen har mörknat och lyses bara upp av det flammande ljuset och den fruktansvärda härligheten från himlen, när Gud låter höra sin röst från sin heliga boning. rätt

(354) Jordens grundvalar skakar. Byggnader vacklar och faller med ett förskräckligt brak. Havet kokar liksom en sjudande gryta och hela jorden är i våldsamt uppror. De rättfärdiga fångarna släpps, och med mjuka och allvarliga viskningar säger de till varandra: "Vi är befriade. Det är Guds röst." Med allvarlig bävan lyssnar de till röstens ord. De ogudaktiga hör, men förstår inte orden från Guds röst. De fruktar och bävar, medan de heliga gläder sig. Satan och hans änglar, och ogudaktiga människor som hade jublat över att Guds folk var i deras makt så att de kunde utrota dem från jorden, bevittnar den härlighet som ges åt dem som har ärat Guds heliga lag. De ser de rättfärdigas ansikten lysa upp och återspegla Jesus. De som var så ivriga att förgöra de heliga kan inte uthärda den härlighet som vilar över de befriade, och de faller som döda till marken. Satan och onda änglar flyr undan de förhärligade heligas närvaro. Deras makt att plåga dem är för alltid borta.

-----------
rätt

nästa kapitel