Youth Instructor d. 05. januari 1887

tillbaka

"Min son, ge mig ditt hjärta!"

Hjärtat tillhör Jesus. Han har betalat ett oändligt pris för människan och Han går i förbön inför Fadern som vår medlare. Han ber inte som en som talar bevekande, men som en segerherre som gör krav på det som är Hans eget. Han kan helt och fullt frälsa oss, för Han lever alltid för att gå i förbön för oss. Se Heb 7:21 Ett ungt hjärta är ett dyrbart offer, den mest värdefulla gåva som kan framställas inför Gud. Allt som du är, alla förmågor som du har, kommer från Gud. Han har anförtrott det åt dig som en helig gåva för att du ska ge det tillbaka som ett villigt, heligt offer. Du kan inte ge Gud något, som Han inte först har gett till dig. När du därför ger ditt hjärta till Gud, får Han en gåva som han har köpt och som är Hans egen. {MYP 407.1}

Det är många som gör anspråk på de ungas tid, tillgivenhet och styrka. Satan kräver de unga som sin egendom och väldigt många ger Honom alla förmågor och talanger som de äger. Världen gör anspråk på hjärtat, men det tillhör den Ende som betalade priset för det. Om världen får det kommer det att fyllas av sorger och bekymmer och hopp som slagit fel. Det kommer att bli orent och fördärvat. Att du ger ditt hjärtas varma känslor och dess tjänst till världen, skulle vara det värsta rån man kan tänka sig, för det tillhör Gud. Du får ingenting för att du låter ditt hjärta gå på jakt efter nöjen.

Rättfärdighetens fiende har alla former av underhållning i beredskap åt de unga under livets alla förhållanden, inte bara i de tätt befolkade städerna utan på varje plats där det bor människor. Satan älskar att värva de unga som soldater till sina trupper. Ärkefienden känner väl till vilket material han har att göra med och han har visat fram sin djävulska vishet i listiga påhitt och tänkt ut seder och bruk och njutningar för de unga, som kommer att bryta deras kärlek till Jesus Kristus...

Liknelsen om den förlorade sonen har de unga fått för att de ska lära av den. Han söker sig till nöjen och lever i syndig njutning och använder sin del av arvet i ett utsvävande liv. Utan vänner befinner han sig i ett främmande land. Han är klädd i trasor. Han är hungrig och det går så långt, att han längtar efter att få äta resterna av svinens mat. Hans sista hopp är att återvända till sin fars hus, ödmjuk och ångerfull. Där hälsas han välkommen. Han får förlåtelse och intar platsen vid sin fars hjärta. Många unga gör som han. De lever ett bekymmerslöst liv i sus och dus. De älskar nöjen och slösar bort sina pengar. De vänder ryggen till källan med levande vatten. De bryr sig inte om källan till sann glädje utan hugger ut otäta brunnskar, som inte håller vatten. {MYP 408.1}

Guds inbjudan kommer till varje ung människa: “Min son, ge mig ditt hjärta; jag ska hålla det rent. Jag ska tillfredställa dess längtan med sann lycka.” Gud älskar att göra de unga lyckliga och det är därför Han vill att de ska överlämna sina hjärtan åt Hans vård. Då kan alla de förmågor, som människan har fått av Gud, bevaras och hållas starka och sunda. Gud har gett dem livets gåva. Det är Han som får hjärtat att slå. Det är Han som ger styrka åt varje funktion i kroppen. Ren glädje kommer inte att förstöra någon av Guds gåvor. Vi syndar mot våra egna kroppar och mot Gud, när vi söker oss till nöjen som skiljer oss från Gud och tar bort vår kärlek till Honom. De unga borde tänka över, att de är satta på prov här i världen för att det ska visa sig om de har karaktärer, som gör dem lämpliga att leva tillsammans med änglar.

När dina vänner pressar dig att vandra på vägar som för till omoral och dårskap, då ska du stå emot dem. När alla runt omkring dig frestar dig att glömma Gud och förstöra de förmågor, som Han har anförtrott dig, och förnedra allt det som är ädelt i din natur, ska du komma ihåg att du är Herrens egendom. Då ska du minnas att du är köpt till priset av Guds Sons lidande och ångest. {MYP 409.1}

Herren Jesus gör anspråk på din tjänst. Han älskar dig. Om du tvivlar på Hans kärlek, se då på Golgata. Det ljus som lyser från korset visar dig den oerhörda storheten i Hans kärlek. Det är en kärlek som vi saknar ord för.”Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig..” Joh 14:21 (Bibel 2000) Genom flitigt studium ska vi lära känna Guds bud och sedan visa att vi är Hans lydiga söner och döttrar.

Guds barmhärtiga omsorger omger dig varje ögonblick och det skulle vara bra för dig att tänka på hur du får välsignelserna och varifrån de kommer varje dag. Låt Guds dyrbara välsignelser väcka din tacksamhet. Du kan inte räkna dem, eftersom den kärlekens godhet som Han låter dig uppleva hela tiden består av lika många välsignelser som de uppfriskande dropparna i ett regn. Skyar av nåd håller sig över dig, klara att droppa ner på dig. Om du sätter värde på frälsningens dyrbara gåva, kommer du också att vara känslig för den upplivande erfarenheten du får varje dag och för det skydd och den kärlek som Jesus ger dig. Du kommer att bli ledd på fridens väg.

Se på alla de härliga ting i naturen som Gud har skapat. Låt ditt hjärta flöda över av tack till givaren. I naturens bok finns det studier att ta del av som är nyttiga för oss att förstå. Var inte otacksam och likgiltig. Öppna ditt förstånds ögon. Se den underbara harmonin i de lagar som Gud har lagt ner i naturen. Var full av respekt och vördnad för din Skapare, den högste härskaren över himmel och jord. Se Honom med trons ögon. Se hur Han böjer sig över dig i kärlek. Full av medlidande säger Han: “ Min son, min dotter, ge mig ditt hjärta.” Överlämna dig åt Jesus och säg med tacksamt hjärta: “Jag vet att min återlösare lever.” Job 19:25 Din tro på Jesus kommer att ge styrka åt alla dina planer och fasthet åt din karaktär. {MYP 410.1}

All din lycka, frid, glädje och framgång i detta livet är beroende av att du har en sann tro på Gud och att du är full av tillit. Denna tro kommer att framkalla lydnad mot Guds bud. Din kunskap om Gud och din tro på Honom är det, som starkast håller dig tillbaka från att göra det som är ont. Det är drivkraften till allt gott.

Tro på Jesus som en som förlåter dina synder, en som önskar att du ska vara lycklig i de boningar Han har gått bort för att göra i ordning åt dig. Han vill att du ska leva i Hans närvaro och få evigt liv och härlighetens krona.

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5
avsn nr:6
avsn nr:7
avsn nr:8
avsn nr:9
avsn nr:10
avsn nr:11