Tilbage

19MR - Frigivede manuskrifter, bind 19 [Nr. 1360-1419]

Frigivede manuskrifter, bind 19 [Nr. 1360-1419]
  Forklarende ord
  Indholdsfortegnelse
  FM nr 1360—Indbyrdes støtte iblandt forskellige afdelinger; Salg af bogen “Kristi lignelser” for at støtte vore skoler
  FM nr 1361—Vidnesbyrd om Bourdeaus
  FM nr 1362—Religion behøver at knyttes til forretningsanliggender
  FM nr 1363—Jesu nedladenhed; Enhed i Kristus; Appel for en virkningsfuild, veltrænet forkyndertjeneste
  FM nr 1364—Hård irettesættelse for en kværulerende ånd og uforsigtighed med klæder
  FM nr 1365—Hellige sig for at give Gud sin tjeneste
  FM nr 1366—St. Helena Sanatoriet og andre institutioner skal være samfundets; Sundhedsoplærings missionsskoler; Skadelig medicin, miraklernes regl
    Fremtiden for St. Helena Sanatoriet
    Sundhedsmissions oplæringsskoler
    “Ingen benyttelse af giftig medicin”
    Begavede medlemmer skal udføre åndeligt arbejde
    Midler vil komme ind “Hvis vi vandrer med Gud”
    Biblen, ikke miraklerne, er fundamentet for vor tro
  FM nr 1367—Råd imod kværulering, håneliggørelse, bespotte kvinder; Undersøg dig selv først
  FM nr 1368—Opmuntring når man står i skuffelse og depression
  FM nr 1369—Enighed i hjemmet og i menigheden
    Hjemmeskolen
  FM nr 1370—Resultatet af at studere skadelige lærebøger; Lære de lektier som Kristus underviste i
  FM nr 1371—Det behagelige Californiske vejr; Personlige sundhedsudøvelser; Srive Åndelige gaver, bind. 4; Holde sig munter i prøvelser
  FM nr 1372—Forældre skal udøve kærlig myndighed i hjemmet; Børn skal forsøge at følge forældres råd
  FM nr 1373—Kristne skal genspejle Kristus, Forblive rolig under provokation; Værdsæt de sjæle Kristus døde for
  FM nr 1374—Frembære vidne til Kristus over for verden; hvordan den kristne krig føres
  FM nr 1375—Guldkalvens erfaring er et eksempel for Guds folk i dag; Fare for at søge fornøjelser, især blandt unge; Udvikling af en kristen kakrakter
  FM nr 1376—Opmuntring til at bearbejde byerne
  FM nr 1377—Vejledninger for evangelisering; Intet teater; Sundheden skal bevares; Medarbejdere går ud to og to
  FM nr 1378—Der kommer bedre dage
  FM nr 1379—Et tidligt syn; hvordan man overvinder
  FM nr 1380—Nær enden; bruger vore midler til at fremme sagen
  FM nr 1381—Selviskhedens onde; Harmoni mulig gennem bøn og fokusere på Kristi kors
  FM nr 1382—En appel til dr. Lindsay at besøge Australien
  FM nr 1383—Anden appel til dr. Lindsay at komme til Australien
  FM nr 1384—Stol på Gud, Han vil sætte tingene rigtigt op; Problemer med forlagsarbejdet; Guds velsignelser
  FM nr 1385—Dagbog—Kolportagearbejdet
  FM nr 1386—Ægte sundhedsmissionsarbejde; Forsigtig med financielle kontrakter
  FM nr 1387—Guds folks lod i en syndig verden; Peters fornægtelse og Jesu domfældelse; Satans sammensværgelse med onde engle og onde mennesker
  FM nr 1388—Forøg dine talenter; Giv Gud tjeneste ved at vidne; Laodikæamenighedens tilstand
  FM nr 1389—Sådan som det var i Noas dage
  FM nr 1390—Brev til en modløs James White; Arbejdet i Washington, Iowa
  FM nr 1391—Et kald til der forpligter unge
  FM nr 1392—Glæde sig over hjemmet i Washington
  FM nr 1393—A. T. Jones tilskyndes til at være uselvisk og skikkelig
  FM nr 1394—Vær sagtmodig og venlig mod kritikere, Ikke hævde sig selv; Stole på Gud og søge hans vejnedning, mellemkomst og billigelse
  FM nr 1395—En uafhængig og uhelliggjort vilje; Beskeden opførdsel mangler hos den unge
  FM nr 1396—Hiram Richs sag
  FM nr 1397—Retningslinjer for at bede for den syge; udtænke måder at hjælpe naturen på
  FM nr 1398—Okacere sanatorierne uden for byerne, med de passende ejendomme; For at blive sunde, og træne legeme og sind
  FM nr 1399—Vågn op, og lev for Kristus; tilgiv og elske hinanden; Arbejde i forening
  FM nr 1400—Daterede og udaterede dagsbogs udvalgte citater fra en masse forskellige emner, Tilsyneladende skrevet i 1890 og 1891
    Omdeling af “Den store strid,” bind 4
    Forudsigelse af katastrofe i 1890
    Satans anstrengelser for at udslette sabbatsmindet fra skabelsen
    Sejre gennem Kristus
    Elsk de ting som er i verden
    Arbejdet i sydstaternes mark
    Arbejdet med at oplære lægemissionærere
    Et kald efter oprigtige mænd
    “Fra evig til evighed er du Gud”
    Taknemmelig for den styrke man har fået
    Guds personlighed
    Sand videnskab
    Årsagen til at jøderne forkastede Kristus
    Mænd i betroede stillinger på vore institutioner
    Farerne ved og resultaterne af at følge verdslige fremgangsmåder
  FM nr 1401—Lovens og sabbatens hellighed; Behovet for lydighed og reformering
  FM nr 1402—W. C. Whites ægteskab; Tale og skrift i Tasmanien; Jesus vort eksempel
  FM nr 1403—Katastrofer og Den store strid
  FM nr 1404—Indånder tobakforgiftet luft under rejser
  FM nr 1405—Uddrag fra dagbog, 6-31. juli, 1892; Stærke udtryk af tro, på trods af fysiske trængsler
  FM nr 1406—Råd om at gøre alle spekter af sabbatskolen er vigtige, vedtægter er taget med, tæller til evighed
  FM nr 1407—En appel om at udvise tro, adlyde Kristus, og vokse åndeligt
  FM nr 1408—Vilkårene i Takoma Park og Battle Creek; Guds folk skal opfylde evangeliets opgave; stå væk fra dem som underminerer nærværende sandhed
  FM nr 1409—Prikker og tøddeler II
  FM nr 1410—Ikke oprette forretninger i store byer; Bo uden for byerne
  FM nr 1411—Stien til himlen
  FM nr 1412—J. H. Kelloggs sag; Kristus, den store lægemissionær; Læger skal arbejde sådan som Kristus arbejdede
  FM nr 1413—Personlige nyheder; Kærlighed til James White, og udtryk for stærk tillid til ham
  FM nr 1414—Enighed i menigheden
  FM nr 1415—Råd angående sanatoriearbejdet; Betydningen af personlig hellighed
  FM nr 1416—Satans arbejde; Brug af tiende
  FM nr 1417—Literatur skal spredes som efterårsblade; “Eksklusiv” Principper skal udelukkes
  FM nr 1418—Velstandens fare; Talenter skal bruges til Gud; En appel for nye forpligtelser over for Kristus
  FM nr 1419—Satan er ophavsmanden til kampe om handel; Besynderlige begivenheder forudsiges