Tilbage

1MR - Frigivede manuskrifter, bind 1 [Nr. 19-96]

Frigivede manuskrifter, bind 1 [Nr. 19-96]
  Indholdsfortegnelse
  Forord
    Det hellige og det almindelige
    Frigivelsesprocessen
    Hvad denne bog indeholder
  FM nr 19—Personligt arbejde
  FM nr 20—Guddommelig åbenbaring
    Profetiske syner
    Hvordan lyset kom til profeten
    Overbringe budskaber
    Det profetiske budskabs renhed
  FM nr 21—Taget med i frigivet manuskrift nr 24
  FM nr 22—Udtalelser til brug i F. D. Nichol bog
  FM nr 23—Udtalelser angående studiet af profetierne
    Oversete sandheder viser sig
    Stik spyddet ned i sandhedens miner
    Grav dybt efter solide fundamenter
    Mægtige sandheder ligger begravet under vildfarelsens skrald
    At tumle med store emner
    Større lys skal skinne på alle profetiens store sandheder
    Lad jer ikke splitte af ubetydeligheder
    Nu ser vi kun skyggen af betydningsfuld sandhed
    Ihærdige studier vil bringe større forståelse
    Placeringen af trefoldige budskab fastsættes guddommeligt
    Enhver position til troen vil undersøges
  FM nr 24—E. G. White kommentarer til Daniel 2
    Rigernes rækkefølge styres ar lovlydighed
    Pavedømmet er med i det smuldrende Roms ruiner
    Jern og ler—Blander kirkens kunst og statens kunst
  FM nr 25—Supplerer Profetiens Ånds udtalelser om “blokke” og “småstykker” af budskabet
    Sandheder fra 1844-46 holder stand
    Budskaber placeres ved inspiration
    Det tredje involvere der andet, der ligger før
    Sandheder før 1844 er uforanderlige
    Piller vil holde vægten
    Har stået prøven siden 1844
    Grundtømmeret skal ikke erstattes
    Alle piller skal styrkes
    Pas på sandhedens vejmærker
    Afvis de nedbrydende mænds fortolkning
    Protest imod at fjerne landemærkerne
    Underminere troens piller
    Vejmærker må bevares
    Giv verden Guds budskab
    De tre budskaber kædes sammen
    De tre budskaber er uadskillelige
    Det tredje budskab forståes ikke
    Det tredje budskab omfatter de andre
    Budskab for denne tid
    Det tredje budskab er hele evangeliet
    Have del i de første budskaber
    Dvæl ved de vigtigste sager
    Skildt fra indkaldelsesbudskabet
    Bring budskaber der omfatter sandhed
    Den tredje engels budskab er tildækket—1899
  FM nr 26—Udtalelser om tanker over Daniel og Åbenbaringen
    Sandheder om Daniel og Åbenbaringen
  FM nr 27—Råd om visse dele af vort lægemissionsarbejde
    Et specielt arbejde
    Skal ikke drives som andre institutioner
    Oprettet for at uddanne offentligheden
    Patienters åndelige krigsførelse
    Overlæge skal være fri for mindre ansvar
    Der må være en leder
    Lederens arbejde skal stå i sig selv
    Brug for erfarne mænd
    Ledelsesansvar
    Bestræber sig på samarbejde
    Overlægen er ikke kvalificeret til at lede
    Bestyrkes til at ikke tilbageholde og oprette privat praksis
    Hverken retfærdig eller retsindig
    Vort arbejde grunder sig på selvopofrelse
    Kræver ikke en betinget sum
    Råd om foreslåede procentsatser. Vi citerer her fra hans brev af 9. oktober, 1905:
    Læger så vel som prædikanter kaldes til selvfornægtelse
    Ødselhed og indflydelse
    Ingen opvisning og modestil
    To vigtige samtaler om lægers lønninger
    Den første samtale
    Den anden samtale
    Et syn på den truende fare
    Binder sig til Guds værk
    Enighed iblandt sundhedsmedarbejdere
    Giv ingen bestikkelser eller smigrende lokkemidler
    Matthæus’ eksempel
    Ingen overdreven løn
    Sætte standard for lægens løn
    Det eksempel Kristus satte
    Uselvise motiver
    Undgå overarbejde
    Regnes som rig af himlen
  FM nr 28—Daniel og åbenbaringen
  FM nr 29—Udtralelser om frafald
  FM nr 30—Taget med i Frigivet Manuskrift nr 45
  FM nr 31—Pagterne
    Guds pagt med Israel
    Pagten med os
    Guds budbringere
    Overenskomst mellem Gud og Kristus
    Abraham—Nådens pagt
    Pagten fuldendt
    I et tusinde slægtsled
    Hvilken pagt er dette!
    Stadfæstelse af pagten på Sinai
    Vor pagt er brudt
    Løftet for disse sidste dage
    Frelsens betingelser er de samme
    Den højtidelige ed ved dåben
    Ord til os er lige så sande som for Israel
    Med hver hånd
    Den evige pagt
    det samme evangelium til Abraham og os
    Opfyldelsen af pagen mellem faderen og sønnen
    Mange erkender ikke vort pagtsforhold
    Pagten ved Sinai er gyldig i dag
  FM nr 32—Samarbejde med WCTU og andre afholdsforeninger
    Ældre og and Mrs. Whites erfaring
    WCTU fejlvurderes
    Mrs. S. M. I. Henry og W. C. T. U.
    En anden SDA afholdsmedarbejder roses
    “Vær ved godt mod”
  FM nr 33—Pagterne
  FM nr 34—Ellen G. White Udtalelser om arbejdet der skal gøres i Boston
  FM nr 35—Hvordan jøderne vindes gennem litteraturen
  FM nr 36—Alt er udgivet i ”Råd til skrivere og redaktørere”
  FM nr 37—Udtalelser om udbyttet af Åndleige gaver
  FM nr 38—Udtalelser om udvidelse af heftet: Restmenigheden er ikke Babylon
    En ofte gentaget forvisning
    Vort samfunds navn
    Generalkonferensen
  FM nr 39—Organisationen—styrket, oprettet, stadfæstet
  FM nr 40—Grunde til skilsmisse, gifte igen efter skilsmisse, og adskillelse af de gifter efter en ubibelsk skilsmisse
    En overenskomst for livet
    Er man skilt efter loven er man dog gift i Guds øjne
    Den retmæssige grund til skilsmisse
    Gøre om på sin natur ikke ægteskabsstatusen
    Et tilfælde hvor et andet ægteskab blev retfærdiggjort
    Den irriterede del har ingen ret til at gifte sig igen
    Råd til dem som tilskynder til at adskille mand og hustru
    Det bliver ikke bedre af at forlade den nuværende hustru
    adskillelse af håbløst fejlsammensatte personer
    “Tag dit kors på skulderen”—“Vis dig selv som men mand”
  FM nr 41—Supplerende materiale om bøger fulde af budskaber
    Vend ikke ryggen til bøger med mange beskeder
    Et velafbalanceret program
    Bøger med den nærværende sandhed
    Verdens lys
    Råd vedrørende forslag Udfærdiget af ældre Haskell om uafhængige udgivelser
    Uafhængige udgivelser
  FM nr 42—Det samme som frigivet manuskrift nr 23
  FM nr 43—Det samme som frigivet manuskrift nr 33
  FM nr 44—Det samme som frigivet manuskrift nr 32
  FM nr 45—Udtalelser om “Sildigregnen”
  FM nr 46—Nummeret springes over
  FM nr 47—Det samme som frigivet manuskrift nr 25
  FM nr 48—Brug af tiende
    Ikke for de almindelige fornødenhed i Guds hus
    At dele Herrens penge med de trængende marker
    En højtidelig advarsel
    Et brev til ældre Daniells
  FM nr 48a— Brug af tiende
  FM nr 49—Brugt til Omsorgstjenesten (Welfare Ministry)
  FM nr 50—Ikke frigivet
  FM nr 51—Brugt på mit liv i dag
  FM nr 52—Brugt i bogen ”Adventisthjemmet”/”Det kristne hjem”
  FM nr 53—Supplerende materiale til SDA bibelkommentaren, bind 1
  FM nr 54—Blandede artikler
    At dele sandhedens ord rigtigt
    Genløsningesplanen
  FM nr 55—Den ånd som bør karakterisere Syvende-dags adventistlægers arbejde
  FM nr 55a—E. G. White Citater fra et Manuskrift om Guds Plan
  FM nr 56—Samlinger om formålet med vort lægearbejde og lægeevangelisternes skole
    Pas på at vi ikke mister vor betydning
    Starten af sundhedsmissionsarbejdet i Sydcalifornien
    Kunne ikke godkende byggeplaner i Los Angeles
  FM nr 57—Supplerende materiale til SDA bibelkommentaren, bind 2
  FM nr 58—Det samme som frigivet manuskrift nr 55a
  FM nr 59—Udtalelser om Oakland menigheden
  FM nr 60—Anvendt i bogen ”Barnet i hjemmet”
  FM nr 61—Supplerende materiale til SDA bibelkommentaren, bind 3
  FM nr 62—Styrende principper for SDA arbejdernes løn
  FM nr 63—Supplerende materiale til SDA bibelkommentaren, bind 4
  FM nr 64—Syvende dags adventist institutionernes kostprogram og brug af kødspiser, te og kaffe
    Spørgsmål om at imødekomme Guds standarder (1888)
    Tag et fast ståsted i harmoni med lys
    Læger skal lede til sikre stier
    Hvorfor vi opretter sundhedsinstitutioner
    Gud kalder på en fornyelse
    Samtale om at fjerne kød fra sanatoriernes borde
    Afgøre at kød kommer væk fra bordet, men ikke overilet
    Loyalitet mod princippet såvel som beskyttelse
    En alvorlig appel til en ledende læge
    Der må ikke ordineres kød, te eller kaffe
    Føler man sig selv neutralisres indflydelsen
    Kødspise er ikke nødvendig for at behandle mod anfald
    Te, kaffe og kødspiser skal ikke serveres til patienterne
    Pas på at ikke skabe fordomme
    Te, kaffe og kødspiser skal kun serveres på patientens værelse
    Hvordan Satan vil forkrøble vort arbejde
    Ikke fordunkle den tredje engels budskab
    Kost og beskyttelse af personen
    Uddanne i sund madlavning
    Give den mest styrkende kost
    Principperne i den første tid er vigtige i dag
  FM nr 65—Materialer til generel brug
  FM nr 66—Supplerende materiale til SDA bibelkommentaren, bind 5
  FM nr 66a—Med i Frigivet Manuskrift nr 65
  FM nr 67—Materiale til brug i et Sabbatsskoleprogram udfærdiget af lægeafdelingen
  FM nr 68—Anvendt i Guds sønner og døtre
  FM nr 69—Materialer til T. H. Jemisons lærebog: En profet iblandt jer
  FM nr 70—Prædikenmateriale til anvendelse på prædikantskolen
    Et oplysende punkt om den vedvarende modstand efter 1888.
  FM nr 71—Yderlige supplerende materiale for SDA Bibel kommentaren, bind 5
  FM nr 72—Yderligere materiale til Guds sønner og døtre
  FM nr 73—Materiale til samle bogen ”Vort arbejde hos jøderne”
  FM nr 74—Supplerende materiale til SDA bibelkommentaren, bind 7
  FM nr 75—Taget med i frigivet manuskrift nr 134
  FM nr 76—Pacific Union skolens placering og arbejde
  FM nr 77—Alt dette materiale blev offentliggjort enten i Review and Herald eller i Ellen G. White bøger.
  FM nr 78—Supplerende materiale til SDA bibelkommentaren, bind 6
  FM nr 79—Uddrag fra E. G. White brev til en artikel i Junior Guide
  FM nr 80—Anvendt i Selected Messages, bd. 2 og i Review and Herald
  FM nr 81—Guds irettesættelse til Laodikæa
  FM nr 81a—Åbenbaringsbogens menigheder
  FM nr 82—Mere supplerende materiale til SDA Bibel kommentar, bind 7
  FM nr 83—Ikke frigivet
  FM nr 84—Anvendt i Selected Messages, bk. 1 eller 2
  FM nr 85—Alt materiale er udgivet, mest i bogen ”Questions on Doctrine”
  FM nr 86—Yderligere materiale anvendt i Selected Messages, bk. 1 eller 2
  FM nr 87—Ikke frigivet
  FM nr 88—Materialer til en Youth’s Instructor artikel
  FM nr 89—Blandede artikler
    Udtalelser om betydningen af moderens arbejde
    Udtalelser om den blinde
  FM nr 90—Blandede artikler
    Udtalelser for et dokument der bruges til medicin
    Åbne sjælens vindue ud mod himlen
  FM nr 91—Yderligere materialer til Selected Messages, bd. 1 eller 2
  FM nr 92—Yderligere materialer til Selected Messages, bd. 1 eller 2
  FM nr 93—Anvendt i bogen Troen jeg lever af
  FM nr 94—Materiale til bogen Facing Life
  FM nr 95—Yderligere materialer til Selected Messages, bd. 1 eller 2
  FM nr 96—Slaveri
Frigivede manuskrifter, bind 11 [Nr. 851-920]
  Forklarende ord
  Indholdsfortegnelse
  FM nr 851—Ellen White i New Zealand
  FM nr 852—Materialer citeret i “Adventisttankegangens udvikling om ren og uren kød” af Ron Graybill. Tilgængelig hos Ellen G. White Estate
  FM nr 853—Ellen G. White og hendes sidste fire bøger
  FM nr 854—En næstekærlig holdning over for andre
  FM nr 855—Inkluderet i Frigivet manuskrift nr 994
  FM nr 856—Råd til Edson White
  FM nr 857—Gods ord giver åndelig kraft
  FM nr 858—Ellen White og huslighed
  FM nr 859—Blandede råd
  FM nr 860—Åndelige lektier fra landbrug og byggeri
  FM nr 861—Råd til Frederik Griggs
  FM nr 862—A. F. Ballenger og arbejdet i sydstaterne
  FM nr 863—Kristen enighed
  FM nr 864—Hyppige tilbageblik på institutioners årsrapporter
  FM nr 865—Ellen White i Australien
  FM nr 866—E.G. White materialer citeret af R. Edward Turner i ordets forkyndelse, publiceret af Andrews Universitets trykkeri i 1980
  FM nr 867—Kristi arbejde i helligdommen
  FM nr 868—Vest transport på Ellen Whites tid
  FM nr 869—Ingen absolut regl til at oplære prædikanter
  FM nr 870—Holde sabbat på vore sanatorier
  FM nr 871—Ellen Whites tunge byrder i 1906
  FM nr 872—Behovet for decentralisering
  FM nr 873—Kristen renhed i forkyndertjenesten
  FM nr 874—Pocock-familien flytter til Cooranbong
  FM nr 875—appel til åndelige prædikanter
  FM nr 876—Arbejde for jøderne
  FM nr 877—Ellen White breve til slægtninge og familiemedlemmer
  FM nr 878—Ellen Whites arbejde med W. W. Prescott
  FM nr 879—Geografiske beskrivelser og rejser i vest U.S. A. i 19. århundrede
  FM nr 880—Stå fast ved vor helligdomslære
  FM nr 881—Taget med i Frigivet manuskrift nr 1037
  FM nr 882—Principper for sand uddannelse
  FM nr 883—En alsidig kristen uddannelse
  FM nr 884—Profeter underlægger sig menneskers vildfarelse
  FM nr 885—Kelloggs panteistkrise
  FM nr 886—Professor G. H. Bell
  FM nr 887—Sand religons regelmæssighed
  FM nr 888—Falske lærere vil stå op i vor midte
  FM nr 889—Helligdomsbudskbet og rystelsen
  FM nr 890—Råd til A. T. Jones
  FM nr 891—Alfa og Omega
  FM nr 892—Problemer i Battle Creek i 1898
  FM nr 893—Kristus vort eksempel i sjælevinding
  FM nr 894—Sydney sanatoriet
  FM nr 895—Minneapolis generalkonferense og dets efterdønninger
  FM nr 896—Panteismen og alfa kætterierne
  FM nr 897—To ånder var tilstede ved Minneapolis-mødet og følgerne derefter
  FM nr 898—Kærlighed er menighedens behov
  FM nr 899—Fyldt med ånden af Kristi genkomst
  FM nr 900—Betegner Ellen Whites prædikener og offentlige taler. Se særligt bind for disse materialer
  FM nr 901—Samler brudstykker op
  FM nr 902—Genvalg
  FM nr 903—Advarsel imod centralisering
  FM nr 904—Taget med i Frigivet manuskrift nr 1144
  FM nr 905—Åndens gaver
  FM nr 906—En appel for at tage imod budskabet om Kristi retfærdighed
  FM nr 907—Ellen G. White breve til J. H. Kellogg
  FM nr 908—Fannie Bolton
  FM nr 909—Deltage i og spille teatermæssige opsætninger
  FM nr 910—Gør genkomsten til en del af livet
  FM nr 911—Indsigt i inkarnationen
  FM nr 912—Råd med hensyn til åndsskrivere
  FM nr 913—Indblik i inspiration
  FM nr 914—Fare for at følge “Indskydelser og følelser”
  FM nr 915—Arbejd i byerne sålænge der er tid
  FM nr 916—Gør Kristus til din stadige rådgiver
  FM nr 917—Ellen Whites gavmildhed i Australien
  FM nr 918—Byerne udslettes af “ildkugler”
  FM nr 919—Meditationens temaer
  FM nr 920—Det tabte får, Mistede mønt, og Fortabte søn
Frigivede manuskrifter, bind 21 [Nr. 1501-1598]
  Forklarende ord
  Indholdsfortegnelse
  FM nr 1501—Prahran menighedsmedlemmernes vidnesbyrd
  FM nr 1502—Behov for fonde til Avondale
  FM nr 1503—Kristi fristelse i ørkenen
  FM nr 1504—Befæste kaldet til forkyndertjenesten
  FM nr 1505—Oplær kolportørere; Holde sig borte fra de store centre; Hav et roligt sind, se hele tiden på Jesus
  FM nr 1506—Hold jer borte fra politiske stridigheder; Frugten af sand omvendelse
  FM nr 1507—Værkets tilstand i Australien; Prædikanter og menighedsmedlemmer skal arbejde for sjæle; Forældres indflydelse; Behovet for sundhedsreformen
  FM nr 1508—En appel for personlig medynk, enhed og fysisk ansvar iblandt samfundet medarbejdere
  FM nr 1509—Kommentar til effeserbrevet; Sundhedsarbejdet skal knyttes til menigheden
  FM nr 1510—Den rette stilling under bøn
  FM nr 1511—Guds domme
  FM nr 1512—Kristus vor hjælper; Søg efter enighed
  FM nr 1513—Acceptere Guds planer; Vær ydmyg; Stol på medarbejdere
  FM nr 1514—Opnå og bruge fonde til bygninger og publikationer; Strærke områder i Guds værk skal hjælpe de svagere
  FM nr 1515—Guds domme over byerne
  FM nr 1516—Guds folk skal være verdens lys
  FM nr 1517—Indvielse af Paradise Valley sanatoriet; Resultater af jordskælvet i San Francisco; Forsvar for den sande sabbat
  FM nr 1518—Placere sanatorier borte fra byerne
  FM nr 1519—Kirker skal bygges i Oakland og Mountain View; Bygninger skal genspejle vor tro på Kristi snare komme
  FM nr 1520—Forkyndertjenere skal proklamere ordet; Undgå det med ondt udseende
  FM nr 1521—Opmuntring og trøst fra Guds ord
  FM nr 1522—Der skal serveres nærende og appetitvækkende mad på vore sanatorier
  FM nr 1523—En søn bedes indstændigt at adlyde det fjerde bud
  FM nr 1524—Udøve tro og glæde sig i Herren på trods af smerte og lidelse
  FM nr 1525—Guddommelig ledelse for at købe Elmshaven; Advarsel imod fanatiske bevægelser; Ransag ordet, og tro dets løfter
  FM nr 1526—Råd til en nervøs dyspeptiker og hans familie
  FM nr 1527—Lektier fra bespiselsen af fem tusinde
  FM nr 1528—J. E. Whites og W. C. Whites arbejde
  FM nr 1529—Sydstaternes område berøves af fondes bortledning
  FM nr 1530—Fanatisme må følges op af ægte omvendelse
  FM nr 1531—Kristi metode at formidle sandheden på
  FM nr 1532—Behovet for tro, kærlighed, og Kristus-lighed
  FM nr 1533—Råd til en umoralsk administrator på en adventistinstitution
  FM nr 1534—Fare for falske syn på Gud
  FM nr 1535—Advarsel imod J. H. Kellogg og hans bog, Det levende tempel
  FM nr 1536—Hvordan en kristen skal behandle andre
  FM nr 1537—Behov for åndelig og pengemæssig renhed ved kirkens hovedkvarter
  FM nr 1538—En appel for offergaver
  FM nr 1539—Kristi offer bevidner Guds lovs varighed
  FM nr 1540—Materialet viser sig i Delmer Johnson's “James og Ellen White s ferier i Colorado”
  FM nr 1541—Behov for Kristus-centererede budskaber ved lejrmøderne
  FM nr 1542—Uenige brødre behandles gennem bøn, og arbejde med sig selv
  FM nr 1543—1880 Lejrmødet i Milton, Oregon
  FM nr 1544—Forholdet mellem ægtemænd og hustruer
  FM nr 1545—Gud bruger fangenskab for at nå sine egne mål
  FM nr 1546—Hvordan skal vi fejre taksigelse og jul?
  FM nr 1547—Prøvelser og velsignelser ved Newcastle lejrmødet; At blive i Kristus og hvile i hans kærlighed
  FM nr 1548—Irettesæt djævelen og pris Herren
  FM nr 1549—Prise Gud for en bemærkelsesværdig helbredelse
  FM nr 1550—Oregons lejrmøde og behov for præster i 1878
  FM nr 1551—Hårde problemer blev løst ved 1880 Milton, Oregon, lejrmødet
  FM nr 1552—En alvorlig appel for at overgive sig til Kristus
  FM nr 1553—Et syn om problemerne i New York
  FM nr 1554—Vidnesbyrdet om arbejdet i Ohio; Omhyggeligt valg af menighedsledere
  FM nr 1555—Forviklinger i sydstaterne er ikke umuligt; Arbejd i tro
  FM nr 1556—Menighedsleder skal være selvfornægtende og ydmyg, ikke stolt og diktatorisk
  FM nr 1557—Evangelisme forstæderne til Melbourne; Guds lov er evig; Sandhed sejrer over vildfarelse
  FM nr 1558—Råd om diæt til en sanatorielæge; Lad adventist-lyset skinne
  FM nr 1559—Brug af medicin op imod enkle hjælpemidler; Ellen Whites kost
  FM nr 1560—Styrke sagen i Sydney-området; Betydningen af syvendedags-sabbaten
  FM nr 1561—Råd om åbne friluftsmøder
  FM nr 1562—Større behov for Kristus og mindre for selvet
  FM nr 1563—Kald til et større arbejde i Europa
  FM nr 1564—Betydningen af helliggørelse
  FM nr 1565—En rejse hen over Tyskland og Holland til Kettering, England
  FM nr 1566—Parret Ings indbydes til at slutte sig til arbejdet i England
  FM nr 1567—Råd til S.N. Haskell med hensyn til at udsættels for at rejse til Europa; Forsvar for søster Harris
  FM nr 1568—En efterretning om timelige og åndelige ting
  FM nr 1569—Opmuntring til S.N. Haskell og Ings; Vilkårene for sundhedshjemmet
  FM nr 1570—Et livagtigt syn på fremtidige begivenheder
  FM nr 1571—Vort behov for Kristi forvandlende nåde, ydmyghed, og kærlighed
  FM nr 1572—Behov for at tøjle sig selv og samordnede handlinger
  FM nr 1573—Rådfør med hinanden og læn helt til Gud
  FM nr 1574—En lav fromhed i Oslo; Betragtninger ved en begravelse; Problemer i Nimes
  FM nr 1575—En beskrivelse af Kristi tilbagekomst og den endelige dom; En appel for trofast forvaltning og vidnetjeneste
  FM nr 1576—Møder i Melbourne og omegn; Kommercielt arbejde ved Echo-kontoret; Læg en passende undervisning
  FM nr 1577—Et kald til at repræsentere sandheden rigtigt
  FM nr 1578—Nyheder fra Australien; Et kald til helliggørelse og arbejde for sjæle
  FM nr 1579—Sagerne for I.C. Day, Stephen Haskell, og Stephen Smith
  FM nr 1580—Irettesættelse til en egensindig forkyndertjener
  FM nr 1581—Melbourne lejrmødet; Guds store gave i Jesus
  FM nr 1582—Knaphed på penge nær Cooranbong i 1896
  FM nr 1583—Prædikanter bør samarbejde og forkynde praktiske sandheder
  FM nr 1584—Kald til en højere standard
  FM nr 1585—Betydningen af Guds lov
    Elsk opfyldelsen af loven
  FM nr 1586—Prædik budskabet, Ikke irrelevante teorier
  FM nr 1587—Sand kristendom; Være en god samaritaner
  FM nr 1588—Dr. Kelloggs situation er næsten håbløs; Det ubeskrivelige under og mysterium ved Kristi inkarnation
  FM nr 1589—Møder i Massachusetts og Connecticut
  FM nr 1590—Prædikanter skan stå fast på principperne
  FM nr 1591—Råd til forældre til en egensindig søn
  FM nr 1592—Sundhedsreformen skal forsvares; Den store strid skal fremhæves stærkt
  FM nr 1593—Et kald til at berede sig for den økonomiske krise
  FM nr 1594—Vigtigt at overveje økonomien når E.G.White-bøger skal korrigeres
  FM nr 1595—Instruerende ord om lejrmøderne, Sjælevinding, og sandhedsfyldte bøger
  FM nr 1596—Bladet Amerikanske skildvagt skal ikke ændre sin politik; Tilskynde til at udbrede af Den store strid og Daniel og Åbenbaringen; Behov for at forlagshusets ledere omvendes
  FM nr 1597—En skole er bedre end to i Nordveststaterne
  FM nr 1598—Sundheds- og prædikantmedarbejere bør være i harmoni