Youth Instructor d. 04. februari 1897

tillbaka

Världsliga nöjen

Att man samlas för att umgås med varandra kan visst vara nyttigt och lärorikt, när man samlas och har Guds kärlek glödande i sina hjärtan. Det är bra, när man möts för att utbyta tankar om Guds Ord. Man kan lära något, när man tänker över vilka metoder man kan använda för att främja Guds verk och göra gott mot sina medmänniskor. När den Helige Ande hälsas som gäst vid dessa samlingar, när ingenting sägs eller görs för att bedröva den och driva bort den, blir Gud ärad och de som samlas blir uppfriskade och styrkta.{MYP 387.1}

Men det finns sociala samlingar av en annan karaktär, där det alltför ofta förekommer stolthet över utseendet, glättig uppsluppenhet och lättsinne. De som samlas riskerar att glömma Gud på grund av sin lust att roa sig. Sådant sker där, som får skyddsänglarna att gråta. Nöjestillställningen blir för ögonblicket dessa människors paradis. Alla hänger sig åt munterhet, skratt och skoj. Ögonen tindrar, kinderna rodnar, men samvetet sover.{MYP 387.1}

En sådan hänförelse har inget himmelskt ursprung. Den är helt och hållet jordisk. Sorgsna ser himmelens änglar på dem som glömmer Jesus och allt vad han har gjort för dem. När sjukdom och död drabbar dem, som bara har levt för att tillfredställa sig själva, upptäcker de för sent att de inte har olja i sina lampor. De är inte beredda att sluta sitt levnadslopp. De är inte alls beredda på att dö.{MYP 387.1}

Det är vad människor talar om, då de umgås med varandra, som avslöjar vad som bor i deras hjärtan. Det tanklösa pratet, de dumma skämten man kommer med bara för att få folk att skratta, represtenterar inte Kristus på det rätta sättet. De som talar på det sättet skulle inte vilja ställas till svars för sina ord. De som lyssnar får felaktiga intryck och Jesus blir vanärad. Tänk om de unga bara ville vara noga med vad de säger! Det är genom sina ord de kommer att dömas rättfärdiga eller skyldiga. Kom i håg att Jesus är vid din sida vart du än går. Han lägger märke till vad du gör och hör vad du säger. Skulle du skämmas om du hörde Hans röst tala till dig och visste att Han hade hört vad du sa?{MYP 387.1}

Den som varit hängiven i sin kristna tro och sedan tar del i världsliga nöjen är på farlig mark. Han har lämnat det område, som genomströmmas av himlens livgivande atmosfär. Han har råkat in i dis och dimma. I många fall blir nämligen fester och nöjestillställningar till skam för Kristi religion. Den som uppehåller förbindelsen med Gud kan inte ta del i dem. De ord han hör tilltalar honom inte. Det är inte Kanaans språk. De som talar ger inget bevis på att de sjunger för Gud i sina hjärtan.{MYP 388.1}

De som inte har en äkta kristen karaktär och erfarenhet, men har religionen som en yttre form, samlas alltför lätt till underhållning. De har inflytande över andra och drar dem med sig. Ibland övertalar de unga män och kvinnor som försöker vara bibelkristna att vara med på festen. Eftersom dessa unga inte vill att andra ska tycka att de är besynnerliga och eftersom de har en naturlig böjelse att följa andras exempel, ställer de sig under deras inflytande, som kanske aldrig har upplevt den gudomliga beröringen av hjärta och sinne. Hade de bett och rådfrågat Gud, om vad som är Hans vilja och fått veta vad Kristus har sagt om den frukt som det kristna trädet ska bära, skulle de ha insett vad denna underhållning gick ut på. De skulle ha förstått att det i verkligheten var fester, som hade förberetts för att hindra människor att ta emot inbjudan till Lammets bröllopsmåltid.{MYP 388.1}

Det händer ibland att ungdomar, som har fått noggrann undervisning om Herrens väg, kommer bort från Honom genom regelbundna besök i någon nöjeslokal. De rycks med av människors förtrollande inflytande och knyter kontakt med dem som har fått världslig uppfostran och utbildning. De säljer sig själva till ett liv i träldom, när de förenar sig med människor som inte har den prydnad som består av en kristuslik ande. De, som verkligen älskar och tjänar Gud, kommer att akta sig för att sänka sig till en världslig nivå. De kommer inte att välja att vara tillsammans med dem, som inte har låtit Jesus få första platsen i deras liv. De kommer att modigt ställa sig på Jesu sida, även om den väg de har valt innebär självförnekelse och självuppoffring.{MYP 389.1}

Jesus levde ett slitsamt och uppoffrande liv för vår skull. Skulle då inte vi förneka oss själva för Hans skull? Jesus har lidit och dött för att ge oss försoning och Han väntar på att få ge oss rättfärdighet. Är inte det teman, som är värda att uppta våra tankar? Om de unga ville hämta fram de skatter som finns i Bibelns förrådshus, om de ville tänka över den förlåtelse, frid och eviga rättfärdighet som kröner ett liv i självförnekelse, kommer de inte att ha någon längtan efter den tvivelaktiga upphetsning som nöjeslivet ger. {MYP 389.1}

Jesus gläder sig när de ungas tankar är upptagna av de stora och förädlande teman som frälsningen utgör. Han kommer in i alla deras hjärtan som en gäst som stannar kvar. Han fyller dem med glädje och frid. Och kärleken till Jesus i själen är som “en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” Joh 4:14 ... De som äger denna kärlek finner glädje i att tala om de ting, som Gud har berett för dem som älskar Honom.{MYP 390.1}

Den evige Guden har dragit en skiljelinje mellan de heliga och syndarna, mellan de omvända och de oomvända. De två grupperna övergår inte omärkligt i varandra som färgerna i regnbågen, men de är så olika som ljuset vid middagstid och midnattens mörker. Guds folk kan inte tryggt inleda förtrolig vänskap med sådana som känner sanningen utan att följa den. Patriarken Jakob höjde sin röst och utbrast: “Min själ skall inte ta del i deras råd, min själ skall inte umgås med dem.” 1 Mos 49:6 Här tänkte han med skräck och avsky på de handlingar som ett par av hans söner hade utfört. Han kände att han för sin heders skull inte kunde kompromissa genom att vara tillsammans med syndare och delta i deras handlingar. Han gav signal om faran. Han varnade oss att undvika förbindelser med dem som gör orätt, annars blir vi själva fläckade av det onda. Den Helige Ande ger en liknande varning genom aposteln Paulus: “Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.” Ef 5:11{MYP 390.1}

avsn nr:1{MYP 387.1}
avsn nr:2{MYP 387.1}
avsn nr:3{MYP 387.1}
avsn nr:4{MYP 387.1}
avsn nr:5{MYP 388.1}
avsn nr:6{MYP 388.1}
avsn nr:7{MYP 389.1}
avsn nr:8{MYP 389.1}
avsn nr:9{MYP 390.1}
avsn nr:10{MYP 390.1}