Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 98. Från sida 552ren sida tillbaka

”Health Reformer”

(552)Folket går under av brist på kunskap. Aposteln säger: ”Och förutom detta ska ni med all iver söka att till er tro foga dygd, och till dygden kunskap.” Efter att vi tagit emot evangeliets tro är vår första uppgift att försöka ta till oss rätta och rena principer och därigenom rena sinne och hjärta för att kunna ta emot sann kunskap. Folket drabbas av sjukdomar av nästan alla slag. Ändå verkar de vilja förbli okunniga om hur de ska få lindring och vilken livsstil de ska välja för att undvika sjukdomar. rätt

(552)Genom att etablera hälsoinstitutet var det Guds mening att kunskap skulle förmedlas inte enbart till de förhållandevis få som besökte institutet, utan att många skulle få undervisning om behandlingar som kan utföras hemma. Health Reformer är den kanal som ska förmedla strålar av ljus som ska lysa över folket. Den borde vara den allra bästa hälsotidningen i vårt land. Den måste anpassas till vanliga människors behov och kunna ge svar på alla relevanta frågor och ingående förklara de grundläggande principerna i livets lagar och hur man ska följa dem (553) och bevara hälsan. Det övergripande syftet att hålla i minne när en sådan tidning ges ut, borde vara att vara till nytta för Guds lidande folk. De vanliga människorna, i synnerhet de som är för fattiga för att behandlas på institutet, måste nås och få undervisning genom Health Reformer.

-----------
rätt

nästa kapitel