För       barnen

Tillbaka

Berättelsen om Ellen G. White .

Originalet till dessa läxor är på kids.morgenstjerne.net.

1 Stenen, som förändrade ett helt liv - norska danska svenska
2 Skolan är annorlunda för Ellen - norska danska svenska
3 Ellen ger sitt hjärta till Jesus - norska danska svenska
4 Döpt i sjön - norska danska svenska
5 Ellen hör talas om en stor bild - norska danska svenska
6 Den natten var månen röd som blod - norska danska svenska
7 Fyrverkerier från himmelen - norska danska svenska
8 En svår beräkning - norska danska svenska
9 Den stora besvikelsen - norska danska svenska
10 Felet upptäcks - norska danska svenska
11 De skall göra mig en helgedom - norska danska svenska
12 En domens dag - norska danska svenska
13 Gud väljer en budbärare, som skall trösta Hans folk - norska danska svenska
14 Gud gör det möjligt för Ellen att resa - norska danska svenska
15 Gud sänder en ängel - norska danska svenska
16 Ellen byter namn - norska danska svenska
17 Inte längre en Tomas Tvivlaren - norska danska svenska
18 Nära ögat! - norska danska svenska
19 Gud sörjer för våra behov. - norska danska svenska
20 En överraskning för familjen White - norska danska svenska
21 En annan dag - norska danska svenska
22 De predikar sanningen om sabbaten - norska danska svenska
23 Mannen, som blåste i »evangeliebasunen« - norska danska svenska
24 Tryck en liten tidning - norska danska svenska
25 Ett mirakel på isen norska danska svenska
26 Tar Du hand om Ditt tempel? - norska danska svenska
27 En God Jul - norska danska svenska
28 Små ljus runt omkring på jorden - norska danska svenska
29 En syn under en begravning - norska danska svenska
30 Glöm inte barnen! - norska danska svenska
31 Kampen mot fienden - norska danska svenska
32 Vi måste lyda Gud mer än människor - norska danska svenska
33 Ett budskap till Ella - norska danska svenska
34 Den glömda synen och det glömda brevet - norska danska svenska
35 – Resa på smal väg - norska danska svenska
36 Det saliga hoppet - norska danska svenska