- Tilbage

brev nr , 3. 8 1894 - »Buster, J.R.«

“Norfolk Villa,” Prospect St., Granville, N. S. W., Australien – 3. august, 1894

Buster, J. R.
kære bror
Jeg har modtaget og læst dit brev med stor interesse i dette meget fjerntliggende land. Jeg har et meget ømt hjerte for den farvede race. Det er vanskeligt for mig at råde dig hvad der er det bedste for dig, at gøre når jeg kun kender dig ved det brev du har skrevet. Jeg har hørt at bror Starr taler omtaler dig, og jeg ved at han er meget interesseret i din sag. Jeg er faktisk ked af at du har så meget at kæmpe med i så lang tid, med et sådant åg på dine skuldre, og jeg ville ikke være en der siger til en bror der har vist sin kærlighed til Gud og kærlighed til sin broder, kaste dit åg fra dig, hvorfor gør du det?

Jeg tror at der er håb for dig hos Gud. Jeg kan ikke et øjeblik tro at Herren ønsker at du skal fortsætte med et arbejde som ikke viser sig som hjælp for hverken dig selv eller andre. Men hvis det er din pligt at tage ud på marken som medarbejder og hjælpe andre folk, eller hjælpe andre, vil Herren åbne vejen. Jeg håber at du vil bede meget og lære kraftigt af din styrkes Kildeudspring. Herren er god, Han viser øm omsorg, og stor venlighed. Han lader ikke menneskebørnene pine sørge frivilligt. ”Som en fader forbarmer sig over sine børn, forbarmer Herren sig over dem, der frygter ham. Thi han kender vor skabning, han kommer i hu, vi er støv.” Hvis du modtger hjælp, så accepter den som kommende fra Gud. Kristi hjerte er fyldt med ømhed over for Sine arvinger.

Jeg er ked af at kolportagearbejdet ikke lykkes for dig, så at du kan forvisses over at dette er dit arbejde; men det er ikke umuligt at Herren kan have en anden slags arbejde til dig at gøre. Hvis vejen åbnes op for dig, og Herren bevæger en vens hjerte, som elsker Jesus til at flytte barrierene fra din sti, så tag med tak imod den hjælp, som fra Herren. Vi ved at Herrens øre er åben for alle der råber, som er i Hans tjeneste, han har lovet: ”Jeg vil råde dig ved at fæste mit øje på dig.” Vandre ydmygt med din Gud, og bed Ham om at gøre din vej tydelig.

Når Gud taler til sine repræsentanter, og beder dem at arbejde sammen med Ham, vil de gøre den samme slags arbejde som Jesus erklærede var Hans arbejde, da Han stod op for at læse i Nazarets Synagoge. Han åbnede Profeten Esajas bog, og læste: ”Den herre Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med glædesbud til ydmyge, med lægedom for sønderbrudte hjerter, for at udråbe frihed for fanger og udgang for dem, som er bundet.”

Jeg er sikker på at Jesus ikke har glemt dig. Vær taknemmelig for at Hans store kærlighedshjerte tager alle Hans børns sorger til sig. Hvis de menneskeagenter som vi kan vente hjælp af, svigter os, så lad os trøste med at de himmelske intelligensvæsener ikke svigter fra deres side. De vil gå dem forbi, som ikke er ømme og medynkene, venlige og eftertænksomme, og parate til at hjælpe andres ve, og vil bruge alle menneskeagenter som berøres af de folks sygdomme, behov, problemer og forviklinger, de folk som Kristus døde for. Derfor føler jeg, som Kristi ambassadør, mig i dag bemyndiget til at sige til jer, at I må tage imod hjælpen med sagtmodighed og ydmyghed, som er enhver udragt hånd til jer, og sige til hjælperen: Jeg takker dig i Jesu Kristi navn, som har bevæget jeres hjerte til at hjælpe mig, til at opmuntre mig at bryde det nedtrykkende åg fra mine skuldre. Ved Kristi nåde, vil jeg gøre alt hvad er muligt, for at for at arbejde i Kristi linjer i hjertets sagtmodighed og beskedenhed, stole på Ham efter styrke.

Vi har alle lidt endnu til at arbejde i. Forstå det arbejde Herren giver jer at udføre, og stol på Gud, I vil kunne fortsætte fra kraft til kraft, fra nåde til nåde. I må kunne arbejde ihærdigt, udholdende for jeres folk, så længe dagen varer, for natten kommer hvor ingen kan arbejde.

Hav altid i sinde at vi er fuldstændige i Kristus Jesus. Vi har en hel Frelser, som kan lede Sit folk af det lave plan hvor synden har bundet dem, indtil de anerkendes i de himmelske sale som medarbejdere sammen med Gud. Jesus, vor dyrebare Frelser, fra hvem alle sandhedens lys stråler ud fra, som Hans folk skal sprede som lys til verden, at herligheden må bidrage til Hans navn, Han ønsker at du ikke skal sætte din lid til fyrster, ej heller til menneskenes sønner som der ikke er hjælp hos, men læne dig helt til ham. Ethvert menneske på jordens overflade er en agent, og alle de gode resultater fra det enhver har gjort, er en virkning af den guddommelige kraft medarbejderen har fået tildelt, for alle er afhængige af Ham, som har sagt: ”Uden mig kan I intet gøre.”

Sandheden er nu overskygget i verden af vildfarelsens skyer som er fremherskende til højre og til venstre. Han som kan påvirke endog den mest ydmyge, og kan vinde dem til Kristus, samarbejder med guddommelige agenter for at opsøge og frelse de fortabte. Når frembringer en personlig, syndstilgivende Frelser over for syndere, rækker vi en medfølende og Kristuslignende kærligheds hånd ud, for at gribe ham der falder, og griber fat i Kristi hånd i tro, så danner vi en forenende kæde mellem sjælen og Frelseren.

Afslutningen er nær, og enhver sjæl skal vandre forsigtigt, ydmygt og sagtmodigt med Kristus Jesus. Kristus siger: ”Uden mig kan I intet gøre.” Vi behøver at hele tiden se på Jesus, for at Han kan indprente enhver sjæl med Sit eget elskelige billede. Vi skal beskue Guds lam som bærer verdens synder bort, og så skal vi åbenbare Kristus for verden. Jeg mærker min svaghed hver dag. Jeg mærker min utilstrækkelighed. O hvor jeg længes efter at gøre mere! Hvor jeg længes efter at synge pris til Ham, som har kaldet mig ud af mørke til Hans forunderlige lys! ”I er,” sagde Kristus til Sine disciple, ”verdens lys.”

Gør dit bedste min bror, gør jeres bedste, stol helt og fuldt på Guds kraft. Og nu vil jeg sige som Salmistens ord: ”Det er, som knustes mine ben, når fjenderne håner mig, når de stadig spørger mig: »hvor er din Gud?« Hvorfor er du nedbøjet, sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit åsyns frelse og min Gud!”

I megen kristen forståelse for dig selv, din hustru og børn, jeg er
din søster i Kristus.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11
afsn nr:12