Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 96. Från sida 549ren sida tillbaka

Livförsäkringar

(549)Jag blev visad att sabbatsfirande adventister inte borde engagera sig i livförsäkringar. Detta är en affärsverksamhet med världen som Gud inte gillar. De som engagerar sig i denna verksamhet allierar sig med världen, medan Gud kallar sitt folk att komma ut från den och skilja sig från den. Ängeln sa: Kristus har köpt er genom att offra sitt liv. (550) "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva? För ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör Gud." "För ni har dött, och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, som är vårt liv, uppenbaras, då ska också ni uppenbaras med honom i härlighet." Här har vi den enda livförsäkringen som himlen godkänner. rätt

(550)Livförsäkringar är världsliga försäkringsbrev som leder våra bröder som engagerar sig i dem, att avvika från evangeliets enkelhet och renhet. Varje sådan avvikelse försvagar vår tro och minskar vår andlighet. Ängeln sa: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." Som ett folk är vi i särskild bemärkelse Herrens egendom. Kristus har köpt oss. Änglar med överlägsen styrka, omger oss. Inte en sparv faller till jorden utan att vår himmelske Fader vet om det. Till och med håren på våra huvuden är räknade. Gud har gjort förberedelser för sitt folk. Han har särskild omsorg om dem, och de borde inte tvivla på hans försyn genom att engagera sig i projekt tillsammans med världen. rätt

(550)Gud avser att vi ska bevara vår egenart som ett folk, i enkelhet och helighet. De som inlåter sig i detta världsliga projekt investerar pengar som tillhör Gud, som han har anförtrott dem för att användas till hans sak, för att främja hans verk. Inte många kommer att få några utbetalningar från livförsäkringar, och utan Guds välsignelse kommer även dessa att visa sig vara mer till skada än nytta. De som Gud har gjort till sina förvaltare har ingen rätt att placera de medel som han har anförtrott åt dem för att användas i hans verk, i fiendens led. rätt

(550)Satan kommer ständigt med nya lockelser för Guds utvalda folk, för att dra deras tankar bort från det allvarliga arbetet med att förbereda sig för det som mycket snart ska hända. Han är i alla avseenden (551) en bedragare, en skicklig förförare. Han klär sina planer och snaror i ljus lånat från himlen. Han frestade Eva att äta av den förbjudna frukten genom att få henne att tro att det skulle ge henne stora fördelar. Satan leder sina redskap att presentera olika uppfinningar och patenträttigheter eller andra företag, för att sabbatsfirande adventister som har bråttom med att bli rika, ska falla för frestelsen, bli intrasslade och skapa mycket bekymmer för sig själva. Han är klarvaken och flitigt sysselsatt med att ta världen till fånga, och genom världsliga människor erbjuder han ständigt behagliga, spännande upplevelser för att få de obetänksamma som bekänner sig till sanningen, att förena sig med världens barn. Ögonens begär, längtan efter spänning och behaglig underhållning, är frestelser och snaror för Guds folk. Satan har många fint vävda, farliga nät som han får att se oskyldiga ut, men som han skickligt lägger ut för att förtrolla Guds folk. Han använder trevliga föreställningar, underhållning, föreläsningar i frenologi och en oändlig variation av nya projekt som är ämnade att få Guds folk att älska världen och de ting som är i världen. Genom denna förening med världen försvagas tron, och pengar som borde investeras i spridandet av sanningen för vår tid, överförs till fiendens led. Genom dessa olika kanaler tömmer Satan på ett skickligt sätt Guds folks plånböcker, och därför vilar Guds misshag över dem.

-----------
rätt

nästa kapitel