Davids bön

Jag blev visad hur David vädjade till Herren att han inte skulle överge honom när han blev gammal, och vad det var som framkallade hans enträgna bön. Han såg att de flesta gamla människor omkring honom var olyckliga och att speciellt negativa karaktärsdrag tilltog med åren. Om personer av naturen var snåla och giriga blev dessa drag än mer motbjudande när de blev gamla. Om de var avundsjuka, sura och otåliga, blev de ännu mer sådana när de blev gamla.

David kände sig bekymrad när han såg att konungar och adelsmän som verkade frukta Gud i sin krafts dagar, blev avundsjuka på sina bästa vänner och släktingar när de blev gamla. De levde i ständig fruktan för att det var själviska motiv som fick deras vänner att visa intresse för dem. De lyssnade till främmande människors antydningar och bedrägliga råd, när det gällde dem som de borde lita på. Deras obehärskade avundsjuka flammade ibland upp, eftersom allt inte gick så som de tyckte att det borde, enligt deras sviktande omdöme. (423) Deras girighet var fruktansvärd. De trodde ofta att deras egna barn och anhöriga önskade att de skulle dö, för att de skulle kunna ta deras plats, äga deras rikedomar och bli bemötta med den vördnad som visats dem. Somliga var så besatta av sin avundsjuka och sin girighet att de kunde förgöra sina egna barn.

David la märke till att även om somliga människors liv varit rättfärdigt under deras krafts dagar, så verkade de tappa självbehärskningen när de blev gamla. Satan trädde in och ledde deras tankar och gjorde dem rastlösa och missnöjda. Han såg att många gamla verkade övergivna av Gud och utsatte sig själva för sina fienders hån och smädelser. David blev mycket påverkad av detta. Han blev bekymrad när han såg framåt mot sin egen ålderdom. Han fruktade att Gud skulle lämna honom och att han skulle bli lika olycklig som andra gamla människor, vars liv han hade lagt märke till, och att han skulle utsättas för vanära från Herrens fiender. Med denna börda på sitt hjärta bad han följande allvarliga bön: "Förkasta mig inte när jag blir gammal, överge mig inte när min kraft tar slut." "Gud, du har undervisat mig från min ungdom och fortfarande förkunnar jag dina underverk. Överge mig inte, o Gud, nu när jag blivit gammal och gråhårig förrän jag har visat din styrka för nästa generation och din makt för alla som ska komma. " Psaltaren 71:9, 17-18. David kände att det var nödvändigt att vara på sin vakt mot det onda som följer med ålderdomen.

Det är vanligt att gamla människor är ovilliga att inse och erkänna att deras mentala styrka sviker dem. De förkortar sina liv genom att ta på sig omsorger som tillhör deras barn. Satan påverkar ofta deras fantasi och får dem att känna ständig oro för sina pengar. De är deras avgud, och de samlar dem girigt på hög. Ibland förnekar de sig själva mycket av livets bekvämlighet, och arbetar över sin förmåga, hellre än att använda de pengar som de har. På detta sätt försätter de sig själva i ständig nöd av (424) rädsla för att de någon gång i framtiden ska komma att lida nöd. All denna rädsla har sitt upphov hos Satan. Han påverkar de funktioner som väcker slavisk fruktan och avund, som fördärvar det ädla i själen och förgör upphöjda känslor och tankar. Sådana personer är som galna när det gäller pengar. Om de ville ta ställning så som Gud ville, kunde deras sista dagar vara de bästa och lyckligaste. De som har barn och som kan lita på deras ärlighet och omdömesgilla hantering, borde låta sina barn göra dem lyckliga. Om de inte gör det kommer Satan att utnyttja deras brist på mental styrka och hantera saker och ting i deras ställe. De borde lägga oro och bördor åt sidan och spendera sin tid så lyckligt som de kan, och mogna för himmelen.

-----------