- Tilbage

manuskrift nr 1, . januar 1908 - »Arbejde blandt jøderne«

Frigivet manuskript nr. 1101 side 136
Angående arbejdet for det jødiske folk som bror [F. C.] Gilbert udfører, er jeg instrueret til at sige: Giv ham al opmuntring som muligt er. Bind ikke hans arbejde op med mange forbud. Hjælp ham så mange af Israels sæd, ved hans og hans medarbejderes møje, kan trække saft fra den sande stamme, Jesus Kristus. Herren vil arbejde gennem mennesker af forskellige nationaliteter og gøre at arbejde gennem deres landsmænd.

Til bror Gilbert vil jeg sige: Du må være på vagt. Overbelast ikke dine kræfter så hårdt. Hidtil har Herren været med dig, og han vil fortsætte med at velsigne dine anstrengelser og vil lede andre til at forene sig med dig i dit arbejde. Men du er i fare fra mere end en side af. Dine fjender vil ophidses imod dig fordi denne sandhed bringes til jøderne.

Min bror, det jødiske folk er ikke de eneste som hjælpes af dit arbejde. Vort eget folk har brug for at få sat eksemplet således foran sig. Jeg påbyder dig at være ved godt mod. Vent ikke med dit arbejde på nogen stor og forunderlig opåbning, men grib anledningerne når de kommer. Sandhedens kraft vil forsvares idet Guds tjenere trofast bruger de anledninger de får for at arbejde.

Vi er tæt på det tidspunkt hvor profeten Daniel talte: ”Til den tid skal Mikal stå frem, den store fyrste, som værner dit folks sønner, og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet i bogen. Og mange af dem, der sover under mulde, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til skam, til evig afsky. De forstandige skal stråle som himmelhvælvingens glans, og de, der førte de mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid.” [Daniel 12,1-3].

Herren er ved at gøre et kort og effektivt arbejde på jorden. Oh, om vore ledende medarbejdere ville erkende dette, og undgå at kritisere og forbyde. Når hele jordens dommer skal komme og give enhver mand sin løn, vil dem som har lagt planer for at forhindre sandhedens sag, drages til ansvar for deres handlinger, med alt ondt som resulterer deraf.

Jeg er instrueret til at henvise vore medarbejdere til det tiende kapitel i Apostlenes gerninger. Læs dette kapitel, og ged over det. Når din forståelse er åbnet op, og indser hvad denne instruktion betyder for dig, vil du begynde at arbejde alvorligt for sjæle i din hjemmemark. Hvis vort folk ikke vågner op til deres pligter til missionerne der hjemme, vil de findes for lette på Guds dag. Apostlen skriver: [Apg 10,1-35, citeret].

Jeg bringer jer denne erfaring hvori Herren har arbejdet for ham som frygtede Hans navn. I denne pligt kan vi lære en lektie om den måde Herren arbejder med menneskers sind på. Sammen med min mand, som nu sover i Jesus, har vi gået igennem lignende scenerier. Vi har set Guds arm bryde undertrykkelsens og tyranniets magt, og sprede de mørke uvidenheds og overtroens skyer bort.

Vi kan se at et meget mere afgjort arbejde er blevet gjort i vore byer end førhen. Vi skal forkynde evangeliet til jøder såvel som til hedningene. Det herlige budskab om Guds kraft til frelse skal gøres kendt blandt alle mennesker. Vi skal bringe langt mere enkelthed og bibelsk gudsfrygt i vort arbejde for Herren. Der skal ikke rejses barrierer, ikke stole på menneskeagenter for at få visdom. Vort arbejde skal gives lige så frit til jøderne som til hedningene.

”Forkynd evangeliet,” er det Gudsgivne ord. Forkynd evangeliet, ikke med et højtragende sprog, men i enkelthed. Dette salige evangelium fra vor Herre er det eneste budskab som er til evigt liv. Jeg er blevet vist at der er hedningene i vort eget land som må instrueres som om de var små børn. Vor lamper må hele holdes i stand og brændende. Der må oprettes skoler, hvor den uvidende kan instrueres på en enkel måde. Evangeliet må forkyndes af lærere som åbenbarer deres hjertevenlighed i form af elskelige gerninger.

Lige så snart som en medarbejder forlader sandheden i sin enkelthed, ophører Herren med at bruge ham, og virker gennem dem som er sagtmodige og ydmyge af hjertet. Han som er evangeliets lys og liv blev gjort til kød og boede iblandt os. En der forstod menneskeheden, han gav den hungrende føde, helbredte den syge, og gik omkring i byer og lande og gjorde godt til mennesker.

Alle vore gerninger skal udføres i Kristus. Ved at få del i Hans natur, skal Hans efterfølgere udvirke Hans gerninger. Kristi forkyndergerning for mennesker var en fortolkning af Hans store hverv for disciplene: »Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen« [Joh. 3,31-35, citeret.]—Manuskrift 1, 1908.
White Estate
Washington, D. C.,
November, 1984.
Hele manuskriftet.

afsn nr:1
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7
afsn nr:8
afsn nr:9
afsn nr:10
afsn nr:11