Youth Instructor d. 01. mars 1872

tillbaka

Kristi liv. - nr. 1.

Jesus tillbringade de första trettio åren av sitt liv i den undangömda, lilla staden Nasaret. Invånarna i denna lilla stad hade blivit kända överallt på grund av sin ondska. Det var därför Natanael frågade:”Kan något gott komma från Nasaret?” Joh 1:46 Evangelisterna berättar mycket lite om den första delen av Jesu liv. Med undantag för den korta berättelsen om hur han följde med sina föräldrar till Jerusalem omtalas Han bara en enda gång:”Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom.” Luk 2:40 {MYP 78.1}

Jesus är vårt föredöme i allting. Enligt Guds försyn skulle Han bo i Nasaret i Sin barndom och tidiga ungdom. Folket som bodde där hade sådana vanor, att Jesus. hela tiden var utsatt för frestelser och det var nödvändigt för Honom att bli beskyddad för att Hans fläckfria renhet skulle bli bevarad mitt i synd och ogudaktighet. Det var inte Kristus själv som valde denna plats. Det gjorde Hans himmelske Far. Nasaret utvaldes för att Jesu karaktär skulle sättas på prov på alla möjliga sätt. Under första delen av Sitt liv blev Jesus utsatt för hårda prövningar, svårigheter och stridigheter, så att han skulle kunna utveckla en fullkomlig karaktär. Det skulle göra honom till ett fulländat föredöme för barn, ungdomar och vuxna.

Barn och ungdomar befinner sig ofta i en miljö som inte är bra för den som vill leva ett kristet liv. De ger lätt efter för frestelser och ursäktar sig med att omgivningen inte har något gott inflytande. Det är därför de har fortsatt på syndens väg. Jesus valde att dra sig tillbaka och genom att låta händerna vara flitigt sysselsatta med ett hantverk gav Han inte frestelsen något tillfälle. Han höll sig borta från dem som hade ett dåligt inflytande. Jesus satte Sina fötter på en stig, där det var så lätt att snubbla. Inga barn eller unga kommer någonsin att få gå i så svår terräng. Jesus fick inte ett liv i överflöd och bekvämlighet. Hans föräldrar var fattiga människor De var beroende av sitt dagliga slit för att försörja familjen. Därför levde Jesus i fattigdom och självförsakelse och det var mycket han saknade. Han deltog i sina föräldrars strävsamma flit.

Ingen kommer någonsin att behöva fullkomna en kristen karaktär under så ogynnsamma förhållanden som vår Frälsare. Många ansåg att det var ett under att något gott kunde komma från Nasaret. Jesus bodde i den staden i trettio år. Detta faktum är en tillrättavisning av de ungdomar, som anser att deras andliga karaktär måste forma sig efter omständigheterna. Om ungdomar växer upp på livets skuggsida, i en miljö som verkligen är dålig, är det många som gör det till en ursäkt för att de inte fullkomnar en kristen karaktär. Jesu exempel kullkastar den idén, att Hans efterföljare skulle vara beroende av omgivning, rikedom och välstånd för att kunna leva så, att man inte kan sätta fingret på några fel och brister. Jesus ville lära dem, att deras trohet skulle kunna göra varje plats eller ställning hedervärd. Han ville få dem att förstå, att om de bara var tofasta, skulle varje arbetsuppgift, som Gud i sin försyn har kallat dem till, kunna bli uppskattad och hedrad, även en enkel syssla. {MYP 79.1}

Det var meningen att Jesu liv skulle visa, att renhet, fasthet och trohet mot principer inte är beroende av en tillvaro som är fri från fattigdom, svårigheter och motgångar. Jesus uthärdade utan att klaga de prövningar och försakelser, som så många ungdomar är missnöjda med. Det är just denna självbehärskning som de unga behöver. Den kommer att ge fasthet åt deras karaktärer och göra dem kristuslika. Den kommer att ge dem andlig styrka att motstå frestelser. Om de tar avstånd från det dåliga inflytandet från dem som leder dem vilse och fördärvar deras moral, kommer de inte att bli övervunna av Satans listiga angrepp. De får visdom och nåd genom att be dagligen, så att de kan tåla motgång och livets bistra verklighet och till sist bli segervinnare. Man kan bara bevara sin trofasthet och sinnesfrid genom att vara vaksam och be. Jesus visade i sitt liv en uthållig kraft, som inte fick bli försvagad av att han blev klandrad och förlöjligad. Kraften vek inte från honom, fastän han gick igenom försakelser och svårigheter.

Det är så de unga borde vara. Om de drabbas av allt fler prövningar, borde de förstå att Gud prövar deras trohet. När de fortsätter att handla rättfärdigt, fastän de upplever besvikelser, kommer deras andliga styrka, fasthet och uthållighet att öka. Ja, detta ökar i samma mån som de håller fast vid det rätta och de blir starka i anden. {MYP 80.1}

avsn nr:1
avsn nr:2
avsn nr:3
avsn nr:4
avsn nr:5
avsn nr:6