tillbaka

Sidnummer i The Great Controversy

Du skriver in sidnumret ur den bok Du har. Därefter klickar Du på knappen »uppslag« och då kan Du se, på vilket sidnummer denna text står i andra utgåvor av »Den stora striden«.
The Great Controversy - original"Den store strid" 1970 fra DB
"Konfrontation" fra DB
"Mod en bedre fremtid 2004"
"Den store strid" fra Kristen informationstjeneste
"Den store strid" fra Økotryk, uanset sprogversion.
"Den store strid" fra Økotryk 2012.
"Mod en bedre fremtid" 2013.
"Konfrontation" fra Skandinaviska Bokförlaget
"Den stora striden" fra CWA
"Den stora striden" fra Skandinaviska Bokförlaget
"Från mörker till ljus" fra Skandinaviska Bokförlaget
"Den stora striden" Økotryk 2016
Mot historiens klimaks 1967-udgave
Mot historiens klimaks 1989-udgave
Alfa og Omega
bind 7
bind 8