The Signs of the Times d. 17. februar 1904

Tilbake

Hjemmereligion

I hjemmet bør kritikk og surmuleri ikke finne sted. Hjemmets sted er for hellig til å ødelegges av den ånden. Men hvor ofte laver ikke familiemedlemmene skandaler, og kritiserer hverandre når de sitter omkring middagsbordet. Var Kristus her i dag, så ville han ikke finne mange familier som bekjenner seg til å være kristne, og samtidig gjemmer på kritikk og uvennlighet?! Slike familiemedlemmer er ikke parat til at forene seg med familien i himmelen.

Gud forventer at hans barn bruker talens talent på en måte som vil ære Frelseren. La de onde tanker og den slette tale opphøre, la det ikke eksistere noen surdeig, som vil oppilne til stridigheter, fremmedgjørelse og kamp. Lad de uregjerlige ting komme under Guds kontroll.

Harde ord og irritasjoner kan aldri tales uten å såre Herren Jesus, og skade talerens og tilhørernes hjerter. Al vrede eller spøkefull tale må utelukkes av det kristne hjem; for i hjemmet i himmelen hører slike ting ikke til.

Foreldre, ikke glem å bruke tid hver dag i fortrolig bønn, spør Herren om visdom, så egenkjærligheten ikke tar plass i dere, og dere legger talens talent under fiendens kontroll. I hjemmekretsen er stillferdige, takknemlige og Kristusliknende ord av større verdi enn noen jordisk rikdom.

Husk på at deres barn vil følge det eksempel som settes for dem i ord og handling. Lev et liv som vil hjelpe dem til å forberede seg til forvandlingen til livet i himmelens saler, når den siste basun skal lyde, og Kristus skal komme for å samle sine trofaste til seg. Forsøm ikke dine barn. De er din første omhu. Hjemmet skal være deres første skole, og i denne skole skal du selv undervise dem, for å berede dem til å arbeide for deres egen og andres frelse. Denne undervisning vil være av høyeste verdi for deg og din religiøse erfaring.

Når du med suksess arbeider for dine barn, arbeider du for din egen frelse, og Gud arbeider for deg, til å ville og gjøre alt til hans behag.

Himmelens engler besøker ofte det hjem hvor Guds vilje utøves. Under den guddommelige nådes kraft blir et slikt hjem et forfriskende sted for slitne, trette pilgrimmer. Selvet holdes fra å hevde seg selv. Gode vaner dannes. Andres behov settes først. Troen som virker ved kjærlighet og renser sjelen står ved roret, og dekker over hele husstanden. Ved den hellige innflytelse et slikt hjem har, er brorskapets prinsipp nedlagt i Guds Ord, mer anerkjent og adlydt.

På en vennlig men fast måte, må dere irettesette alle de negative tilbøyeligheter som viser seg i dere barns liv. Når det er nødvendig å irettesette et barn, så hev ikke stemmen til høyeste toneleie. Det vil resultere i at barnehjertet fyldes av de værste følelser. Mist ikke selvkontrollen. Den foreldre som gir plass til vrede, når barnet rettes, begår større feil enn barnet.

Helliggjørelsen begynner i hjemmet. De som praktiserer kristentroen der, vil også gjøre det i menigheten og i verden. Det er mange som ikke vokser i nåden fordi de ikke lever som kristne hjemme.

Betving all overilet tale som gjerne vil komme ut. Før dere ytrer disse irriterte, og utålmodige ordene, så stopp og tenk på den innflytelse de vil utøve, om de ble sagt. Husk på at barn er hurtige til å oppfatte hver ord, og bemerker alle stemmens toneleier. Husk også på at engler hører de ord som du sier. Dere er et til skue for verden, for engler, og for mennesker. Følg en vei som vil være til ære for Jesus, en vei som vil bringe engler over på din side. La dit hjem være slik, at Kristus kan gå inn som en varig gjest. La det være slik at folk vil føle, at du har vært hos Jesus, og har lært av ham.

Et hjem der familiemedlemmene er vennlige og høflige kristne, vil ha stor positiv innflytelse. Andre familier legger merke til resultatene og følger deres eksempel, og da vil også de vokte sitt hjem mot negative krefter.

Himmelens engler besøker ofte det hjem hvor Guds vilje utøves. Under den guddommelige nådes kraft blir et slikt hjem et forfriskende sted for slitne, trette pilgrimmer. Selvet holdes fra å hevde seg selv. Gode vaner dannes. Andres behov settes først. Troen som virker ved kjærlighet og renser sjelen står ved roret, og dekker over hele husstanden. Ved den hellige innflytelse et slikt hjem har, er brorskapets prinsipp nedlagt i Guds Ord, mer anerkjent og adlydt.

afsn nr:1Livet sammen med Gud 8 apr. 14. sep.
afsn nr:2
afsn nr:3
afsn nr:4
afsn nr:5
afsn nr:6
afsn nr:7Livet sammen med Gud 30. apr
afsn nr:8
afsn nr:9Livet sammen med Gud 8 apr. 14. sep.
afsn nr:10
afsn nr:11Livet sammen med Gud 30. apr
afsn nr:12