Youth Instructor d. 17. januari 1901

tillbaka

Trogen i smått

“Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort.” Luk 16:10{MYP 143.1}

Om man är samvetsgrann när de gäller små ting - det är så världen ser på dem - får man framgång i livet. Små handlingar man gör av kärlek och självförsakelse, de enkla ord man säger som blir till hjälp, påpassligheten mot små synder - det är kristendom. Att vi med tacksamhet erkänner de dagliga välsignelserna är något Mästaren önskar. Att vi på ett klokt sätt använder oss av de tillfällen vi får och att vi flitigt förökar de anförtrodda talenterna - det är vad Mästaren kallar oss till.

Den som troget utför små plikter kommer att vara beredd att ta på sig större ansvar. Den som är vänlig och hövlig i det dagliga livet, den som är givmild och tålmodig i sin familj, den som hela tiden försöker göra hemmet lyckligt, kommer att vara den förste som förnekar sig själv och gör uppoffringar när Mästaren kallar.

Vi är kanske villiga att ge det vi äger till Guds sak, men det kommer inte att räknas, om vi inte dessutom ger Honom ett hjärta fullt av kärlek och tacksamhet. De som önskar att bli riktiga missionärer långt borta i främmande land, måste först vara riktiga missionärer hemma. De som önskar att arbeta i Mästarens vingård måste förbereda sig för det genom att vara noga med att ta hand om den lilla jordbiten i vingården hemma, som han har gett dem ansvar för.

Som ”en människa tänker i sitt hjärta sådan är hon”. [Se Ords 23:7 i den engelska KJV] Många tankar utgör varje dags oskrivna historia. Dessa tankar bidrar mycket till karaktärens utveckling. Vi måste ge noga akt på hur vi tänker, för en oren tanke gör ett djupt intryck på själen. En ond tanke efterlämnar ett ont intryck i sinnet. Om tankarna är rena och heliga gör de den som tänker dem till en bättre människa. Den andlig pulsen blir starkare genom dem och kraften att göra gott ökas. På samma sätt som en regndroppe förbereder vägen för en annan genom att fukta jorden, så förbereder en god tanke vägen för en annan god tanke.{MYP 144.1}

Man genomför den längsta vandringen genom att ta ett steg i taget. Stegen som följer på varandra för oss till vägens slut. Den längsta kedjan består av enskilda länkar. Om en av dessa länkar inte håller är hela kedjan värdelös. Så är det också med karaktären. En välbalansera karaktär formas av enskilda handlingar som utförts väl. En svaghet, som man ger näring åt i stället för att övervinna, gör människan ofullkomlig och stänger portarna till den heliga staden för människan. Den som ska komma in i himlen måste ha en karaktär utan fläck eller rynka eller något sådant. Ingenting som sprider orenhet kan någonsin komma in där. Inte ett fel kommer man att se på hela den frälsta skaran.

Guds verk är fullkomligt i sin helhet, därför att varje del är fullkomlig, hur otroligt liten den än är. Han formar det tunna grässtrået med samma omsorg, som då Han skapar en hel värld. Om vi önskar vara fullkomliga så som vår Far i himlen är fullkomlig, så ska vi vara trogna när det gäller de små tingen. Det som överhuvudtaget är värt att göra är värt att utföra på ett bra sätt. Utför ditt arbete trofast, vilken arbetsuppgift det än är. Tala sanning också när det är fråga om den minsta småsak. Visa kärlek i dina handlingar och tala uppmuntrande ord varje dag. Sprid leenden längs livets väg. När du arbetar på det sättet kommer Gud att tycka om det du gör och Hans behag kommer att vila över dig. Jesus kommer en dag att säga: “ Bra, du gode och trogne tjänare.” Matt 25:23

På domens dag kommer de som har varit trofasta i det dagliga livet, som snabbt har fattat vad de ska göra och som gjort det, de som inte har tänkt på förtjänst eller beröm, att höra orden: ”Kom ni, min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.” Matt 25:34. Kristus berömmer dem inte för deras vältalighet, för den intellektuella kraft som de har visat, eller för deras frikostiga gåvor. De belönas för de små tingen som man så många gånger inte lägger märke till. “Jag var hungrig och ni gav mig att äta,” säger Han. ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig”. Matt 25:35,40

avsn nr:1{MYP 143.1}
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5{MYP 144.1}
avsn nr:6
avsn nr:7
avsn nr:8