The Present TruthTillbaka
The Present Truth är en tidskrift där det har publicerats 1849 och 1950 med 7 artiklar av Ellen G. White. Två artiklar som är översatta till svenska. Review and Herald klicka här.
Kära bröder och systrar!

Till den ”Lilla Hjorden”
The Southen Watchman

“I Elias ande och kraft”