Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 72. Från sida 384ren sida tillbaka

Föräldrar och barn

(384)Jag har blivit visad att när gudfruktiga föräldrar tyglar sina barn, borde de studera deras läggning och temperament, och försöka tillgodose deras behov. En del föräldrar tar noga hand om sina barns världsliga behov. De sköter dem vänligt och noggrant när de är sjuka och tror sedan att de gjort sin plikt. Här misstar de sig. Deras arbete har bara börjat. De mentala behoven borde tillgodoses. Det krävs skicklighet för att använda de rätta botemedlen för att hela ett sårat sinne. Barn har precis lika svåra prövningar att klara av, och av lika plågsamt slag, som äldre personer har. Föräldrar mår själva inte alltid likadant. De känner sig ofta förvirrade. De arbetar men har felaktiga uppfattningar och känslor. Satan ansätter dem och de ger efter för hans frestelser. De talar irriterat och på ett sätt som retar deras barn och ibland är de krävande och griniga. De stackars barnen får samma anda, och föräldrarna är inte beredda att hjälpa dem för det var de själva som var orsaken till problemet. Ibland verkar allt gå på tok. Alla är retliga och alla känner sig miserabla och olyckliga. Föräldrarna skyller på sina stackars barn och tycker att de är mycket olydiga och bråkiga, de värsta barnen i världen, när orsaken till oredan finns hos dem själva. rätt

(384)En del föräldrar är orsak till många stormar grund av sin brist på självbehärskning. I stället för att vänligt be barnen att göra det ena eller det andra, ger de befallningar i en förebrående ton. Samtidigt har de (385) klander eller tillrättavisningar på sina läppar, som barnen inte har förtjänat. Föräldrar, när ni gör på detta sätt mot era barn förstör ni deras glädje och deras ambitioner. De gör vad ni säger till dem, men inte av kärlek, utan därför att de inte vågar göra något annat. De gör det inte helhjärtat. Det blir ett slit i stället för ett nöje, och det gör att de ofta glömmer bort att följa alla era instruktioner, vilket ökar er irritation och gör det ännu värre för barnen. Då får mer kritiken och deras dåliga uppförande beskrivs utförligt för dem tills de blir missmodiga och inte bryr sig om ifall de är föräldrarna till lags eller inte. En anda av ”Jag bryr mig inte” griper dem, och de söker de nöjen och den glädje utanför hemma och borta från sina föräldrar, som de inte finner hemma. De umgås med gäng på gatan och är snart lika fördärvade som de värsta av dem. rätt

(385)På vem vilar denna stora synd? Om hemmet hade gjorts tilldragande, om föräldrarna hade visat kärlek till sina barn och vänligt hittat på något för dem att göra, och kärleksfullt visat dem hur de skulle lyda deras önskningar, då hade de fått gensvar i barnens hjärtan. Villiga fötter, händer och hjärtan skulle snabbt ha lytt dem. Genom att behärska sig själva, tala vänligt och berömma barnen när de försöker göra rätt, kan föräldrar uppmuntra deras ansträngningar. De kan göra dem mycket lyckliga och göra hemmet så tilldragande att det driver bort varje mörk skugga och släpper in upplivande solsken. rätt

(385)Föräldrar ursäktar ibland sina egna fel med att de inte mår bra. De är nervösa och tror att de inte kan vara tålmodiga och lugna och tala vänligt. Så lurar de sig själva och behagar Satan, som jublar över att Guds nåd inte betraktas som tillräcklig för att hjälpa dem att övervinna sina naturliga svagheter. De kan och borde alltid behärska sig. Gud kräver det av dem. De borde inse att när de ger efter för otålighet och retlighet, gör de så att andra får lida. De som är omkring dem påverkas av den anda de visar, och om de i sin tur agerar i samma anda (386) ökar det onda och allting går på tok. rätt

(386)Föräldrar, när ni känner er griniga borde ni inte begå en så stor synd som att förgifta hela familjen med denna farliga retlighet. Vid sådana tillfällen bör ni sätta en dubbel vakt för er mun och besluta er inombords för att inte såra någon med era ord utan att ni bara ska tala vänliga och gladlynta ord. Säg till er själva: ”Jag vill inte förstöra mina barns lycka med ett enda retligt ord.” Genom att behärska er själva på det sättet kommer ni att bli starkare. Ert nervsystem kommer inte att vara så känsligt. Ni kommer att stärkas av de rätta principerna. Vetskapen om att ni troget gör er plikt kommer att stärka er. Guds änglar kommer att glädja sig över era ansträngningar och hjälpa er. När ni känner er otåliga tror ni alltför ofta att det beror på era barn, och ni skyller på dem när de inte förtjänar det. Vid ett annat tillfälle kan de göra exakt samma saker, men då verkar allt vara acceptabelt och rätt. Barnen ser, noterar och känner dessa avvikelser. De är inte heller alltid på samma humör. Ibland är de mera beredda att möta ett ombytligt humör, men vid andra tillfällen är de nervösa och retliga och orkar inte med att bli kritiserade. De gör uppror mot det. Föräldrar vill att barnen ska ha överseende med deras humör, men förstår ändå inte alltid att det är nödvändigt att visa samma överseende mot sina stackars barn. De ursäktar sådant hos sig själva, som de skarpt skulle tillrättavisa om de såg det hos sina barn, som inte har så många års erfarenhet och samma disciplin. En del föräldrar är nervöst lagda, och när de är trötta av arbete och tyngda av bekymmer behåller de inte sitt lugn. De är retliga och otåliga mot dem som borde vara det käraste de har på jorden. Det misshagar Gud och drar en skugga över familjen. Barn borde ofta tröstas med ömsint medkänsla när de har problem. Ömsesidig vänlighet och överseende kommer att göra hemmet till ett paradis och attrahera heliga änglar till (387) familjen. rätt

(387)När en mor är nedstämd kan och borde hon göra mycket för att behärska sina nerver och sitt humör. Till och med när hon är sjuk kan hon, om hon bara lär sig, vara vänlig och glad och stå ut med mer oväsen än hon trodde. Hon borde inte låta barnen påverkas av hennes krämpor, och låta hennes nedstämdhet förmörka deras unga, känsliga sinnen och göra så att de känner att hemmet är som en grav och mammas rum den mest dystra platsen i världen. Både tankar och nerver får spänst och styrka när man använder sin vilja. Viljekraften kan i många fall visa sig vara ett potent lugnande medel. rätt

(387)Låt inte barnen se dig arg. Om de ger efter för frestelser och efteråt inser och ångrar sitt misstag, förlåt dem lika villigt som du hoppas att din himmelske Fader ska förlåta dig. Undervisa dem vänligt och bind dem till era hjärtan. Det är en kritisk tid för barn. De kommer att utsättas för påverkan från alla håll för att dra dem bort från dig, och det måste du motverka. Lär dem att anförtro sig åt dig. Låt dem i förtroende berätta om sina glädjeämnen och bekymmer för dig. Genom att uppmuntra det kommer du att rädda dem från många snaror som Satan lagt ut för deras oerfarna fötter. Var inte bara sträng mot barnen, glöm inte bort din egen barndom och att de bara är barn. Förvänta dig inte att de ska vara fullkomliga, och försök inte att få dem att bete sig som vuxna män och kvinnor på en gång. Genom att göra det kommer du att stänga den dörr som annars skulle ge dig tillträde till dem, och du kommer att få dem att öppna dörren för skadliga inflytanden så att andra kan förgifta deras unga sinnen innan du blir medveten om att de är i fara. rätt

(387)Satan och hans härskara gör de största ansträngningar för att påverka barnens sinnen, och de måste bemötas med öppenhet, kristen ömsinthet och kärlek. Det kommer att ge dig ett starkt inflytande över dem och de kommer att känna att de kan ha (388) obegränsat förtroende för dig. Omge barnen med hemtrevnad och ditt sällskap. Om du gör det kommer de inte att längta så mycket efter att umgås med unga kompisar. Satan verkar genom dem och han leder dem att påverka och fördärva varandras sinnen. Det är det mest effektiva sätt som han kan verka på. De unga har ett starkt inflytande på varandra. Deras samtal är inte alltid goda och upplyftande. Dåliga saker viskas i örat, och om de inte bestämt motarbetas blir de kvar i hjärtat, slår rot, växer upp för att bära frukt och förstöra ett gott beteende. På grund av den ondska som finns i världen nu, och de restriktioner som måste läggas på barnen, borde föräldrar vara dubbelt så angelägna om att knyta barnen till sina hjärtan och låta dem se att de vill göra dem lyckliga. rätt

(388)Föräldrar borde inte glömma bort sin egen barndom, hur mycket de längtade efter sympati och kärlek och hur olyckliga de kände sig när de blev klandrade och någon skällde på dem. De borde bli unga igen i sina känslor och tankemässigt sänka sig till barnens nivå för att förstå deras behov. Ändå ska de med beslutsamhet blandad med kärlek, fordra att deras barn lyder dem. De borde göra som föräldrarna säger utan att opponera sig. rätt

nästa kapitel