Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 92. Från sida 533ren sida tillbaka

Politiska åsikter

(533)I Rochester, New York, blev jag den 25 december 1865 visad många ting om Guds folk i samband med hans verk i dessa sista dagar. Jag såg att många bekännande sabbatsfirare kommer att gå miste om det eviga livet. De tar inte varning av Israels barns agerande och slår in på någon av deras onda vägar. Om de fortsätter med dessa synder kommer de att falla som israeliterna och aldrig komma in i det himmelska Kanaan. ”Men allt detta hände dem som exempel och skrevs ner till varning för oss som har tidens slut inpå oss.” rätt

(533)Jag såg att många skulle falla på denna sida av riket. Gud testar och prövar sitt folk, och många kommer inte att klara karaktärsprovet, Guds måttstock. Många kommer att ha ett hårt arbete med att övervinna sina besynnerliga karaktärsdrag och vara utan fläck och skrynkla eller något sådant, oklanderliga inför Gud och människor. Många bekännande sabbatsfirare kommer inte att vara till någon större nytta för Guds verk eller församlingen utan en genomgripande reformation från deras sida. Många sabbatshållare gör inte rätt inför Gud när det gäller deras politiska uppfattning. De är inte (534) i harmoni med Guds ord eller förenade med samfundet av sabbatsfirande troende. Deras åsikter stämmer inte överens med principerna för vår tro. Tillräckligt ljus har getts för att korrigera alla som vill bli korrigerade. Alla som fortfarande håller fast vid politiska åsikter som inte stämmer överens med sanningens ande, lever i överträdelse av himlens principer. Därför kan de inte, så länge de fortsätter så, äga frihetens och helighetens ande. rätt

(534)Deras principer och uppfattningar i politiska frågor är ett stort hinder för deras andliga utveckling. De är en ständig snara för dem och en skam för vår tro. Och de som håller fast vid dessa principer kommer till slut att hamna just där fienden skulle vilja ha dem, där de till slut kommer att skiljas från sabbatsfirande kristna. Dessa bröder kan inte få Guds godkännande så länge de saknar sympati för de förtryckta färgade människorna och motsätter sig vår regerings rena republikanska principer. Gud tycker inte bättre om uppror på jorden än om upproret i himlen, när den store rebellen ifrågasatte grundvalen för Guds regering och kastades ut tillsammans med alla som sympatiserade med honom i hans uppror.

-----------
rätt

nästa kapitel