Bli inte lurade

Det är Satans verk att bedra Guds folk och leda dem bort från den rätta vägen. Han kommer inte att ämna några metoder oprövade. Han kommer att överraska dem där de är minst skyddade. Därför är det viktigt att stärka varje punkt. Församlingen i Battle Creek hade inte för avsikt att vända sig emot oss. Den är lika bra som vilken församling som helst, men det är mycket som står på spel i Battle Creek och Satan kommer att vända hela sitt artilleri emot dem, om han på så sätt kan hindra verket. Vi har stor medkänsla med denna församling i dess nuvarande förödmjukade situation och skulle vilja säga: Ingen ska triumferande över detta i sitt hjärta. Gud kommer att bota alla fel hos detta kära folk och återigen göra dem till ett mäktigt försvar för sin sanning, om de vandrar i ödmjukhet och vakar och försvarar varje punkt mot Satans angrepp. Detta folk är ständigt måltavla för fiendens eldgivning. Sannolikt skulle ingen annan församling kunna stå emot detta så bra som den. Betrakta därför era bröder i Battle Creek med medkänsla (629) och be Gud att hjälpa dem att försvara fästningen.

När min man var overksam, och jag måste stanna hemma för hans skull, var Satan nöjd. Då pressade han ingen att utsätta oss för sådana prövningar som nämnts på föregående sidor. Men när vi påbörjade vår resa den 19 december, 1866, såg han att det fanns förutsättningar för att vi skulle kunna göra något för Kristi verk. Det skulle vara till skada för hans egen sak och några av de bedrägerier som han riktat mot Guds flock skulle avslöjas. Han kände sig därför manad att göra något för att hindra oss. Det fanns inget effektivare sätt att göra det än genom att få våra gamla vänner i Battle Creek att dra tillbaka sin medkänsla och lägga bördor på oss. Han drog fördel av varje ogynnsam omständighet och drev saker och ting som ett ånglok.

Men vare tack Gud kunde han varken stoppa oss eller krossa oss fullständigt. Tack Gud, för att vi fortfarande lever och att Gud i sin nåd har vänt sig tillbaka för att välsigna sitt felande, men nu ångerfulla och bekännande folk. Bröder, låt oss älska dem desto mer och be desto mer för dem, nu när Gud visar sin stora kärlek till dem.

-----------