- Tilbage

1888-materialer, kap 165, - . 1895 - »til F. E. Belden«

Kære Nevø,—
Jeg er meget glad for at Herren møder dig hvor du er, men jeg blev ked af at læse dine ord, fornægter al selviskhed i forbindelse med at du forlader kontorembedet, og anklager mig for at sige at Herren har vist mig ting, når nogen har fortalt mig dem. Alt hvad der refereres til i dette har givet for meget respekt til mig, overvejet dit forhold til mig, og sige meget om dem. Men jeg har fortalt jer sandheden. Hvis du fornægter dette, vil det ikke vise sig at være rigtigt for dig. Mine ord havde ingen indflydelse på dig, da vi var i Minneapolis, og de har ikke mere effekt nu. Men jeg har forklaret hvad jeg mener.

Den ånd som gennemsyrede dig i Minneapolis havde du medens du arbejde på kontoret i Battle Creek; det var et forbund af de mænd, som du nu fordømmer, som fik dig til at gøre mange ting imod Guds buds principper. Selviskheden blev indarbejdet i din handlinger, det er derfor du ikke er knyttet til kontoret i dag. Herrens hånd var med i det hele.

Jeg ved om du ikke er blevet behandlet ordentligt, og på en uselvisk og kristen måde. I den samme måde som du udøvede sammensværgelser mod andre, er blevet udøvet mod dig, og det vil fortsætte med at vise sig, indtil Helligåndens rensende og forædlende indflydelse bør en afgjort forandring i mænds karakter, der nu er knyttet til Guds arbejde. Arbejdets ledere vil bringe sine egne resultater. Guds ånd kontrolerere ikke dig eller kaptajn Eldridge da I var på Kontoret i Battle Creek. Til tider vil du give efter for dets indflydelse,og gøre de rigtige ting, men verden vil også gøre de forkerte ting, som jeg håberHelligånden vil minde dig om, og gøre dig virkelig angerfuld for.

Det som du har ladet mig lide af, har jeg ingen følelser for mig selv. Den fortvivle du har pådraget min sjæl, skyldes at du og Kaptajn Eldridge sammen med andre hegner op ad vejen, så at Guds budskab ikke kan komme til folk. Disse ting har du ikke se i deres sande lys. Hvad du har gjort er ikke imod mig, men imod min Frelser, som har givet mig mit arbejde at gøre. Du afgører sagen med Gud. Men når du skriver mig sådanne sætninger, som dem jeg referer til, kan jeg kun tro at du ser tingene i et forvansket lys.

Måtte Gud hjælpe dig, min kære nevø, til at arbejde dybt og genemgribende, så du kan få en levende forbindelse med Gud, og så kan du få en sikker forbindelse med mennesker, som kun er fejlbarlige ligesom du. Med hensyn til ufejlbarlighed, har jeg aldrig påberåbt mig dette; alene Gud er ufejlbarlig. Hans ord er sandt, og hos ham er der ingen foranderlighed, eller skygge af at vende om.

Kærlighed til Hattie og til dig selv. Jeg vedlægger kopier af breve så du kan se at vinesbyrdene i årevis har været direkte i linje med den uretfærdighed mennesker i betroede stillinger har udøvet mod dem de tror har fejlet. Gud ynkes over deres blindhed.

afsn nr:1brev 10,1895
afsn nr:2brev 10,1895
afsn nr:3brev 10,1895
afsn nr:4brev 10,1895
afsn nr:5brev 10,1895
afsn nr:6brev 10,1895