tillbaka

sidnummeröversättare

Du skriver in sidnumret ur den bok Du har. Därefter klickar Du på knappen »uppslag« och då kan Du se, på vilket sidnummer denna text står i andra utgåvor.
 • Steps to Christ - Vejen til Kristus - Vägen till Kristus - Udvejen
 • Patriarchs and Prophets - Patriarker og profeter - I historiens morgen
 • Prophets and Kings - Profeter og konger
 • The Desire of Ages - Den store mester - Jesu liv - Slektenes Håp - Vändpunkten
 • Acts of Apostles - Mesterens efterfølgere - Löftestiden
 • The Great Controversy - Den store strid - Den stora striden - Mot historiens klimaks - Mod en bedre fremtid
 • Christ Object Lessons - Kristi lignelser - Ord som lever - Kundskabens perle
 • Testimony Treasures - Vejledning for menigheden - Vägledning för församlingen
                                    icl. Testimonies for the Church - Vidnesbyrd for menigheden.
 • Early Writings - Budskaber til menigheden - Det er et godt land - Herren har vist meg - Adventbudskapet
 • Christ our Saviour - Kristus vor frelser - Kristus vår frelser
 • Education - Uddannelse - Utdanning - Vägen till mognad
 • Messages to young people - Budskaber til unge - Ung i dag
 • Thoughts From the Mount of Blessing - Med mesteren på bjerget - I naturens tempel - Men jag säger. . .
 • Ministry of Healing - I den store læges fodspor - Vejen til et bedre liv - Helse og livsglede - Hälsa för hela människan
 • The Adventist Home - Det kristne hjem
 • Gospel Workeres - Evangeliets tjenere
 • Selected messages - På fast grunn
 • Christian service - I mesterns tjeneste
 • Sanctified Life - Det virkelige liv
 • Counsels on Diet and Foods - Råd og vink
 • Temperance - Helse og livsstil
 • Child Guidance - Barnet i hjemmet