The Youth Instructor             Tilbaka
The Youth Instructor är en tidskrift där det har publicerats omkring 480 olika artiklar av Ellen G White. 1852-1879
1880-1889
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1905-1909
1910-1915
hela artikeln
01. mars 1872Kristi liv - nr. 1
01. september 1886Att växa i nåden
05. januari 1887Min son, ge mig ditt hjärta!
05. januari 1893Några ord till de unga
08. oktober 1896Brist på vördnad hos ungdomen
05. november 1896I ord och handling
04. februari 1897Världsliga nöjen
26. augusti 1897Ära Gud med dina ägodelar
22. juni 1899Guds syfte med unga i dag
27. juli 1899Den karaktär som Gud godkänner I
08. november 1900Ni är inte era egna
17. januari 1901Trogen i smått
26. september 1901”Jag vill också ge er ett nytt hjärta”
05. december 1901 Flitens belöning
23. januari 1902Löftets sköna blommor
26. juni 1902Framåt och uppåt
24. juli 1902Forska i Skriften!
09. oktober 1902Vad ska vi läsa?
09. juli 1903Lärdomar från Daniels liv - VI Nykterhetens belöning
29. mars 1904Sångens Kraft
10. september 1907Lärdomar om ekonomi och självförnekelse
23. april 1912En levande erfarenhet