Församlingens förmån och plikt

Följande handlar om församlingen i Battle Creek, men beskriver tillståndet och förmånerna för bröder och systrar överallt:

Jag såg att ett tjockt töcken omgav dem, men att några få ljusstrålar från Jesus trängde sig igenom detta töcken. Jag tittade, för att se dem som fick detta ljus, och såg enskilda personer som allvarligt bad om seger. De strävade efter att tjäna Gud. Deras uthålliga tro återgäldades. Himlens ljus spreds över dem, men det mörka töcknet över församlingen i allmänhet var tjockt. De var enfaldiga och tröga. Min själsliga vånda var stor. Jag frågade ängeln om detta mörker var nödvändigt. Han sa: ”Se!” Jag såg då att församlingen började vakna och innerligt be till Gud, och strålar av ljus började tränga igenom detta mörker, och töcknet försvann. Himlens rena ljus lyste över dem och med helig tillförsikt riktades deras uppmärksamhet uppåt. Ängeln sa: ”Detta är deras förmån och plikt.”

Satan har kommit ned med stor kraft och han vet att hans tid är kort. Hans änglar är ivrigt sysselsatta, och en stor del av Guds folk låter sig vaggas till sömns av honom. Töcknet drog på nytt fram och stannade över församlingen. Jag såg att det bara kommer att vara genom allvarlig ansträngning och uthållig bön som denna förbannelse bryts.

(179) Guds ords skrämmande sanningar hade satt Guds folk i rörelse en aning. Då och då försökte de göra svaga ansträngningar för att segra, men de tröttnade snart och sjönk tillbaka i samma ljumma tillstånd. Jag såg, att de saknade uthållighet och fast beslutsamhet. Låt den som söker Guds frälsning ha samma energi och allvar som han skulle ha om det gällde världsliga rikedomar, så skulle målet nås. Jag såg att församlingen lika gärna kan dricka ur en full bägare, som att hålla en tom i handen eller vid munnen.

Det är inte Guds plan att somliga tar det lugnt medan andra är nedtyngda av bördor. Somliga inser betydelsen av Guds verk och känner ansvar för det. De inser att det är nödvändigt att de agerar, så att de kan samla med Kristus och inte förskingrar. Andra fortsätter utan att ta ansvar och beter sig som om de saknade inflytande. Sådana människor förskingrar. Gud är inte partisk. Alla som har fått del av hans frälsning här, och som hoppas få dela Guds rikes härligheter senare, måste samla med Kristus. Var och en måste känna att han har ansvar för sin egen situation och för det inflytande som han utövar på andra. Om dessa människor fortsätter sin kristna vandring kommer Jesus att vara härlighetens hopp i dem, och de kommer att älska att lovprisa honom så att de kan bli styrkta. Deras Mästares verk kommer att vara dem kärt. Det kommer att vara deras strävan att främja Hans verk och att ära det genom en helig livsstil. Ängeln sa: ”Gud kommer att kräva tillbaka varje pund med ränta”. Varje kristen måste gå vidare från styrka till styrka, och använda alla sina krafter i Guds verk.

-----------