The Signs of the Times d. 5. august 1913

Tilbake

Hvile i tro.

Gud ber deg ikke om å føle at Jesus er din frelser, men å tro at Han døde for deg, og at Hans blod nå renser deg fra all synd. Du har blitt bitt av slangen, og som slangen ble løftet opp i ørkenen, så de døende kunne se på den og leve, på samme måte ble Kristus løftet opp, så hver den som tror på Ham ikke skal fortapes men ha evig liv. Frelsende tro er enkelheten selv. Du må ikke ikke gråte mere. Du må slutte å henge med hodet som klokkene på en blomst. Se på den oppløftede frelser og uansett hvor alvorlige dine synder har vært så må du tro at Han frelser deg. Alle remedier og medisiner i verden kunne ikke ha kurert den sjel som var bitt av giftslangen. Men Gud har et remedium, som ikke kan svikte. "Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du frelses." Ikke vær blant de som fikk høre av frelseren, "Dere vil ikke komme til meg så dere kan få evig liv." Å, som han lengtet etter å frelse dem! For mens vi ennå var syndere- uten å vente på at vi skulle gjøre oss selv gode, døde Kristus for oss. Tro på at Gud elsker deg, for det har Han erklært, og når Satan prøver å feste byrden av synd og forskrekkelse på deg, så skal du ta Bibelen og lese, "For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin enbårne Sønn for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv." Du kan ikke drive tilbake fienden ved å henvise til din fryktfylte tvil, ved å fortelle ham at du er forskrekket ved tanken på at du er fortapt. Alt dette er som musikk i hans ører. Han ønsker at du skal føle deg like elendig som han selv gjør. Takk Gud. Men du kan svare ved å proklamere løftet om at du tror på Hans Sønn, og at du derfor ikke vil gå fortapt. Idet du vender ditt blikk mot Guds lam som tar bort verdens synd, vil striden for denne gang være over. Du kan drive ham tilbake ved å proklamere at "Kristus ble såret for mine overtredelser, knust for mine misgjerninger. Straffen lå på Ham, og ved Hans sår har jeg fått legedom."

Ta ordet fra Jesus som mere sikkert og verdifullt enn noe ord som kan komme fra et menneske. Takk Gud med hele ditt hjerte og sjel, og si ut at du er barrikadert med de rike løfter i Hans Ufeilbarlige Ord, slik at den onde ikke skal kunne røre deg. Gud vil gi deg Den Hellige Ånd, selv om det for deg synes for godt til å være sant. "Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skulle Han ikke fritt gi oss alle ting i Ham?

Ta Jesu Kristi Ord som sikrere og mere verd enn noe ord som kommer fra et menneske. Takk Gud av hele ditt hjerte og din sjel og din stemme, så du kan være barrikadert med de rike løftene i Hans ufeilbarlige Ord. Da kan ikke den onde røre deg. Gud vil gi deg sin Hellige Ånd selv om det for deg virker for godt til å være sant. Hva skal vi da si til dette, om Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav Ham fritt for oss, hvordan skulle annet enn fritt gi oss alle ting i Ham?

afsn nr:
afsn nr:
afsn nr: