Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 88. Från sida 521ren sida tillbaka

Reformklänningen

(521)(521) Som svar på brev med frågor från många systrar när det gäller reformklänningens rätta längd, vill jag berätta att i vår del av staten Michigan har vi antagit en enhetlig längd på omkring 23 centimeter från golvet. Jag tar detta tillfälle att besvara dessa förfrågningar, för att spara den tid som skulle krävas för att svara på så många brev. Jag borde ha uttalat mig tidigare, men har väntat på att få se något definitivt om detta i Health Reformer. Jag vill uppriktigt rekommendera enhetlighet när det gäller kjollängden, och skulle vilja säga att 23 centimeter stämmer så nära överens med min åsikt om saken, som jag kan uttrycka den i centimeter. rätt

(521)När jag reser omkring från plats till plats upptäcker jag att reformklänningen inte presenteras på rätt sätt och jag får känslan att något mer bestämt bör sägas så att man gör på samma sätt i denna fråga. Denna klädstil är impopulär. Därför bör de som väljer den vara välvårdade och visa prov på god smak. Jag har vid ett tidigare tillfälle talat om detta, ändå är det somliga som inte följer de råd som getts. Det borde råda enhetlighet när det gäller reformklänningens längd bland sabbatshållare. De som utmärker sig genom att ta på sig denna klänning ska inte för ett ögonblick tro att det är onödigt att vara ordentliga och prydliga och visa god smak. Innan våra systrar sätter på sig reformklänningen bör de skaffa mönster till de byxor och den korta jacka som bärs tillsammans med den. Det är till stor skada för klädreformen om personer introducerar en klädstil i samhället, som behöver reformeras på alla sätt innan den kan representera reformklänningen på rätt sätt. Systrar, vänta tills ni kan bära klänningen på rätt sätt. rätt

(521)På en del platser finns ett stort motstånd mot den korta klänningen. Men när jag ser några av de klänningar som systrarna bär, blir jag inte förvånad över att folk känner avsmak och fördömer klänningen. Där klänningen visas så som den bör, blir alla uppriktiga personer tvungna att erkänna att den är anständig och praktisk. I några av våra församlingar har jag sett alla möjliga sorters reformklänningar, (522) och ändå har inte en enda motsvarat den beskrivning som jag fick. Somliga bär vita bomullsbyxor, vita ärmar, mörk klänning i tunt ylletyg och och en ärmlös tunika av samma slag som klänningen. Andra har en kalikåklänning med byxor efter eget snitt, inte efter ”mönstret”, utan stärkelse eller stadigt foder för att ge dem form, och de klistrar sig kring benen. Det finns verkligen ingenting hos dessa klänningar, som tyder på smak och kvalité. En sådan klänning skulle inte vara någon god reklam inför förståndiga människor. Det är en deformerad klänning i ordets alla bemärkelser. rätt

(522)Systrar vars män opponerar sig har bett mig om råd om de ska bära den korta klänningen mot sina mäns vilja. Jag råder dem att vänta. Jag anser inte att klänningsfrågan är lika viktig som sabbaten. Beträffande sabbaten är det ingen tvekan. Men det motstånd som många skulle möta om de anslöt sig till klädreformen skulle vara mer skadligt för hälsan än klänningen skulle gynna den. Flera av dessa systrar har sagt till mig: ”Min man tycker om din klänning. Han säger att han inte har ett enda negativt ord att säga om den.” Det har fått mig att inse att det är nödvändigt att våra systrar presenterar klädreformen på rätt sätt, genom att visa god smak och kvalité, och att de har enhetliga klänningar. Jag ska se till att få mönster tillverkade som jag kan ha med mig när vi reser, färdiga att dela ut till de systrar som vi träffar, eller kan sända med post till alla som beställer dem. Vår adress kommer att stå i Review. rätt

(522)De som börjar använda den korta klänningen borde visa god smak när de väljer färger. De som inte kan köpa nytt tyg måste göra sitt bästa för att visa god smak och uppfinningsrikedom när de syr om gamla kläder, och gör nya av dem. Var noga med att göra byxor och klänning i samma färg och av samma material, annars kommer det att se tokigt ut. Gamla kläder kan klippas till efter ett riktigt mönster och sys på ett smakfullt sätt, så att de ser ut som nya. Jag ber er systrar att inte göra era mönster efter era egna speciella idéer. Det finns riktiga mönster och (523) god smak, men finns det också felaktiga mönster och dålig smak. rätt

(523)Denna klänning behöver inga krinoliner och jag hoppas att den aldrig kommer att vanäras av dem. Våra systrar behöver inte bära många underkjolar för att hålla ut kjolen. Det ser mycket bättre ut när den har ett naturligt fall, över en eller två lätta underkjolar. Moaré är ett utmärkt material för den översta kjolen. Det behåller sin styvhet och är hållbart. Om ni har underkjolar, låt dem vara tunna. Matelasserade underkjolar är onödiga. Ändå ser jag att man ofta bär dem, och ibland hänger de en liten bit under klänningen. Detta ger ett oanständigt och oordentligt intryck. Vita underkjolar som bärs till mörka klänningar passar inte till den korta klänningen. Var noga med att hålla era underkjolar rena, välvårdade och snygga. Sy kjolarna av bra material och alltid minst åtta centimeter kortare än klänningen. Om man bär något som håller ut kjolen bör det vara diskret och åtminstone 20-45 cm från nedre fållen på klänningen eller den yttre kjolen. Om ett rep eller något som har samma funktion som ett rep, sätts ända nere vid fållen på kjolen, då hålls kjolen ut bara längst ner vilket gör att det ser mycket fult ut när bäraren sitter eller böjer sig ned. rätt

(523)Ingen behöver vara rädd att jag ska göra klädreformen till ett av mina viktigaste teman när vi reser från plats till plats. De som har hört mig tala om detta ämne måste handla efter det ljus som redan har getts. Jag har gjort min plikt. Jag har framfört mitt vittnesbörd, och de som har hört mig och läst det jag skrivit måste nu ta ansvar för att ta emot ljuset eller förkasta det ljus som getts. Om de väljer att ta risken att vara glömska hörare i stället för verkets görare, gör de det på egen risk och kommer att få stå till svars inför Gud för den väg de väljer. Jag är oskyldig. Jag kommer inte att övertala någon och inte fördöma någon. Det är inte den uppgift jag fått. Gud känner sina ödmjuka, villiga och lydiga barn och han kommer att belöna dem efter hur troget de genomfört hans vilja. För många är klädreformen för enkel och anspråkslös att ta till sig. (524) De kan inte lyfta korset. Gud arbetar med enkla medel för att separera och särskilja sina barn från världen. Men somliga har övergett verkets och Guds vägs enkelhet, så att de befinner sig över verket, inte i det. rätt

(524)Jag hänvisades till 4 Mosebok 15:38- 41: ”Tala till Israels barn och säg till dem, att de och deras efterkommande ska göra sig tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. De tofsarna ska vara där, för att när ni ser dem ska ni minnas alla HERRENS bud och göra efter dem, och inte följa era egna hjärtan och era egna ögon, som ni följer efter till att bedriva hor. Därför ska ni komma ihåg och göra efter alla mina bud, och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud.” Här påbjuder Gud uttryckligen en mycket enkel detalj i klädedräkten för Israels barn, i avsikt att skilja dem från de avgudadyrkande nationerna omkring dem. När de såg på sina särskilda kläder skulle de komma ihåg att de var Guds laglydiga folk och att han hade verkat på ett mirakulöst sätt för att leda dem ut ur den egyptiska fångenskapen, för att tjäna honom och vara ett heligt folk inför honom. De skulle inte följa sina egna önskningar eller ta efter de avgudadyrkande nationerna omkring sig, utan förbli ett tydligt avskilt folk, så att alla som såg dem skulle kunna säga: Dessa är de som Gud har fört ut ur Egyptens land, som håller de tio budordens lag. En israelit kunde kännas igen så snart man såg honom, för Gud visade med enkla medel att han tillhörde honom. rätt

(524)Den befallning som Gud gav Israels barn, att sätta ett blått band på sina kläder, skulle inte påverka deras hälsa direkt, utan bara som Gud ville välsigna dem för deras lydnad. Bandet skulle påminna dem om Jehovas höga krav och hindra dem från att blanda sig med andra nationer, delta i deras dryckesfester och äta fläsk (525) och lyxmat som skadar hälsan. Gud skulle nu vilja att hans folk använder reformklänningen, inte bara för att de ska skilja sig från världen som hans ”särskilda folk”, utan därför att en klädreform är nödvändig för fysisk och andlig hälsa. Guds folk har i stor utsträckning förlorat sin särart och har gradvis tagit efter världen och blandat sig med den, tills de i många avseenden har blivit som den. Gud är missnöjd med detta. Han leder dem på samma sätt som han ledde Israels barn på bibelns tid, för att de ska dra ut ur världen och överge sin avgudadyrkande vanor, för att de inte ska följa sina egna hjärtan (eftersom deras hjärtan inte är helgade) eller sina egna ögon, som har lett dem till att överge Gud och ansluta sig till världen. rätt

(525)Något måste hända som minskar Guds folks grepp om världen. Reformklänningen är enkel och hälsosam, men den medför ett kors. Jag tackar Gud för korset och böjer mig med glädje för att lyfta upp det. Vi har blivit så förenade med världen att vi förlorat korset ur sikte och inte lider för Kristi skull. rätt

(525)Vi borde inte försöka uppfinna något för att skapa ett kors, men om Gud visar oss ett kors, bör vi bära det med glädje. Genom att ta emot korset skiljer vi oss från världen, som inte älskar oss utan förlöjligar vår egenart. Kristus blev hatad av världen eftersom han inte var av världen. Kan hans efterföljare förvänta sig att det ska gå bättre för dem än för deras Mästare? Om vi klarar oss utan att möta fördömande eller ogillande från världen, då kan vi känna oss oroliga, för det är vår anpassning till världen som gör oss så lika den att det inte finns något som kan väcka deras avund eller illvilja. Deras anda kolliderar inte med vår. Världen föraktar korset. ”Ordet om korset är ju en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.” 1 Korintierbrevet 1:18. ”Men för min del vill jag aldrig någonsin berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.” Galaterbrevet 6:14. (Se Appendix)

-----------
rätt

nästa kapitel