- Tilbage

1888-materialer, kap 58, - . 1890 - »til Bro. Stone«

Kære Bror Stone,
Jeg har et budskab at frembære dig fra Herren. Jeg burde have skrevet til dig under Minneapolis-mødet, men der er tendens til at betvivle at Vidnesbyrdene var så stærke, at jeg ikke havde frihed til at give andre Guds råd i denne sag. Jeg blev pålagt af Herren at vente, for advarslerne og irettesættelserne ville ikke have nogen effekt. Kun når han leder og gør indtryk på mig, kan jeg tale. Vore brødre havde ikke hjerte til at modtage noget som ville ydmyge deres stolthed. Hvis det blev bragt, ville de blive fornærmet eller studse over ordet; for det var den fremherskende ånd ved dette møde, og under dets indflydelse vil mange handle overilet. {1888 520.1}

Din sag er blevet præsenteret for mig helt fornylig. Jeg fik vist at dine tanker, følelser, ånd og optræden i lang tid ikke har været af en karakter der giver dig moralsk fasthed, og gør dig til en mand med hellig indflydelse. Efter din hustrus død, har din karaktersvaghed vist sig ved din tiltrækning til unge piger. Din fortrolighed var til skade for dem, de indtryk du gør på deres sind hjælper ikke deres åndelige vækst. Vanskeligheden er i dit hjerte. Det var ikke rent. Du har ikke haft Kristus boende i dig ved tro. Du har ikke holdt Herrens vej. Du har ikke afholdt dig fra det der ser ondt ud. Dine egen metode, dine følelser, din appetit og dine lidenskaber, har haft magten over dig, indtul du selv har sat dig der hvor du nu hæmmes og vil behage dig selv, uanset Guds råd. {1888 520.2}

afsn nr:1S-23-1890
afsn nr:2S-23-1890