Youth Instructor d. 05. januari 1893

tillbaka

Ord till unga

Det är nödvändigt att uthålligt göra det rätta. Detta bidrar i hög grad till den kristna karaktärens mognad, Jag skulle vilja inpränta i våra ungdomar, hur betydelsefullt det är att ha uthållighet och energi när karktären formas. Från de tidigaste åren bör redbarhetens omutliga principer vävas in i karaktären, så att de unga kan nå upp till det högsta idealet för fullvuxna män och kvinnor. De borde alltid vara medvetna om att de har blivit köpta för ett pris, och de borde ära Gud med sina kroppar och sin ande som tillhör Honom. De unga bör tänka allvarligt över vilket mål de ska ha för sitt liv och vilken livsuppgift de ska välja. De bör lägga grunden på ett sådant sätt att deras vanor är fria från varje spår av fördärv. De måste ha självförtroende, om de ska vara i stånd att påverka andra. Näckrosen söker sig djupt ned med sina rötter i sjöbottnen under den gyttjiga och skräpiga vattenytan. Genom den porösa stjälken suger den upp näringen, som den behöver för att utveckla sig. Därför kan den låta en fläckfri blomma slå ut i ljuset och vila i sin renhet på vattenytan. Den tar inte in i sig något, som skulle kunna smutsa ner den och förstöra dess fläckfria skönhet. {MYP 423.1}

Vi kan lära en läxa av näckrosen. Fastän vi är omgivna av en påverkan, som lätt kan förvränga våra moraliska principer och fördärva vår själ, kan vi vägra att ta till oss det som fläckar ner oss. Vi kan välja att vara på en plats, där dåligt sällskap inte kan fördärva våra hjärtan. Varje ung människa borde söka umgås med dem som strävar mot himlen med fasta steg. De borde undvika att vara tillsammans med dem, som suger till sig varje ont inflytande, som är slöa och passiva och inte har en uppriktig önskan att nå högt i sin karaktärsutveckling. De ska undvika dem som man inte kan lita på, eftersom de inte är trofasta mot principer. De ska umgås med dem som fruktar och älskar Gud, för det är dessa ädla, fasta karaktärer som näckrosen på vattnet är en bild på, där den öppnar sina rena blommor på sjöns vattenyta. Dessa unga säger nej till ett inflytande som skulle fläcka ner deras moral. De lagrar inom sig bara det som kan hjälpa dem att utveckla en ren och ädel karaktär. De önskar att bli formade efter den gudomliga förebilden.

Det är de ungas uppgift att göra dagliga framsteg. Petrus säger; “Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.” 2 Petr 1:5-8 Alla dessa steg, som följer på varandra, behöver man inte hålla i minnet och räkna upp när man börjar. Men fäst din blick på Jesus. Ha Guds ära som det enda som upptar dina tankar och du kommer att göra framsteg. Du kan inte uppnå full mognad i Kristi fullhet på en dag. Du skulle sjunka ner i förtvivlan, om du kunde se alla de svårigheter som du måste möta och övervinna. Det är Satan du måste kämpa emot och han försöker att med varje tänkbart påhitt dra bort ditt sinne från Jesus. Vi måste ta itu med alla hinder på vår väg och övervinna dem ett i sänder. Om vi övervinner den första svårigheten kommer vi att vara starkare när vi möter nästa. För varje ny ansträngning ökar vår förmåga att ta oss fram. Genom att se på Jesus kan vi bli segervinnare. Det är genom att fästa blicken på svårigheterna och undvika att ivrigt kämpa för det rätta, som vi blir svaga och visar brist på tro. {MYP 46.1}

Genom att ta ett steg i taget kan vi klättra uppför den högsta stigning och till slut nå bergets topp. Bli inte överväldigad av tanken på allt du måste åstadkomma under din livstid. Du behöver ju inte göra allt på en gång. Ägna alla dina krafter åt arbetet du har att göra under dagen. Ta vara på varje dyrbart tillfälle. Sätt värde på den hjälp som Gud ger dig och ta steg efter steg på utvecklingens stege. Kom i håg att du bara ska leva en dag i taget, att Gud har gett dig en dag i sänder. Himmelens böcker kommer att visa hur du satte värde på dina förmåner och tillfällen. Må du ta vara på varje dag som Gud ger dig, så att du till sist kan höra din Mästare säga: “Bra, du gode och trogne tjänare.” Se Matt 25:21,23

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4