Från Delstat till Delstat

(235) Jag längtade efter, att delta på lägermötet i California; men det kom bevekande maningar om, att jag borde delta vid Öststaternas lägermöte. Så, som sakernas tillstånd hade beskrivits för mig, visste jag, att jag hade ett vittnesbörd att frambära, i synnerhet för våra bröder vid New England-konferensen; och jag kände, att jag inte kunde stanna längre i California.

Den 28. juli, 1878 lämnade jag Oakland, California, ledsagad av min svärdotter, fru Emma L. White, och Edith Donaldson, för att resa mot Öststaterna. På väg dit talade jag i Sacramento på Söndag inför en uppmärksam församling, och Herren gav mig frimodighet till, att tala till dem från Hans ord. Om Måndagen klev vi igen ombord på tågvagnarna, och stannade i Reno, Nevada, där jag talade på Tisdag kväll.

I Colorado
På väg från Denver till Walling’s Mills stannade vi i Boulder City, där min man hade tillbringat sommarmånaderna i bergen, och betraktade med glädje vårt segeldukshöljda möteshus, vari äldstebroder Cornell höll en mötesserie. Vi fann en stillsam viloplats i syster Dartts behagliga hem. Tältet hade lånats, för att hålla nykterhetsmöten i; och på särskild invitation talade jag till ett tält fullt med uppmärksamma åhörare.

Måndag, den 8. augusti träffade jag min man, och fann honom i ett mycket friskare tillstånd, glad och aktiv, vilket jag tackade Gud innerligt för.

Hela vår familj var tillstädes i bergen, så när som på vår son Edson. Min man och barnen menade, (236) att eftersom jag var så trött, och hade arbetat nästan hela tiden sedan lägermötet i Oregon, hade jag rätt till, att slappna av; men mitt sinne var upptaget av, att delta på Öststaternas lägermöten, i synnerhet det i Massachusetts.

Vi mottog ett brev från broder Haskell, som uppmanade oss båda, att delta på lägermötena; men i fall min man inte kunde infinna sig, önskade han mitt deltagande, om det var möjligt. Jag läste brevet för min man, och efter några ögonblicks tystnad sade han: ”Ellen, Du måste delta på lägermötena i New England.”

Nästa dag packade Edith Donaldson och jag våra resväskor. Klockan två på natten gick vi i månens ljus hän mot järnvägen, och halv sju steg vi på tåget i Black Hawk. Resan var allt annat, än behaglig, för det var för varmt.

Då vi kom till Battle Creek, fick vi veta, att man hade kommit överens om, att jag skulle tala på Söndag afton i det jättestora tältet, som hade rests på skolans område. Tältet var fyllt till bristningsgränsen, och mitt hjärta flödade över av vädjanden till folket.

Jag stannade kvar i Battle Creek i bara några dagar, sedan återupptog jag färden mot Öststaterna med syster Mary Smith Abbey och äldstebroder E. W. Farnsworth.

New England-konferensen
Då vi ankom till Boston, mötte bröderna Wood och Haskell oss, och ledsagade oss till Ballard Vale, som var mötesplatsen. Där blev vi hälsade välkomna av våra gamla vänner med en hjärtlighet, som var rogivande. Det krävdes mycket arbete vid detta möte. Nya församlingar hade blivit upprättade sedan föregående lägermöte. Dyrbara själar hade tagit emot sanningen, och (237) dessa behövde ta nästa steg till djupare och mera grundlig kännedom om praktisk gudsfruktan.

Vid ett tillfälle talade jag om äkta helgelse, som är inget annat, än daglig förnekelse av jaget och daglig anpassning till Guds vilja. Då jag var i Oregon, hade jag blivit visad, att en del av de unga församlingarna i New England-konferensen svävade i fara på grund av det nedfläckande inflytandet från det, som kallades för helgelse. Somliga skulle komma att bli bedragna av denna lära, medan andra, som kände till dess vilseförande inflytande, skulle komma att inse dess fara och vända sig bort ifrån den. Paulus’ helgelse var en ständig konflikt med jaget. Han sade: ”Jag dör varje dag”. Första Korintierbrevet 15:31. Hans vilja och önskningar stod i daglig konflikt med Guds plikt och vilja. I stället för, att följa sina böjelser, gjorde han Guds vilja, oavsett hur obehaglig och korsfästande denna var för hans natur.

Vi kallade på dem, som ville bli döpta, och dem, som höll Sabbaten för första gången, att komma fram. Tjugofem gensvarade. Dessa frambar utmärkta vittnesbörd; och före lägermötets avslutning tog tjugo emot dopet.

Vi gladdes åt, att här få träffa våra gamla vänner från saken, vars bekantskap vi hade stiftat för trettio år sedan. Vår högt värderade broder Hasting var djupt intresserad av sanningen som alltid. Vi gladdes åt, att få träffa syster Temple, och syster Collins från Dartmouth, Massachusetts, samt broder och syster Wilkinson, i vars hus vi bodde under vårt första arbete gällande den tredje ängelns budskap.

Mötet i Maine
Vi lämnade Ballard Vale Tisdag morgon, den 3. september, och deltog på lägermötet i Maine. Vi njöt en stilla vila hemma hos broder Morton, utanför Portland. (238) Han och hans goda hustru gjorde vår vistelse hos dem väldigt behaglig. Vi nådde lägerplatsen i Maine före Sabbaten, och gladdes åt, att få träffa flera av sakens beprövade vänner där. Det är vissa, som alltid pliktfullt står på sin post, oavsett omständigheterna. Det finns också en klass solskenskristna. När allting går gott och är i överensstämmelse med deras känslor, är de brinnande och nitiska; men när det drar in moln och obehagliga ting, som de måste bemöta, har dessa intet att säga eller att göra. Guds välsignelse vilade över de aktiva medarbetarna, medan de, som inte gjorde något, inte fick ut det av mötet, som de kunde ha fått. Herren var med Sina tjänare, som arbetade trofast, för att framföra både läromässiga och praktiska lärdomar.

I Battle Creek
Generalkonferensen avhölls i Battle Creek den 2.-14. oktober, 1878. Mera, än fyrtio predikanter var på plats. Vi gladdes alla över, att träffa äldstebröderna Andrews och Bourdeau från Europa, och äldstebroder Loughborogh från California. Vid detta möte beskrevs situationen i Europa, California, Texas, Alabama, Virginia, Dakota, Colorado och Nordstaterna, från Maine till Nebraska.

Här var jag lycklig över, att förena mig med min man i arbetet. Medan mötet framskred, tilltog min styrka.

På Onsdagen under andra mötesveckan förenades några av oss i bön för en syster, som plågades av modlöshet. Medan vi bad, blev jag välsignat stärkt. Det var, som om Herren var väldigt nära. Jag förflyttades i en syn om Guds härlighet, och blev visad många saker och ting.

Detta var väldigt högtidliga, kraftfulla möten av stort intresse. Flera, som var knutna till vårt förlagskontor, (239) blev överbevisade, och omvändes till sanningen, och frambar klara och förståndiga vittnesbörd. Hedningarna blev överbevisade, och intog sin ståndpunkt under prins Immanuels banér. Detta möte var en klar seger. Ett hundratolv blev döpta före dess avslutning.

Lägermötena i Kansas
Ledsagad av min svärdotter Emma White, lämnade jag Battle Creek den 23. oktober, för att komma till lägermötet i Kansas. I Topeka steg vi ur tågvagnarna och färdades med privat hästvagn tjugo kilometer till Richland, som var mötesplatsen. Vi fann tältlägret i en lund. Det var sent på året, och förberedelser hade gjorts med tanke på kall väderlek. Varje tält hade en kamin.

På Sabbatsmorgonen började det att snöa; men inte ett enda möte avlystes. Det föll nästan tre centimeter snö, och luften var bitande kall. Kvinnor och små barn trängdes omkring kaminerna. Det var rörande, att se ett hundra femtio personer samlade till pastorsmöte under dessa omständigheter. Någon hade rest över tre hundra kilometer med privat transport. Alla verkade hungra efter livets bröd, och törsta efter frälsningens vatten.

Äldstebroder Haskell talade på Fredagens eftermiddag och afton. På Sabbatsförmiddagen sade jag några uppmuntrande ord till dem, som hade ansträngt sig så mycket, för att delta vid mötet. Jag sade åt dem, att ju strängare vädret är, desto nödvändigare är det, att vi får solskenet från Guds närhet. När detta liv är som bäst, är det blott den kristnes vinter; och vinterns dystra vindar – besvikelser, förluster, smärta och pina – är vår lott här; men vårt hopp sträcker sig fram till den kristnes sommar, när vårt klimat blir ett annat, vi lämnar (240) alla vinterns luftströmmar och våldsamma oväder bakom oss, och reser till de boningar, som Jesus har gett Sig av, för att bereda åt dem, som älskar Honom.

Tisdag förmiddag slutade mötet, och vi begav oss till Sherman, Kansas, där ett nytt lägermöte skulle gå av stapeln. Detta var ett fängslande och utbytesrikt möte, ehuru endast omkring ett hundra bröder och systrar hade slutit upp. Det var tänkt som en allmän samling för de kringspridda. En del närvarande var från Södra Kansas, Arkansas, Kentucky, Missouri, Nebraska och Tennessee. Vid detta möte anslöt min man till mig, och härifrån färdades vi jämte äldstebroder Haskell och vår svärdotter till Dallas, Texas.

Besök i Texas
På Tisdagen for vi till broder McDearman i Grand Prairie. Här träffade vår svärdotter sina föräldrar samt sin bror och syster, som hade legat för döden på grund av den feber, som hade härjat delstaten under föregående sommar. Vi hade nöjet, att uppfylla denna plågade familjs behov - de hade på senare år bistått oss i våra prövningar. De var något starkare, då vi lämnade dem, för att delta på mötet i Plano, som hölls den 12.-19. november. Här blev vi glada över, att få träffa våra gamla vänner äldstebroder R. M. Kilgore och hans hustru. Och vi blev verkligt tillfreds över, att finna en stor och förståndig församling av syskon på orten. Mitt vittnesbörd hade aldrig förr blivit mottaget så raskt och hjärtligt, som av detta folk. Jag blev väldigt intresserad av verket i denna stora Texas-stat.