Sprid trycksakerna

Jag har blivit visad att vi inte gör vår plikt när det gäller att dela ut små trycksaker gratis. Det finns många uppriktiga människor som skulle kunna förmås att ta emot sanningen enbart genom dessa medel. Om det på varje exemplar av dessa små traktater fanns en annons med våra publikationer och information om var man kan få tag i dem, (552) skulle detta öka spridningen av de större publikationerna och Review, Instructor och Reformer.

Dessa små traktater på fyra, åtta eller sexton sidor kan man skaffa sig för en struntsumma, från en fond som upprättats genom donationer från människor som bryr sig om Guds verk. När du skriver till en vän kan du bifoga en eller flera, utan att portot blir högre. När du möter människor på tåget, på båten eller på hållplatsen, som verkar vara intresserade, kan du ge dem en traktat. Dessa traktater borde inte spridas planlöst just nu, som höstlöv, utan borde med förnuft och gratis ges till dem som man tror skulle sätta värde på dem. På så sätt kommer vi att göra reklam för våra publikationer och förlaget på ett sätt som kommer att göra stor nytta.

-----------