Arbete i de östra staterna

Jag har blivit visad att tiden är inne för ett effektivare arbete i de östra staterna. De har till slut förstått hur nödvändigt det är med organisation och ordning. Pastorerna kommer inte att tvingas arbeta nu under så nedslående förhållanden som tidigare. Nådens ängel svävar över de östra staterna. Ängeln sa: ”Stärk det som är kvar. Förkunna budskapet för dem som inte har hört det.” Det finns några i de östliga staterna som kommer att riskera att gå till ytterligheter när Herren åter ger liv åt sitt verk bland dem. De borde komma ihåg att Herren flyttade sitt verk från dem till de västra staterna för att göra dem ödmjuka och för att undertrycka en oberoende, upprorisk anda i dem, och få dem att värdesätta hans trofasta tjänares ansträngningar mer.

-----------